КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ЕЛЕКТРОПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Є. О. КРАТІК
Г.І. ГОЛОДЮК

Анотація

Мета. Дослідження особливостей розвитку та функціонування ринку електропобутових приладів в Україні, аналіз конкурентоспроможності електропобутових приладів для переробки продуктів вітчизняних виробників з аналогічними іноземних виробників.


Методика. Методологічну базу роботи склали фундаментальні і прикладні дослідження. В процесі роботи використовувались дані Державного комітету статистики, матеріали статей та Інтернет - конференцій з даної теми дослідження ґрунтується на методах аналізу, синтезу, аналогії, співставлення та узагальнення.


 Результати. Можна зазначити, що перед вітчизняним виробником стоять завдання насичення вітчизняного ринку високоякісними і різноманітними товарами, які відповідають технічному рівню закордонних аналогів, або максимально до них наближені. Рішення цілої низки питань, що випливають із завдань, повністю залежить від технічного рівня виробництва, наявності нових технологій, сировини і матеріалів, а також від наявності результатів глибокого вивчення кон’юнктури ринку і факторного механізму, який має національні особливості.


Наукова новизна. Систематизовано основні електропобутові вироби для переробки продуктів, які найширше використовуються в побуті населенням, проведено дослідження  властивостей та споживчих переваг електропобутових приладів, які є на ринку України.


Практичне значення. Запропоновано підходи та пропозиції для більшості підприємств прогнозувати свої можливості якісного розвитку електропобутових приладів для переробки продуктів в галузі і на ринку використовуючи  високий промисловий потенціал, сучасне технологічне устаткування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КРАТІК, Є., & ГОЛОДЮК, Г. (2019). КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ЕЛЕКТРОПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ. Товарознавчий вісник, 1(11), 79-91. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-09
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Є. О. КРАТІК, Луцький національний технічний університет

студент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Г.І. ГОЛОДЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Наказ Держспоживстандарту України вiд 01. 02. 2005 № 28 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні» [Електронний ресурс] Законодательство Украины. — Електорон. дан. —2011. — Режим доступу: www.uapravo.net.
2. Бєлявцев М. І. Маркетинг: Навчальний посібник / М. І. Бєлявцев, Л. М. Іваненко. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. —328 с.
3. Аналіз українського ринку основних видів побутової техніки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://business.vesti-ukr.com/111396-rynok-bytovoj-tehniki-i-jelektroniki-v-ukraine-prosel-na-17
4. Сім трендів ринку електроніки в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://regionews.sumy.ua/node/11098.
5. Стернюк О.Б. Деякі аспекти дослідження поведінки споживачів в умовах становлення ринкової економіки в Україні [Електронний ресурс] / О.Б. Стернюк. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8872/1/27.pdf
6. Передрій О.І. Розробка номенклатури показників споживних властивостей пилососів / Передрій О.І. // Товарознавчий вісник. - 2016. - Випуск 9. - С. 46-52.