ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА ВАРТОСТІ ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.В. ІНДУТНИЙ
Н.В. МЕРЕЖКО
Н.В. КАЛУГА

Анотація

Мета.  Дослідження  основних  засад  щодо  формування спеціальних протоколів  про якість  та  вартість  дорогоцінного каміння на  ринку  України,  а  також  побудова  математичної  моделі  для  опису  реляції  «якість-вартість» при здійсненні операцій прогнозування їх вартості.


Методика.  Для  прогнозування  вартості  дорогоцінного каміння  було  використано  стандартні методи регресійного аналізу.


Результати.  Представлено результати аналізу розподілу питомих вартісних показників на дорогоцінні камені на ринку України. Виділено три товарознавчі групи якості для дорогоцінних каменів: камені задовільної якості, камені середньої якості, камені високої якості. Запропоновано універсальний індекс для оцінки якості дорогоцінних каменів, оснований  на розрахунку кількості позитивної інформації про них. Критерії для опису якості в термінах кількості позитивної інформації представлені в спеціальному протоколі. Запропоновано визначати прогнозовану вартість дорогоцінних каменів з урахуванням фінансових можливостей потенційних покупців. Представлено приклади визначення якості і прогнозування вартості дорогоцінних каменів на основі запропонованого алгоритму.


Наукова  новизна.  Виділено  три  товарознавчі  групи  дорогоцінних каменів  за  якісними характеристиками  та  встановлено  залежності  між  їх  прогнозованою  вартістю  і порядком вартості.


Практична  значимість.  Розроблено спрощений підхід до обліку якісних характеристик каменів, методику  визначення  прогнозованої  вартості дорогоцінних каменів, яка дає можливість  обчислення прогнозних показників вартості на дорогоцінні камені з урахуванням двох факторів – аналізу ринку та врахування особливостей розподілу показників рівнів фінансових можливостей потенційних покупців.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ІНДУТНИЙ, В., МЕРЕЖКО, Н., & КАЛУГА , Н. (2019). ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА ВАРТОСТІ ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ. Товарознавчий вісник, 1(11), 63-78. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-08
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

В.В. ІНДУТНИЙ, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету

Н.В. МЕРЕЖКО, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету

Н.В. КАЛУГА , Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат хімічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету

Посилання

1. Бочаров А. М. Классификация алмазного сырья по системе SITY. Учебное пособие / А. М. Бочаров, В. А. Симоненков, В. Е. Тимошенков. – М., Гиналмаззолото, 1991. – 40 с.
2. Індутний В.В. Застосування функції розподілу Лоренца в товарознавстві / В. В. Індутний // Товари і ринки. – 2015. – № 2 (20). – С. 168-178.
3. Індутний В. В. Мережко Н. В., Піркович К. А. Аналіз ринку рубінів у якісних та вартісних показниках / В. В. Індутний, Н. В. Мережко, К. А. Пірковіч // Технічні науки та технології. – 2017. – № 2 (8). – С.66-73.
4. Індутний В. В. Оцінка пам’яток культури / В. В. Індутний. – К. : СПД Моляр С.В., 2009. – 537 с.
5. Індутний В. В. Ринки культурних цінностей: Порівняльний аналіз / В. В. Індутний // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2014. – №1. – С. 19-27.
6. Індутний В. В. Формула Ральфа Хартлі й прогнозування вартості пам’яток культури / В.В. Індутний // Культура і сучасність: альманах. – 2014. – № 2. – С. 70–78.
7. Індутний В. В. Як оцінювати коштовності з дорогоцінних каменів та металів / В. В. Індутний, В. І. Татаринцев, В. І. Павлишин, Т. В. Індутна та інш. – К.: АЛМА, 2001. – 268 с.
8. Кунц Дж. Камни-талисманы. Уникальные сведения о драгоценных камнях / Дж. Кунц. – М. : REFL-book; К.: Ваклер, 1997. –287 с.
9. Смарагди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gemlovers.ru/izumrud/stoimost-izumruda/.
10. Про затвердження Положення про реєстр власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ Україн: Наказ Міністерства фінансів України від 06.12. 2000 № 312 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0927-00.
11. Про затвердження Правил атестації дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення , напівдорогоцінного і декоративного каміння: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2000 № 1396, в редакції від 01.03.2007 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1396-2000-%D0%BF.
12. Рівень витрат на продукти харчування серед європейських країн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infolight.org.ua/content/u-2013-roci-sered-ievropeyskih-krayin-v-ukrayini-naybilshe-vitratili-na-produkti-harchuvannya-naymenshe-na-kulturu.
13. Рид П. Дж. Геммологический словарь / П. Дж. Рид. – Л. : Недра, 1986. – 387с.
14. Сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/average/.
15. Смит Г. Драгоценные камни / Г. Смит. – М.: Мир, 1980. – 387 с.
16. Уолтерс Дж. Р. Все о драгоценных камнях / Дж.Р. Уолтерс. – М. : ЗАО БММ, 1999. – 160 с.
17. Шуман В. Мир камня : в 2 т. / В. Шуман. – М. : Мир, 1986. – 477 с.