ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИРОДНИХ НАПОВНЮВАЧІВ ДЛЯ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГІДНИХ КОМПОЗЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.П. БАЗИК
Г.А. ТІХОСОВА
Л.А. ЧУРСІНА

Анотація

Мета. Визначення хімічного складу та змочуваності нових природних наповнювачів на основі волокон льону олійного й встановлення впливу хімічного складу наповнювачів на фізичні властивості фенол-формальдегідних композиційних матеріалів.


Методика. При дослідженні використовували передбачені діючими державними стандартами методи, які дозволять вивчити фізико-хімічні властивості природних наповнювачів з лубу льону олійного. Адгезійні властивості наповнювачів характеризуються показником змочування.


Результати. Встановлено, що луб після механічного оброблення після повного очищення від деревини не придатний для армування композиційних матеріалів через високу гідрофобність і низький вміст целюлози, його змочуваність дорівнює 5,0-6,3 г, а вміст целюлози становить всього 49,73 %.


На основі аналізу анатомічної будови поперечних зрізів стебел соломи льону олійного встановлені причини низької змочуваності волокон лубу і відсутності адгезії їх до полімерної матриці, які полягають у наявності на поверхні волокон кутинів – високомолекулярних кислот і жирів, стійких до дії сильних кислот і лугів, які надають волокнам лубу значної гідрофобності.


Експериментально підтверджено, що для одержання з лубу волокон льону олійного, придатних для армування композиційних матеріалів зі значенням змочуваності - 120 г і вмістом целюлози 95-98 %, необхідне хімічне оброблення лубу за спеціальними хімічним складом, режимами і параметрами варіння.


В результаті хімічного оброблення отримано волокно зі змочуваністю 104,9-122,8 г і вмістом α-целюлози 90,01-98,68 %, яке пройшло апробацію на ООО «ТД Пластмас-Прилуки», з нього отримані експериментальні зразки фенопластів, які повністю задовольняють вимоги ТУ У 25.2-32512498-001-2004 «Маса пресована фенольна».


Наукова новизна. Встановлено вплив хімічного складу та анатомічної будови наповнювачів на адгезійну здатність й фізичні властивості фенопластів.


Практична значимість. Одержані природні наповнювачі з волокон льону олійного можуть використовуватись для виготовлення композиційних матеріалів різного призначення. Встановлено вплив механічних і фізичних технологічних операцій на можливість цілеспрямованого регулювання експлуатаційних властивостей фенопластів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БАЗИК, В., ТІХОСОВА, Г., & ЧУРСІНА, Л. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИРОДНИХ НАПОВНЮВАЧІВ ДЛЯ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГІДНИХ КОМПОЗЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ. Товарознавчий вісник, 1(11), 53-62. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-07
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

В.П. БАЗИК, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Г.А. ТІХОСОВА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Л.А. ЧУРСІНА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач  кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Посилання

1. Чурсіна Л.А. Інноваційні технології одержання нетканих та целюлозовмісних матеріалів з льону олійного: [монографія] / Л.А. Чурсіна, Г.А. Тіхосова, Т.М. Головенко, І.О. Меняйло-Басиста. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 304 с.
2. Енеке Михаэль. Мировой рынок технического текстиля: влияние кризисна, тенденции, перспективы / Михаэль Енеке // Технический текстиль. – 2007. – № 29. – С. 81-87.
3. Technische Textilen: Innovation, Technik, Anwendung. – May 2011, № 3. – S. 99.