ОЦІНКА ЯКОСТІ ГУБНИХ ПОМАД НА РИНКУ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.М. АРТЮХ
Н.П. ШАПОВАЛОВА
А.В. НЕКРАСОВА

Анотація

Мета. Оцінка якості та безпечності косметичних засобів, зокрема губних помад для розробки практичних рекомендацій щодо удосконалення системи технічного регулювання та ринкового нагляду за  парфумерно-косметичними товарами, розробка практичних рекомендацій щодо свідомого вибору косметичної продукції та захисту споживачів.


Методика. При дослідженнях використовували передбачені діючими державними стандартами методи, які дозволяють встановити якість губних помад, зокрема органолептичні, фізико–хімічні та мікробіологічні показники. 


Результати. Встановлено, що значна частка досліджуваних губних помад, що реалізується на ринку України, не відповідає нормам ГОСТ 28767–90, ГОСТ 28303 – 89 за органолептичними, фізико–хімічними та мікробіологічними показниками, не відповідає Державним санітарним правилам і нормам безпеки продукції парфумернокосметичної промисловості.


Наукова новизна. Запропоновано, розроблено, апробовано новий методологічний підхід до експертної оцінки якості, безпечності та конкурентоспроможності косметичних товарів (на прикладі губних помад).


Практична значимість. Запропоновано методику з оцінювання якості та безпечності косметичних товарів, зокрема губних помад, з метою прийняття управлінських рішень щодо товаропостачання роздрібних торговельних підприємств.


 ##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АРТЮХ, Т., ШАПОВАЛОВА, Н., & НЕКРАСОВА, А. (2019). ОЦІНКА ЯКОСТІ ГУБНИХ ПОМАД НА РИНКУ УКРАЇНИ. Товарознавчий вісник, 1(11), 46-52. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-06
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Т.М. АРТЮХ, Національний університет харчових технологій

доктор технічних наук, професор кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету харчових технологій

Н.П. ШАПОВАЛОВА, Національний університет харчових технологій

кандидат технічних наук, доцент кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету харчових технологій

А.В. НЕКРАСОВА, Національний університет харчових технологій

студентка Національного університету харчових технологій

Посилання

1. Вилкова С.А. Оценка безопасности и качества парфюмерно-косметической продукции // Партнеры и конкуренты. – 2003. – №4. – С.34 – 39.
2. Войткевич С.А. Эфирные масла, ароматизаторы, консерванты. Ограничения при использовании. – М.: Пищевая промишленность, 2000. – 96 с.
3. Yrina Begon. Как создать натуральный косметический продукт // Сырье и упаковка. - 2002. – №2. – С.28-29.
4. Луценко Н.Г. Консерванты в косметике: биохимический аспект // Сырье и упаковка. – 2001. – №8. – С.22-24.
5. Авдеева.В. Основные параметры контроля качества готового косметического продукта с точки зрения микробной чистоты // Сырье и упаковка. – 2001. – №8. – С.26-27.
6. Асанова Н.А. Александрова Г.А. Микробиологическая защита косметических средств // Бытовая химия. – 2002. – №3. – С.26-34.
7. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218
8. ГОСТ 28767–90 «Изделия декоративной косметики на жировой основе. Общие технические условия». – М.: Издательство стандартов, 1991. – 10с.
9. ГОСТ 29188.1-91 «Методы определения температуры каплепадения». – М.: ИПК Издательство стандартов, 1991 – 4с.
10. ГОСТ 29188.2–91 «Изделия косметические. Метод определения водородного показателя, pH» – М.: ИПК Издательство стандартов, 1992 – 4 с.