МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТОВАРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І.М. БАЙДАКОВА
Л.І. БАЙДАКОВА

Анотація

Мета. Розглянути основні методичні аспекти оцінювання рівня якості товарів.


Результат та наукова новизна. Усі дослідження товарів спрямовані на систематичне підвищення якості товарів, сировини та напівфабрикатів, на розробку ефективних методів і способів дослідження споживних властивостей, на раціональне використання сировини і матеріалів, на попередження небажаних змін в товарах при їх товаропросуванні і споживанні, на зниження втрат якості і маси товару.


Знання методів дослідження якості товарів, розумне їх використання, може позитивно впливати не лише на реалізацію товарів, забезпечення високої якості товарів, а й на зниження собівартості продукції, зниження витрат при товаропросуванні. При дослідженні якості товарів необхідно враховувати вимоги споживача. Дослідження товарів повинно проводитися на основі новітніх досягнень науки. Безперервне підвищення якості продукції, раціоналізація асортименту, формування нових властивостей товарів вимагає удосконалення не лише методів, а й підходів до дослідження якості товарів або окремих якісних показників.


Практична значимість. Запропонована методика оцінювання якості товарів може бути використана при маркетингових дослідженнях, плануванні економічної стратегії як виробнгичих, так і тороговельних підприємств.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
BAIDAKOVA І., & Л.І. БАЙДАКОВА , Л. (2019). МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТОВАРІВ. Товарознавчий вісник, 1(11), 5-9. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-01
Розділ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

І.М. БАЙДАКОВА, Полтавський університет економіки та торгівлі

кандидат технічних наук,  доцент кафедри непродовольчих товарів Полтавського університету економіки та торгівлі

Л.І. БАЙДАКОВА , Луцький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор  кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Посилання

Байдакова І.М. Якість товарів. Управління якістю / І.М. Байдакова. – Львів: Львівська комерційна академія, 2011. – С.37-39.
2. Байдакова, Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: товари культурно-побутового призначення: підручник / Л.І. Байдакова, О.І. Передрій, І.М. Байдакова. – К.: Вища школа, 2009. – 327 с.
3. Мельник В.В. Застосування математичного апарату нечіткої логіки в кваліметрії / В.В. Мельник, Н.Є. Гоц // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2011. - №2 (18). – С. 177-182.
4. Дрегуляс Є.П. Аналіз методів управління і контролю якості продукції / Є.П. Дрегуляс, В.В. Рибальченко // Вісник КНУТД. – 2008. - №5. – С. 281-282.
5. Передрій О.І. Визначення похибки комплексної товарознавчої оцінки якості / О.І.Передрій //Товарознавчий вісник : збірник наукових праць ЛНТУ. – 2013. – Випуск 6. – С.106-110.