СИНТЕТИЧНІ ШКІРИ НА ОСНОВІ ВОДНОГО РОЗЧИНИ ПОЛІУРЕТАНУ ТА ЇХ ЕРГОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.В. ШЕГИНСЬКИЙ
А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ
О.В.ДЗЮБИНСЬКА

Анотація

Мета. Метою нашого дослідження є покращення споживних властивостей синтетичних шкір шляхом застосування нової основи (поліефірний каркасний матеріал) і використання водного розчину поліуретану.


Помітні результати досягнуті в ґалузі виробництва м’яких синтетичних і синтетичних шкір. Синтетичні шкіри добре імітують натуральну шкіру, достатньо м’які, еластичні, мають хороші властивості. До основних недоліків синтетичних шкір слід віднести відсутність належних ергономічних властивостей. Дефіцит натуральних шкір, що постійно зростає, призводить до необхідності прискорення розроблення і виробництва нового виду синтетичних матеріалів з поліпшеними  властивостями.


Одним із шляхів вирішення цих проблем є розробка нових, екологічно чистих синтетичних шкір з покращеними властивостями. Можливість виробництва таких синтетичних шкір дозволить розширити сучасний асортимент.


Результати. Фізико-механічні властивості нової синтетичної шкіри визначають її структура та раціональний рецептурний склад є якісними показниками синтетичної шкіри і вказують на підходи щодо регулювання їх властивостей. Результати досліджень нових синтетичних шкір, одержаних з використанням різних основ, показали наявність необхідних споживних властивостей, що створює умови виробництва широкого асортименту синтетичних шкір з новими наперед заданими споживними властивостями. За результатами санітарно-епідеміологічної експертизи встановлено,   що нова синтетична шкіра відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і може використовуватися як у взуттєвій, так і в інших галузях легкої промисловості.


Наукова новизна. Застосування водного розчину поліуретану робить процес виготовлення синтетичних шкір менш трудомісткім та більш економічним (виключаються процеси промивання основи і напівфабрикату від залишків диметилформаміду, а головне процес регенерації водно-диметилформамідної суміші і біологічне очищення стічних вод (який до того ж потребує вартісного обладнання).


Практична значимість. Показники ергономічних властивостей нової синтетичної шкіри - паропроникність, гігроскопічність і вологовіддача залежать від обраної основи, лицьового покриття тощо. Одержані результати свідчать про можливість регулювання гігієнічних властивостей нової синтетичної шкіри шляхом зміни співвідношення компонентів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШЕГИНСЬКИЙ, О., ДЗЮБИНСЬКИЙ, А., & ДЗЮБИНСЬКА, О. (2019). СИНТЕТИЧНІ ШКІРИ НА ОСНОВІ ВОДНОГО РОЗЧИНИ ПОЛІУРЕТАНУ ТА ЇХ ЕРГОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. Товарознавчий вісник, 1(12), 271-281. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-27
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

О.В. ШЕГИНСЬКИЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького
національного технічного університету

О.В.ДЗЮБИНСЬКА, Луцький національний технічний університет

асистент кафедри міського будівництва та господарства Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Галько С.В. Класифікація і властивості штучних шкір / Галько С.В. // Сучасні проблеми товарознавства: Збірник наукових праць, 2003. – c.144–149.
2. Искусственные кожи для одежды / [Алексеенко В.И., Бернштейн М.Х., Михайлов В.А. и др.]. – М.: Легкая индустрия, 1970. – 176 с.
3. Кипнис Ю.Б. Регулирование товарных свойств искусственных кож за счет отделки / Кипнис Ю.Б. // Кожевенно–обувная промышленность. – 1991. – №9. – С.46–47.
4. Дудла І.О. Надійність синтетичних шкір і критерії їх оцінки / Дудла І.О. // Наукові і прикладні проблеми товарознавства в ринкових умовах. –1996. – С.87–88.
5. Шефтель В.О. Миграция вредных химических веществ из полимерных материалов / Шефтель В.О., Катаева С.Е. – М.: Химия, 1978. – 168 с.
6. Алдырева М.В. Гигиена труда в производстве искусственных кож / Алдырева М.В., Гафуров Ш.А.– М.: Медицина, 1980. –160 с.
7. Гарбар М.И. Справочник по пластическим массам / [ под ред. Гарбара М.И., Акутина М.С., Егорова Н.М.] – М.: Химия, 1967. – 462 с.