УДК 66/68+663/664]. 002.6 (075.8)
«Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання за напрямком технічні науки (товарознавство) (наказ МОН №747 від 13.07.2015 р.)
Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного університету (протокол №7 від 26.02.2019)
Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 12 / Редкол.: ред. професор Байдакова Л.І., відп.секретар доцент Передрій О.І. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. – 342 c.
У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та безпеки
товарів, формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти створення нових
матеріалів з метою покращення комплексу властивостей товарів.

DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12

Опубліковано: 2019-11-13

УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТОВАРІВ

Л.І. БАЙДАКОВА , І. М. БАЙДАКОВА

296-303

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

О.П. ДОМБРОВСЬКА, А.Г. ДОМБРОВСЬКИЙ, О.П. СУМСЬКА

304-315

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ

Т.О. КУЗЬМІНА, Ю.В. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Л.О. СТРЕЛЮК

316-326

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ГАЗОВИХ БАЛОНЧИКІВ ДЛЯ САМООБОРОНИ

Т.А. КАРАВАЄВ, Т.М. КОЛОМІЄЦЬ, О.І. СІМ’ЯЧКО

147-158

ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

М.Г. МАРТОСЕНКО, Л.В. БЕРЛІНОВА

190-201

РИНОК ЗОЛЬНИХ МІКРОСФЕР УКРАЇНИ

Н.В. МЕРЕЖКО, В.М. ШКОДА

212-220

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ

Л.А. ЧУРСІНА, Г.Г. ГЛУХОВА, Н.В. НЕЖЛУКЧЕНКО

263-270