ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.В. ТКАЧУК
https://orcid.org/0000-0001-5793-5227
О.Ю. РЕЧУН
https://orcid.org/0000-0001-7932-4769
О.А. ПРЯДКО

Анотація

Мета. Визначення проблем розвитку ринку целюлозно-паперової продукції, окреслення шляхів їх вирішення.
Результати. Встановлено, що ринок целюлозно-паперової продукції активно розвивається. Целюлозно-паперова промисловість є важливою галуззю економіки України. Україна є експортером такої продукції на європейський ринок, а, отже, вітчизняна продукція є конкурентоспроможною та якісною. Проте існує імпортозалежність від закордонної сировини, яка є дороговартісною. Маючи хороші промислові потужності з виробництва паперової продукції, слід шукати альтернативні джерела власної рослинної
сировини, аби даний ринок розвивався потужніше. В Україні функціонує понад 20 підприємств, що виробляють паперову продукцію в Україні, проте матеріально-технічна база їх застаріла. Найважливішими видами продукції целюлозно-паперової промисловості є целюлоза,папір, картон. За обсягами виробництва паперу провідні місця у світі традиційно займають розвинуті країни: США, Японія, Канада, Німеччина. Найбільшими експортерами її є Канада, та деякі європейські країни – Швеція, Фінляндія, Норвегія, Австрія, а імпортерами – США, великі європейські країни, Японія. Вагомим фактором зміни імпортозалежності від закордонної сировини є пошук альтернативних джерел власної вітчизняної сировини для виготовлення целюлозно паперової продукції, проведення наукових досліджень щодо технологій переробки такої продукції та активне впровадження у виробництво.
Наукова новизна. Встановлено динаміку експорту-імпорту целюлозно-паперової продукції Україною.
Практична значимість. Зважаючи на проведений аналіз українського ринку целюлозно-паперової продукції, можна зробити висновок про перспективність його розвитку, адже промислові потужності в нашій країні є, існує сформована нормативно технічна база, проте є проблема із недостатністю вітчизняної сировини, адже основним матеріалом для її виробництва є макулатура. Вагомим фактором зміни імпортозалежності від закордонної сировини є пошук альтернативних джерел власної
вітчизняної сировини для виготовлення целюлозно-паперової продукції, проведення наукових досліджень щодо технологій переробки такої продукції та активне впровадження у виробництво.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТКАЧУК, В., РЕЧУН, О., & ПРЯДКО, О. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. Товарознавчий вісник, 1(12), 256-262. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-25
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

В.В. ТКАЧУК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

О.Ю. РЕЧУН, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

О.А. ПРЯДКО, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології м‘ясних, рибних та морепродуктів Національного університету біоресурсів і природокористування України

Посилання

1. Путінцева С.В. Сучасний стан і проблеми світового та українського ринків целюлозно-паперової продукції / С.В. Путінцева // Вісник ХНТУ. Технологія легкої і харчової промисловості. – 2016. – № 1. – С. 126-130.
2. Андрієвська Л. Основні тенденції розвитку вітчизняного та світового ринку паперових виробів санітарно-гігієнічного призначення / Л. Андрієвська // Товари і ринки. – 2010. – №1. –С. 41-46.
3. Глушкова Т. Стан, проблеми та сучасні тенденції розвитку ринку картонно-паперових виробів в Україні / Т. Глушкова // Вісник Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. –– 2005. – № 2. – С. 71-75.
4. Ткачук В.В. Формування ринку технічних культур в Україні / В.В. Ткачук, С.В. Ягелюк, О.Ю.Речун // Технічні науки та технології: науковий журнал. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – № 1. – С. 196-206.
5. Мережко Н.В. Кремнійорганічні покриття для захисту матеріалів з різним ступенем реформованості / Н.В. Мережко, В.А. Свідерський, Д.І. Аршинніков, К.В.Осауленко // International Scientific and Practical Conference ―World Science‖ – C. 10-15.
6. База даних UN Comtrade [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://comtrade.un.org/
7.Байдакова, Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: товари культурно-побутового призначення: підручник / Л.І. Байдакова, О.І. Передрій, І.М. Байдакова. – К.: Вища школа, 2009. – 327 с.