ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЦЕЛЮЛОЗИ НА ОСНОВІ НЕНАРКОТИЧНИХ КОНОПЕЛЬ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЇЇ НА ПАПЕРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г.А. ТІХОСОВА
О.Ф. БОГДАНОВА
О.С. ЗАБРОДІНА

Анотація

Мета. Визначення споживчих властивостей целюлози, одержаної з волокна, стебел та костриці ненаркотичних однодомних конопель для рекомендування її у виробництві на підприємствах целюлозно-паперової промисловості.
Методика. Експериментальні дослідження споживчих властивостей целюлози з волокна, стебел та костриці ненаркотичних однодомних конопель виконували з використанням діючих стандартних методик і засобів вимірювання.
Результати. Досліджено функціональні, естетичні властивості й надійність споживання одержаної целюлози на основі ненаркотичних однодомних конопель подрібнених стебел та волокна, а саме: повітропроникність, маса 1м2, руйнівне зусилля (сухе, мокре), жорсткість, абсолютний опір продавлювання, герметичність. Встановлено, що якісні характеристики целюлози на основі подрібнених стебел ненаркотичних однодомних конопель мають найбільш високе значення повітропроникності, в порівнянні з целюлозою одержаною з конопляного волокна відповідно: 1475 л/м2с і 320 л/м2с. Руйнівне зусилля целюлози з волокна вище на 4Н. Абсолютний опір на продавлювання целюлози з волокна вище на 50 кПа порівняно з целюлозою зі стебел конопель. Проведений порівняльний аналіз фізико-механічних властивостей целюлози зі стебел і волокна згідно з нормативними вимогами ГОСТ 9094-89 «Бумага для печати офсетная. Технические условия» свідчить, що по масовій частці волокон 1 м2 та руйнівному зусиллю целюлоза одержана з волокон ненаркотичних однодомних конопель відповідає вищому
ґатунку, тоді як з різаних стебел ненаркотичних однодомних конопель – першому ґатунку і
за своєю якістю перевищує целюлозу одержану з деревини.
Наукова новизна. Встановлено закономірності впливу складових ненаркотичних однодомних конопель (волокна, стебел, та костриці) на хімічний склад та фізико-механічні властивості целюлози.


Практична значимість. Розроблено нову композицію на основі целюлози з волокон та подрібнених стебел ненаркотичних однодомних конопель з покращеними функціональними властивостями, що забезпечує надійність споживання отриманої целюлози за рахунок підвищення її механічної міцності. Здійснено промислову апробацію споживчих характеристик целюлози, одержаної з костриці, стебел та волокна ненаркотичних однодомних конопель на ТОВ «Цюрупинська паперова компанія» м.Цюрупинськ, Херсонська область. Таку технічну целюлозу з ненаркотичних однодомних конопель можна  pекомендувати як сировину для виробництва офсетного друкувального паперу згідно з ГОСТ 9094-89.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Тіхосова, Г., Богданова, О., & Забродіна, О. (2019). ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЦЕЛЮЛОЗИ НА ОСНОВІ НЕНАРКОТИЧНИХ КОНОПЕЛЬ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЇЇ НА ПАПЕРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Товарознавчий вісник, 1(12), 221-228. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-21
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Г.А. ТІХОСОВА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

О.Ф. БОГДАНОВА, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

О.С. ЗАБРОДІНА, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Посилання

1. Пріоритети розвитку вітчизняної целюлозно-паперової промисловості [електронний ресурс / за даними сайту Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article/art_id=91605985]
2. Kozulya I. Technology of protein additives for quail [Text] / I. Kozulya, Shapovalenko O. I.,Yanuk T.// Congress NEEFood-2013, the second north and east european congress on food,May 26 – 29, 2013: NUFT, Kyiv, 2013. – P. 229.
3. Вировец В.Г. Перспективный исходный материал на масличность в селекции ненаркотической посевной конопли / В.Г. Вировец, И.В. Верещагин // Вестник алтайского государственного аграрного университета. – 2014. – №1(111). – С. 19-25.
4. Дейкун І.М. Розробка технологій одержання лляної целюлози для хімічної переробки: дис... канд. техн. наук: 05.17.22 / Дейкун Ірина Михайлівна ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – К., 2005. – С. 189.
5. Бумага для печати офсетная. Технические условия ГОСТ 9094-89. Государственный комитет СССР по стандартам. – М.: 1989. – 11с.