ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТЛОСТІЙКОСТІ ПОФАРБУВАНЬ БАВОВНЯНОГО ТРИКОТАЖУ, ОБРОБЛЕНОГО НОВИМИ ТІОСУЛЬФОНАТНИМИ ПРЕПАРАТАМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І.А.МАРТИРОСЯН
https://orcid.org/0000-0003-3733-3004
О.В. ПАХОЛЮК
https://orcid.org/0000-0002-3484-0468
Б.Д. СЕМАК

Анотація

Мета. Аналіз світлостійкості пофарбувань та субстрату білизняного бавовняного трикотажу  обробленого антимікробними тіосульфонатними обробними препаратами ЕТС, МТС і АТС.


Методика. При дослідженнях використовували передбачені діючими державними стандартами методи, які дозволяють визначити світлостійкість забарвлень (колірний тон, світлість, насиченість, загальний колірний контраст) та розривальні характеристики бавовняних білизняних трикотажних полотен, що досліджуються. Для оцінки світлостійкості пофарбувань, яке проводилось у лабораторії ДП «Хімтекст» (м. Херсон), використано спектрофотометр Premier Colorscan Colorlab (Spectro:5100) згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ ІСО 105 – 701:2000 з використанням розрахункових формул системи CIELxaxbx.


Результати. Вивчено можливість та обґрунтована доцільність використання у вітчизняному текстильному та трикотажному виробництвах тіосульфонатних обробних препаратів  ЕТС, МТС і АТС для антимікробного оброблення бавовняних білизняних трикотажних полотен літнього асортименту з метою їх ефективного захисту від біодеструкції целюлозоруйнуючими патогенними та ґрунтовими мікроорганізмами. Встановлено, що в процесі антимікробного оброблення бавовняних трикотажних полотен препаратами ЕТС, МТС і АТС не спостерігається помітних змін їх механічних властивостей (розривальне навантаження), що може погіршити зносостійкість та гігієнічні показники названих полотен в процесі експлуатації виробів із них. Не виявлено негативного впливу оброблення препаратами ЕТС,  МТС і АТС на зміну колірних характеристик (світлості, насиченості, колірного тону і загального колірного контрасту) і світлостійкості пофарбувань досліджуваних трикотажних полотен кубовими барвниками. Основною перевагою тіосульфонатних обробних препаратів є те, що їх використання гарантує одночасне досягнення на трикотажних бавовняних білизняних і одягових полотнах високої атмосферостійкості без погіршення їх механічних властивостей.


Наукова новизна. В результаті проведених досліджень, встановлено, що тіосульфонатні антимікробні препарати ЕТС, МТС і АТС здатні ефективно захищати бавовняні білизняні трикотажні полотна літнього асортименту від тривалої дії сонячної радіації.


Практична значимість. Встановлено, що обрані нами тіосульфонатні препарати ЕТС, МТС і АТС придатні не тільки для ефективного захисту від мікробіологічної деструкції, але й від тривалої дії світлопогоди бавовняних трикотажних полотен літнього асортименту (робочого одягу, спортивної білизни).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мартиросян, І., Пахолюк, О., & Семак, Б. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТЛОСТІЙКОСТІ ПОФАРБУВАНЬ БАВОВНЯНОГО ТРИКОТАЖУ, ОБРОБЛЕНОГО НОВИМИ ТІОСУЛЬФОНАТНИМИ ПРЕПАРАТАМИ. Товарознавчий вісник, 1(12), 176-189. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-17
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

І.А.МАРТИРОСЯН, Одеська національна академія харчових технологій

старший викладач кафедри товарознавства та митної справи Одеської національної академії харчових технологій

О.В. ПАХОЛЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Б.Д. СЕМАК, Львівський торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії, заслужений професор Львівського торговельно-економічного університету

Посилання

1. Ильичев В.Д. Экологические основы защиты от биоповреждений / В.Д. Ильичев, Б.В. Бочаров, М.В. Горленко – М.: Наука, 1985. – 264с.

2. Галик І.С. Вплив оброблення текстильних матеріалів на формування рівня їх біостійкості та екологічної безпечності / І.С. Галик, Б.Д. Семак // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2009. – № 1 (15). – С. 16-19.

3. Галик І.С. Шляхи ефективного захисту текстилю від біопошкоджень / І.С. Галик, Б.Д. Семак // Вісник Київського національного університету технологій тп дизайну. – 2012. – № 3 – С. 111-117.

4. Галик І.С. Пошук ефективних способів захисту текстилю від дії шкідливих мікроорганізмів / І. С. Галик, Б. Д. Семак, З.М. Семак // Віник Львівської комерційної академії. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 14. – С.6-10.

5. Lubenets V. Development of new antimicrobial compositions of thiosulfonate structure /V. Lubenets, O. Karpenko, M. Ponomarenko // Chemistry and Chemical Technology. Vol. 7. №2. P. 119-124.

6. Пахолюк О.В. Використання деяких поліфункціональних обробних препаратів для захисту текстильних целюлозовмісних матеріалів від мікробіологічних пошкоджень / О.В. Пахолюк, Г.О. Пушкар, І.С. Галик, Б.Д. Семак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – №1.

7. Пахолюк О.В. Дослідження ефективності біоцидних речовин для оброблення одягових текстильних матеріалів спеціального призначення [текст] / О.В. Пахолюк, В.І. Лубенець, І.А. Мартиросян // Товарознавчий вісник : збірник наукових праць Луцького НТУ. – 2018. – Випуск 11. – С.100-108.

8. Мартиросян І.А. Вплив біоцидного оброблення целюлозовмісних текстильних матеріалів на зміну їх властивостей [текст] /І.А. Мартиросян, О.В. Пахолюк, В.І. Лубенець //Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – № 6. – С. 94-99.