ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ПОЛІМЕРНИХ ПАКЕТІВ ТИПУ МАЙКА ТОВ «КОМСЕРВ УКРАЇНА»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. В. ЛИСЕНКО

Анотація

Мета. З’ясування особливостей проведення експертизи пакетів полімерних типу майка виготовлених ТОВ «Комсерв Україна» для встановлення відповідності показників їх споживних властивостей вимогам чинних нормативних документів.
Методика. Під час проведення товарознавчої експертизи були використані наступні методи дослідження: органолептичні (дослідження маркування, визначення типу, перевірка зовнішнього вигляду та швів полімерних пакетів, ідентифікації полімерного матеріалу), вимірювальні (розривальне навантаження, розмірні характеристики).


Результати. Визначено доцільність проведення товарознавчої експертизи полімерних пакетів, так як у сучасній промисловості неможливе виробництво товарів без належного упакування. Упаковка – це засіб чи комплекс засобів, що забезпечує захист продукції від пошкодження і втрат, навколишнього середовища – від забруднень, а також процес обігу продукції. У статті представлено розроблений порядок проведення товарознавчої експертизи полімерних пакетів типу майка, який включає такі основні етапи: аналіз документів, ідентифікація об’єкта дослідження, дослідження показників споживних властивостей, аналіз одержаних результатів, формулювання обґрунтованої аргументованої відповіді на запитання, поставлене на вирішення перед експертом. Представлено результати товарознавчої експертизи, якими встановлено, що надані для дослідження полімерні пакети (тип майка, виробництво ТОВ «Комсерв Україна») за наявним маркуванням відповідають вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові. Марковання. Загальні вимоги. Це дало змогу ідентифікувати пакети з урахуванням природи пакувального матеріалу та його виробника. Визначити шляхи подальшого їх використання у разі вирішення проблеми впровадження системи збирання та переробки. Внутрішня поверхня пакетів не злипається; пакети художньо оформлені; шви шириною 0,1 мм розташовувані від краю пакета на відстані 10 мм; шви пакетів рівні, без пропалених місць та зморшок, герметичні. За досліджуваними показниками – розмірні характеристики, ширина шва, його розміщення та якість, матеріал виготовлення, товщини плівки, відповідають вимогам регламентованими ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови та не відповідають встановленим вимогам за значенням показника міцність при розриві.
Практична значимість. Розроблений та апробований порядок проведення товарознавчої експертизи полімерних пакетів може бути використано під час проведення експертиз експертними організаціями, у ході який встановлюється відповідність показників споживних властивостей вимогам чинних нормативних документів або умовам контракту.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лисенко, Н. (2019). ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ПОЛІМЕРНИХ ПАКЕТІВ ТИПУ МАЙКА ТОВ «КОМСЕРВ УКРАЇНА». Товарознавчий вісник, 1(12), 168-175. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-16
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

Н. В. ЛИСЕНКО, Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України

кандидат технічних наук, завідувач відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Посилання

1. Сирохман І. В. Товарознавство пакувальних товарів і тари: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 616 с.
2. Технології захисту навколишнього середовища [Електронний ресурс]: Промислова екологія. Технології захисту навколишнього середовища. Режим доступу: eco.com.ua/sites/eco.com.ua.
3. Картка даних терміну пакет // Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/bank-danih/natsionalniy-bank-terminiv/znachennya-termina/?term-id=56979.
4. ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови. – Чинний від 01.03.2013. – Київ: Мінекономрозвитку, 2013 – 14 с.
5. ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові. Марковання. Загальні вимоги. – Чинний від 01.10.2004. – Київ: Держспоживстандарт України, 2005 – 16 с.
6. Система идентификации полимеров // Методы идентификации полимеров [Електронний ресурс]: Официальный сайт ПЛАСТИНФО. Режим доступу: https://plastinfo.ru/information/articles/220/.
7. ГОСТ 14236-81 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение – Чинний від 01.07.1981. – М.: Государственный комитет ССР по стандартам, 1981 – 10 с.
8. ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия. – Чинний від 01.07.1983. – М.: Cтандартинформ, 2007 – 23 с.