ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОДИФІКОВАНОГО ЛЛЯНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ТОВАРІВ МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.О. КУЗЬМІНА

Анотація

Мета. Дослідження гігроскопічних властивостей модифікованого лляного волокна та можливості отримання з нього гігієнічної вати.
Методика. Під час дослідження використовували стандартні методи визначення фізико-механічних та гігроскопічних властивостей волокнистого матеріалу, обробку результатів дослідження здійснювали методами математичної статистики.
Результати. Модифікація короткого лляного волокна дає можливість скоротити витрати на виробництво широкого асортименту лікувального одягу та матеріалів, тому актуальним є аналіз впливу різних технологічних прийомів переробки короткого льоноволокна на його санітарно-гігієнічні властивості. Модифіковане лляне волокно, отримане при виконанні даної роботи із застосуванням
емульсування комплексними хімічними препаратами (КХП) на основі фосфату карбаміду та поверхнево-активних речовин перед механічною обробкою, може бути використане для одержання медичної вати, оскільки має такі якісні показники: середня масодовжина 29,8 мм (при вимогах 18,5-30 мм); лінійна густина 0,85 текс при вимогах 0,20-0,90 текс); вміст костриці та смітних домішок 1,25 % (при вимогах 1,25-2,0 %).
Були визначені показники санітарно-гігієнічних властивостей модифікованого лляного волокна, одержаного різними способами. Встановлено, що жоден з етапів модифікації так не впливає на поглинальну здатність і капілярність волокна, як варіння. Значне підвищення капілярності волокна (до 67,5 – 75,0 мм) в процесі лужного варіння в оптимальних умовах пояснюється депектинізацією, делігніфікацією та розщепленням комплексних волокон на більш тонкі комплекси. Модифікація целюлози, що має місце при високотемпературному лужному варінні, сприяє поліпшенню поглинальної здатності волокна. Так, поглинальна здатність короткого модифікованого лляного волокна № 2 після лужного варіння становить 20,0 г/г, а для короткого модифікованого лляного волокна № 3 – 21,0 г/г. Варіння лляного волокна проводили однофазним лужно-перекісним способом. При такому способі можна одержати високоякісне модифіковане льоноволокно й скоротити витрати на виробництво медичної гігроскопічної вати. У результаті проведених досліджень розроблено науково обґрунтовану технологію
отримання модифікованого лляного волокна, яке може бути використано для виготовлення медичної гігієнічної вати та інших товарів медико-гігієнічного призначення.
Наукова новизна. Обґрунтовано можливість використання модифікованого лляного волокна для виготовлення гігієнічної вати.
Практична значимість. Розроблено технологічний режим отримання медичної гігієнічної вати з використанням лужно-перекісного варіння модифікованого лляного волокна.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кузьміна, Т. (2019). ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОДИФІКОВАНОГО ЛЛЯНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ТОВАРІВ МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Товарознавчий вісник, 1(12), 159-167. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-15
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

Т.О. КУЗЬМІНА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Посилання

1. Вата из короткого льноволокна. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://xn--80aa3acnwr.xn--p1ai/vata/.
2. Живетин В.В. Лён и его комплексное использование / Живетин В.В., Гинзбург Л.Н., Ольшанская О.М.. – М.: Информ-знание, 2002, – 400 с.
3. Льняная вата. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.sb.by/articles/lnyanaya-vata.html.
4. Живетин В.В. Льняное сырье в изделиях медицинского и санитарно-гигиенического назначения / В.В. Живетин, Б.П. Осипов, Н.Н. Осипова // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И.Менделеева).– 2002. № 2. – С.31-35.
5. Рыжов А.И. Медицинские изделий из лубяных волокон // Текстильная промышленность.– 1998.– №3.
6. Kozlowski R. Creen fibres and their Potential and Research into New Uses / R. Kozlowski, S. Manys // FAO Intercessional Consultation on Fibres, 15-16 November, 1999. – P. 123-128.
7. Cierpucha W., Kozłowski R., Mańkowski J., Waśko J., Mańkowski T. Applicability of Flax and Hemp as Raw Materials for Production of Cotton-like Fibres and Blended Yarns in Poland. // FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe. 2004, Vol. 12, No. 3 (47). – P. 13-18.
8. Пат. № 18253 Україна, МПК D 01 G 1/00. Спосіб отримання модифікованого лляного волокна: Пат. № 18253 Україна, МПК D 01 G 1/00. Т.О. Кузьміна, С.С. Бабіч, Л.А. Чурсіна (Україна). – № 2006 01414; Заявл. 13.02.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11. – 3 с.
9. Кузьміна Т.О. Модифіковане лляне волокно з широким діапазоном властивостей // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2010. – № 1 (37). – С. 84–91.
10. Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия ГОСТ 5556-81.– [Введен 1982-07-01]. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2003. – 14 с. – (Межгосударственный стандарт).