АКТИВНЕ ТА РОЗУМНЕ ПАКОВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.Ю. РЕЧУН
https://orcid.org/0000-0001-7932-4769
О.І. ПЕРЕДРІЙ
https://orcid.org/0000-0002-5464-2020

Анотація

Мета. Метою статті є розгляд основних видів активного та розумного паковання харчових продуктів, аналіз їх переваг і недоліків, зокрема, їх випливу на якість і безпечність продуктів та інформативність упаковки, огляд ключових технологій, які можуть бути використані в активних і розумних системах, а також аналіз існуючого законодавства, що регулює використання активного та розумного паковання, та визначення основних перешкод на шляху поширення використання інноваційних видів паковання в Україні.


Методика. Використано методи теоретичного пошуку, системного підходу та логічного узагальнення.


Результати. У статті подано класифікацію активного і розумного паковання, а також коротко розглянуто основні технології, що використовують у розумних і активних системах. Наведено приклади активного та розумного паковання для різних видів харчових продуктів,обґрунтовано переваги його використання для продуктів харчування. Розглянуто проблему безпечності активного та розумного паковання та регулювання його використання на прикладі законодавства ЄС, США та України. Визначено перешкоди на шляху поширення інноваційних технологій пакування в Україні та світі, а також перспективи їх подальшого розвитку.


Наукова новизна. На сьогодні активне та розумне паковання майже не доступне для українського споживача. Досі не було повністю розглянуто та структуровано перешкоди та перспективи розвитку цих видів паковання в умовах України.


Практична значимість. Суспільство постійно розвивається, а інноваційне паковання є результатом попиту споживачів на упаковку, яка є більш досконалою та креативною. Активне та розумне паковання – це результат інноваційного мислення в упаковці. Воно здатне покращити якість і безпечність харчових продуктів, а також повідомити споживачу актуальну інформацію про стан продукту, що змінюється в часі. Поширення нових технологій паковання є необхідним етапом розвитку торгівлі, що здатен задовольнити дедалі складніші вимоги споживача, зменшити кількість харчових відходів і зробити паковання якіснішим, безпечнішим і зручнішим.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РЕЧУН, О., & ПЕРЕДРІЙ, О. (2021). АКТИВНЕ ТА РОЗУМНЕ ПАКОВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. Товарознавчий вісник, 1(14), 65-77. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-7
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

О.Ю. РЕЧУН, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

О.І. ПЕРЕДРІЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Dirk Schaefer, Wai M.Cheung (2018). Smart Packaging: Opportunities and Challenges. Procedia CIRP. Volume 27. Pp. 1022-1027. URL: https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.03.240
2. De Jong A. R., Boumans H. , Slaghek T., Van Veen J., Rijk R., Van M.(2005). Zandvoort Active and intelligent packaging for food: Is it the future? Food Additives & Contaminants. Volume 22. Issue 10. P. 975-977. URL: https://doi.org/10.1080/02652030500336254.
3. Muhammad Sohaila, Da-Wen Suna, Zhiwei Zhu (2018). Recent developments in intelligent packaging for enhancing food quality and safety. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Volume 58. Issue 15. URL: https://doi.org/10.1080/10408398.2018.1449731.
4.. Selçuk Yildirim, Bettina Röcker, Marit Kvalvåg Pettersen, Julie Nilsen‐Nygaard, Zehra Ayhan, Ramune Rutkaite, Tanja Radusin, Patrycja Suminska, Begonya Marcos, Véronique Coma (2017). Active Packaging Applications for Food Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. URL: https://doi.org/10.1111/1541-4337.12322.
5. Matthew Deas Wilson, ,Roger A Stanley,Alieta Eyles &Tom Ross (2019). Innovative processes and technologies for modified atmosphere packaging of fresh and fresh-cut fruits and vegetables. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Volume 59, 2019. Issue 3. URL: https://doi.org/10.1080/10408398.2017.1375892.
6. Ayhan Z. (2013). Potential applications of nanomaterials in food packaging and interactions of nanomaterials with food. Ecosustainable polymer nanomaterials for food packaging: Innovative solutions, characterization needs, safety and environmental issues. Boca Raton, Florida, U.S.A.: CRC Press. p 243– 79.
7. Azlin‐Hasim S, Cruz‐Romero MC, Morris MA, Padmanabhan SC, Cummins E, Kerry JP. (2016). The potential application of antimicrobial silver polyvinyl chloride nanocomposite films to extend the shelf‐life of chicken breast fillets. Food Bioprocess Tech 9(10): 1661– 73. URL: https://doi.org/10.1007/s11947-016-1745-7.
8. Donatella Restuccia, U. Gianfranco Spizzirri, Ortensia I. Parisi, Giuseppe Cirillo, Manuela Curcio, Francesca Iemma, Francesco Puoci, Giuliana Vinci, Nevio Picci (2010). New EU regulation aspects and global market of active and intelligent packaging for food industry applications. Food Control. Volume 21. Issue 11. P. 1425-1435. URL: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2010.04.028.
9. Regulation (EC) №1935/2004 of the European parlament and of the council. URL:https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:en.
10. Commission regulation (EC) №450/2009. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:135:0003:0011:EN:PDF.
11 Regulation (EC) №1333/2008 of the European parlament and of the council. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1333&from=EN.
12. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : Закон України 771/97-ВР. [On the basic principles and requirements for food safety and quality: Law of Ukraine] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text