УДК 66/68+663/664]. 002.6 (075.8)

«Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання категорії «Б» технічні та економічні науки
(спеціальності 181, 182, 132 та 076) (Наказ МОН №886 від 02.07.2020 р.)
Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного університету протокол
№8 від 25.02.2021 р.

https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14

Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 14 / Редкол.: ред. Пахолюк О.В.,
відп.секретар Передрій О.І. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2021. 288 с.

У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та безпеки товарів,
формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти створення нових матеріалів з
метою покращення комплексу властивостей товарів.

DOI: https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2310-5283-2021-14

Опубліковано: 2021-03-07

МИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РИНОК ЦУКРУ В УКРАЇНІ

А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, О.В. ДЗЮБИНСЬКА , О.Б. ПОДОДВОРНИЙ

18-25

АНАЛІЗ РАЦІОНУ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

О.А. ПРЯДКО, А.В. БУТЕНКО, В.В. ТКАЧУК

58-64

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ У ГАЗОВАНИХ НАПОЯХ

Т.І. САВЧУК, Ж.О. КОРМОШ, С.І. КОРОЛЬЧУК

78-87

ВИЗНАЧЕННЯ КОНСЕРВАНТІВ У АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЯХ

Т.І. САВЧУК, Ж.О. КОРМОШ, С.І. КОРОЛЬЧУК

88-94

ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА МЕХАНІЧНИХ ОЛІВЦІВ

Т.М. АРТЮХ, А.С. ТЕРНОВА, І.В. ГРИГОРЕНКО

123-134

ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ ІКОН

В.В. ІНДУТНИЙ, О.Г. ЗОЛОТАРЬОВА, О.Б. ПОХОДЯЩА

182-204

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

О.В. ПАХОЛЮК, Г.І. ГОЛОДЮК, А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, В. СЕРЕДИНСЬКИЙ

249-257