СУЧАСНІ ВИДИ ПОЛІМЕРНОЇ ТАРИ ДЛЯ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Я. Г. ВЕРХІВКЕР
https://orcid.org/0000-0002-2563-4419
О. М. МИРОШНІЧЕНКО
https://orcid.org/0000-0002-7155-943X

Анотація

Мета. Розробка умов консервування, технологічних параметрів та режимів стерилізації харчових продуктів в асортименті, для нових видів полімерної споживчої тари для конкретного теплового обладнання.


Методика. Для вимірювання міцності закупорювання або тиску розгерметизації тари, який виникає при стерилізації за рахунок теплового розширення продукту застосовували стандартний мембрано-компенсаційний метод. Розробка режимів стерилізації консервів виконувалася відповідно до вимог діючої інструкції, яка включає аналітичний розрахунок режиму, що забезпечує вироблення промислово-стерильних консервів, лабораторне випробування підібраного режиму і його виробничу перевірку. Для аналітичного розрахунку режимів стерилізації, враховують зміну температури продукту під час стерилізації. Для практичного застосування використовують спосіб розрахунку, заснований на аналітичному порівнянні еквівалентності нормативної летальності з фактичною даного режиму стерилізації, у точці продукту, яка найменш прогрівається під час теплової обробки консервів. Будь-який з методів розрахунку режиму спирається на дані по термостійкості певного штаму мікроорганізмів тест-культури, які повинні гарантувати промислову стерильність консервів.


Результати. Проведено дослідження, в результаті яких отримані значення важливого технологічного параметра тари - міцності закупорювання, для чотирьох нових видів полімерної упаковки; визначені оптимальні значення цього показника, без яких неможливо провести якісний процес герметизації упаковки, тобто забезпечити цілісність тари. Показник міцність закупорювання, також дозволив визначити фізичний параметр процесу тепловій стерилізації - протитиск у обладнанні, якій дає змогу забезпечити відсутність фізичного браку консервів. Розроблено науково-обґрунтовані параметри, режими високотемпературної стерилізації для м'ясних, рибних, овочевих продуктів, перших та других обідніх консервованих страв в сучасних полімерних видах споживчої упаковки, що дасть підприємствам можливість випускати консервовані якісні продукти, безпечні у використанні, з високою харчовою цінністю.


Наукова новизна. В роботі використовували такі нові види полімерної споживчої упаковки для фасування харчових продуктів, як комбінована металева банка з полімерної кришкою, полімерна напівжорстка тара з кришкою з фольги з нанесенням термопласту, СPET тара, реторт-пакети. Матеріал, з якого виготовлена тара містить необхідний бар'єрний термостійкий шар, що забезпечить її стійкість до високих температур стерилізації і гарантує тривалий термін зберігання консервів.


Практична значимість. Одержані результати дослідження технологічних показників міцності закупорювання полімерної тари, режимів стерилізації певного асортименту консервованих продуктів можуть використовуватися більшістю підприємств харчової промисловості, так як цей вид тари сьогодні актуальний на ринку як у виробників продукції, так і у споживачів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВЕРХІВКЕР, Я. Г., & МИРОШНІЧЕНКО, О. М. (2021). СУЧАСНІ ВИДИ ПОЛІМЕРНОЇ ТАРИ ДЛЯ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. Товарознавчий вісник, 1(14), 6-17. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-1
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Я. Г. ВЕРХІВКЕР, Одеська національна академія харчових технологій

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства та митної справи

О. М. МИРОШНІЧЕНКО, Одеська національна академія харчових технологій

кандидат технічних наук, доцент кафедри біоінженерії та води

Посилання

1.Коваленко О. Упаковка нового поколения. Пластик. Журнал. 2012. №5. С. 30-34. URL: https://www.plastics.ru/pdf/journal/2012/05/Kovalenko.pdf (дата звернення: 01.02.2020)
2. Полимерная тара: URL: https://znaytovar.ru/s/Polimernaya_tara.html (дата звернення: 01.02.2020)
3. Виды и типы полимерной тары. URL: https://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0a65635b2ad78b5c43b88421306d37_0.html (дата звернення: 05.02.2020).
4. Пищевая упаковка: виды, технологии производства и тенденции развития отрасли. URL: статья: https://www.kp.ru/guide/pishchevaja-upakovka.html (дата звернення: 15.02.2020).
5. Пластмассовая и комбинированная тара для продуктов асептического консервирования, вакуум-упаковка, упаковка для МГС. URL: https://poznayka.org/s40223t1.html (дата звернення: 01.02.2020)
6.Verkhivker Y. G., Miroshnichenko E.М. Modern types of consumer packaging and food packaging. Journal of biochemical Engineering & Bioprocess Technology. 2018. № 3. Р. 52-56.
7. Бутылки из барьерного РЕТ. URL: http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=1617 (дата звернення: 15.02.2020)
8.Трунов В. Упаковка и оборудование для фасовки и упаковки соков. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upakovka-i-oborudovanie-dlya-fasovki-i-upakovki-sokov (дата звернення: 15.02.2020).
9.Густова Т., Крылова В. Инновационные технологии консервирования продуктов питания в полимерной потребительской таре. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-konservirovannyh-produktov-pitaniya-v-polimernoy-potrebitelskoy-tare (дата звернення: 01.02.2020)
10. Карякин К. Реторт – пакет. Специальный выпускUnipack. 2018. № 5. С. 15-18. URL : https://article.unipack.ru/22702/ (дата звернення: 01.02.2020)
11.Руководство по разработке режимов стерилизации и пастеризации консервов и консервированных полуфабрикатов: М.: ВНИИКОП: 2011. 93 с.

1.Kovalenko O.(2012). Upakovka novogo pokoleniya [New generation packaging]. Plastik Zhurnal URL: https://www.plastics.ru/pdf/journal/2012/05/Kovalenko.pdf
2. Polimernay tara [Polymer containers]. URL: https://znaytovar.ru/s/Polimernaya_tara.html
3. Vidy` i tipy` polimernoj tary [Types and types of polymer containers]. URL: https://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0a65635b2ad78b5c43b88421306d37_0.html
4. Pishhevaya upakovka: vidy`, tekhnologii proizvodstva i tendenczii razvitiya otrasli [Food packaging: types, production technologies and industry development trends]. URL: https://www.kp.ru/guide/pishchevaja-upakovka.html
5. Plastmassovaya i kombinirovannaya tara dlya produktov asepticheskogo konservirovaniya, vakuum-upakovka, upakovka dlya MGS [Plastic and combined containers for aseptic canning products, vacuum packaging, packaging for MGS]. URL: https://poznayka.org/s40223t1.html
6. Verkhivker Y.G., Miroshnichenko E.М.(2018). Modern types of consumer packaging and food packaging. JBiochemical Engineering & Bioprocess Technology. 2018 Aug; 35(3).52-56.
7. Butylkii z barernogo PET [Barrier PET bottles]. URL: http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=1617
8.Trunov V. (2020). Upakovka i oborudovanie dlya fasovki i upakovki sokov [Packaging and equipment for filling and packaging juices]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upakovka-i-oborudovanie-dlya-fasovki-i-upakovki-sokov
9. Gustova T., Kry`lova V.(2020). Innovaczionny`e tekhnologii konservirovaniya produktov pitaniya v polimernoj potrebitel`skoj tare [Innovative technologies for preserving food in polymer consumer containers Statya]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-konservirovannyh-produktov-pitaniya-v-polimernoy-potrebitelskoy-tare
10. Karyakin K.(2020). Retort – paket [Retort - package]: Speczial`nom vy`puske Unipack Ru. J elect. [Iternet]. 2020. URL: https://article.unipack.ru/2270/
11.Rukovodstvo po razrabotke rezhimov sterilizaczii i pasterizaczii konservov i konservirovanny`kh polufabrikatov [Guidelines for the development of sterilization and pasteurization regimes for canned food and canned semi-finished products]. Moskva: VNIIKOP; 2011. 93 р.