ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНОПЛЯНОГО ВОЛОКНА У ВИГОТОВЛЕННІ ПАНЧІШНИХ ВИРОБІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н.А.ФЕДЯКІНА
Г.А. ТІХОСОВА

Анотація

Мета. Полягає у визначенні особливостей застосування конопляного волокна у виготовленні панчішних виробів та наданні рекомендацій для трикотажної галузі текстильної промисловості стосовно збереження формостійкості готових виробів.


Методика. Для визначення показників фізико-механічних властивостей конопляного волокна використані органолептичні, сучасні інструментальні та експертні методи. Розривне навантаження скрученої стрічки з волокон досліджувалося з використанням динамометра ДКВ-60, а змішаної пряжі з вмістом конопляного волокна, за допомогою розривної машини РМ-3. Для визначення прядильної здатності конопляних волокон проводили світлову мікроскопію поперечних зрізів стебел і волокон за методом В.А. Архангельського. Результати експериментальних досліджень обробляли із застосуванням методів математичної статистики за допомогою прикладних програм для ПК.


Результати. Проведено дослідження фізико-механічних властивостей конопляного волокна та зроблено висновок про необхідність у створенні текстильних матеріалів з підвищеним вмістом конопляних волокон за рахунок включення до структури матеріалів синтетичних складових. Важливим чинником, що впливає на якість виробу, є правильний вибір матеріалів, які забезпечують виробу гарний зовнішній вигляд, достатню формостійкість, необхідну зносостійкість та гігієнічність.


Наукова новизна. Доведена можливість прядильної здатності конопляних волокон для створення екологічно чистої змішаної пряжі з додаванням хімічних та натуральних волокон з метою виготовлення трикотажних виробів та встановлені закономірності впливу фізико-механічних властивостей конопляного котоніну на структуру та споживні властивості панчішних виробів. Також, на основі проведених експериментальних досліджень, доведена можливість одержання нової екологічно чистої змішаної пряжі з покращеними експлуатаційними властивостями.


Практична значимість. Розроблено рекомендації щодо особливостей застосування конопляного волокна у виготовленні панчішних виробів з урахуванням їх фізико-механічних властивостей. Текстильні матеріали із конопляних волокон не містять хімічних речовин, повністю розкладаються в ґрунті мікроорганізмами, не виділяючи ніяких шкідливих для навколишнього середовища речовин. Використання цих матеріалів допомагає звести до мінімуму забруднення повітря, ґрунту та води. Експериментальними дослідженнями доведено можливість застосування вітчизняної екологічно чистої сировини – конопляних волокон в суміші з іншими натуральними та хімічними волокнами з метою отримання змішаної пряжі для виготовлення трикотажних виробів, показники якості якої відповідають вимогам чинних нормативних документів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ФЕДЯКІНА, Н., & ТІХОСОВА, Г. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНОПЛЯНОГО ВОЛОКНА У ВИГОТОВЛЕННІ ПАНЧІШНИХ ВИРОБІВ. Товарознавчий вісник, 1(13), 270-278. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-23
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Н.А.ФЕДЯКІНА, Херсонський національний технічний університет

аспірантка кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Г.А. ТІХОСОВА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Посилання

1. Одежда из конопляной ткани [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.camelwool.ru/?id=64.
2. Ткань из конопли. Уникальные свойства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tku.org.ua/news/735.
3. Боженко, Л.І. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції: навчальний посібник. Львів, 2001. 176 с.
4. Дослідна станція здійснює наукове забезпечення галузей льонарства і коноплярства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ibc-uaas.at.ua/.
5. Березненко М.П., Хохлова І.Я., Вісленко В.І. Особливості процесів котонізації коротких коноплеволокон і створення на їх основі текстильних матеріалів. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2008. № 2 . С. 53-58.
6. Бойко Г.А. Товарознавча оцінка змішаної пряжі з волокнами льону олійного для трикотажних виробів: дис. … кандидата техн. наук: 05.18.08 / Галина Анатоліївна Бойко. – Херсон, 2014. 186 с.