УДК  66/68+663/664]. 002.6 (075.8)

«Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання категорії «Б»

технічні та економічні науки (спеціальності 181, 182, 132 та 076)

 (Наказ МОН №886  від  02.07.2020 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного університету

https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13

Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 13 / Редкол.: ред. Пахолюк О.В., відп.секретар Передрій О.І. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2020.

У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та безпеки товарів, формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти створення нових матеріалів з метою покращення комплексу властивостей товарів.

DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13

Опубліковано: 2020-07-30

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ШКІЛЬНОЇ ФОРМИ

Т.М. АРТЮХ, А.С. ТЕРНОВА, І.В.ГРИГОРЕНКО

75-90

ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ТА ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ РОЗКОШІ

В.В.ІНДУТНИЙ, Н.В.МЕРЕЖКО, О.Г. ЗОЛОТАРЬОВА

108-120