СПОЖИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНОПЛЯНИХ ВОЛОКОН РІЗНИХ СРОКІВ ЗБИРАННЯ СТЕБЕЛ СОЛОМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г.А. ТІХОСОВА
Г.А. БОЙКО
А.В. КАПІТОНОВ

Анотація

Мета. Визначення споживних характеристик конопляних волокон, одержаних із лубу після збирання стебел соломи на зеленець і на насіння після повної зрілості.


Методика. В дослідженнях використані стандартні методи, викладені в існуючих нормативних документах. Довжина волокон і їх відсотковий розподіл, текс, лінійна щільність визначались за ДСТУ ISO 6989:2005 «Волокна текстильні» та ДСТУ ISO 5084:2004 «Визначення товщини текстильних матеріалів та виробів».


Результати. Встановлено, що волокно виділене після поглибленої переробки лубу, отриманого зі стебел соломи після повної стиглості на насіння має високу лінійну щільність – 3,2-5,6 текс, яке придатне тільки для виготовлення грубих кручених виробів, тарних тканин та мішковини. Ціна таких волокон на світовому ринку дорівнює 8600 грн/т. Волокно, отримане після поглибленої переробки лубу, виділеного із стебел соломи зеленцевого збирання відрізняється достатньою тониною – 0,7-0,8 текс, що відповідає лінійній щільності котоніну. Таке волокно може бути використане для виготовлення виробів різноманітного призначення: тканин, для пошиття білизни, одягу, взуття, целюлози, паперу. Конопляне котонізоване волокно є цінною целлюлозовмісною сировиною, коштує таке волокно на світовому ринку 28500 грн/т.


Наукова новизна. Вперше визначені споживні характеристики конопляних волокон виділених із лубу, що одержуються зі стебел соломи конопель різних строків збирання на зеленець та на насіння після повної стиглості стебел.


Практична значимість. Проведені експериментальні дослідження дадуть можливість визначати строки збирання стебел конопель для одержання волокон того чи іншого призначення в залежності від наявності попиту виробників на готові конопляні вироби та товари різноманітного призначення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТІХОСОВА, Г., БОЙКО, Г., & КАПІТОНОВ, А. (2020). СПОЖИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНОПЛЯНИХ ВОЛОКОН РІЗНИХ СРОКІВ ЗБИРАННЯ СТЕБЕЛ СОЛОМИ. Товарознавчий вісник, 1(13), 237-243. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-20
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Г.А. ТІХОСОВА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Г.А. БОЙКО, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри  товарознавства, стандартизації та сертифікації

А.В. КАПІТОНОВ, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Посилання

1. European Industrial Hemp Association (EIHA) [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://eiha.org/?login=failed&errcode=empty_username.
2. Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н., Лукяненко П.В., Баранник В.Г., Мешков Ю.Є. Шляхи удосконалення технології збирання та переробки насіння конопель. Легка промисловість. 2006. № 2. С. 46-47.
3. Бойко Г.А., Тіхосова Г.А., Кутасов А.В.. Вплив способів збирання на технології переробки та сфери подальшого використання конопляної сировини. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2018. № 1 (64). С. 75-80.
4. Гілязетдінов Р.Н., Клевцов К.М. Збирання та первинна переробка конопель на сучасному етапі розвитку галузі. Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. 2008. № 1 (14). С.83-84.
5. Котонин из короткого льняного волокна. Технические условия: ТУ 17 У 00306710.079 – 2000. [Введены 2000-01-08]. – Херсон: Государственный комітет Украины по стандартизации, метрологи и сертификации «Херсонский ГЦСМС» (Хнрсонский ХБК), 2000. – 17 с. (Хехнические услович Украины).
6. Товарознавство і стандартизація продукції безнаркотичних конопель: [монографія] / [Чурсіна Л.А., Богданова О.Ф., Ляліна Н.П., Резвих Н.І.]; під ред. Л.А. Чурсіної. Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2012. 308 с.
7. Богданова О.Ф., Ляліна Н.П., Резвих Н.І. Обґрунтування необхідності розроблення національних стандартів на целюлозні вироби з безнаркотичних конопель. Стандартизація, сертифікація, якість. 2012. №6(79). С. 23-29.
8. Бойко Г.А., Тіхосова Г.А., Кутасов А.В. Економічна ефективність одержання целюлозовмісних товарів з технічних конопель за різних строків збирання стебел. Товарознавчий вісник. 2019. №12. С. 66-74.