СПОЖИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНОПЛЯНИХ ВОЛОКОН ОДЕРЖАНИХ З ТРЕСТИ РІЗНИХ СПОСОБІВ ПРИГОТУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А.С.ТІХОСОВ
Н.В.НЕЖЛУКЧЕНКО
Н.В.ЛЯЛІНА

Анотація

Мета. Визначення основних споживних характеристик конопляних волокон одержаних з трести різних способів призначення, від яких залежить сфера їх застосування для виготовленні товарів технічного та побутового призначення.


Методика. Розривне навантаження (міцність), гнучкість та лінійна щільність волокон визначали за стандартними методиками, які наведені у ГОСТ 23087-78 та ГОСТ 10379-76. На даний час нові стандарти на конопляні волокна, які розроблені Інститутом луб’яних культур НААН України, не затверджені Держстантартом, тому були використані методики стандартів СРСР.


Результати. За оцінкою основних споживних характеристик конопляних волокон, які отримані з трести різних способів приготування, визначені сфери застосування конопляних волокон для одержання кручених виробів, канатів, вірьовок, шпагатів та текстильних товарів широкого вжитку.


Наукова новизна. Вперше визначені споживні характеристики волокон конопель, які виділені з трести після різних способів обробки стебел соломи. На основі цих характеристик розроблені рекомендації щодо подальшого застосування волокон для виготовлення різноманітного асортименту товарів широкого вжитку.


Практична значимість. Проведені дослідження дають можливість спрогнозувати застосування оптимального способу одержання трести конопель для виготовлення товарів цільового призначення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТІХОСОВ, А., НЕЖЛУКЧЕНКО, Н., & ЛЯЛІНА, Н. (2020). СПОЖИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНОПЛЯНИХ ВОЛОКОН ОДЕРЖАНИХ З ТРЕСТИ РІЗНИХ СПОСОБІВ ПРИГОТУВАННЯ. Товарознавчий вісник, 1(13), 229-236. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-19
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

А.С.ТІХОСОВ, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Н.В.НЕЖЛУКЧЕНКО, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Н.В.ЛЯЛІНА, Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Посилання

1. Коноплярство: наукові здобутки і перспективи: монографія / [Вировець В.Г., Лайко І.М., Мигаль М.Д., Коропченко С.П. та ін.]; за ред.. І.О. Маринченка, Guo Chunjing. Суми: ФОП Щербина І.В., 2018. 158 с.
2. Клевцов К.М., Гілязетдінов Р.Н., Круглий Д.Г. Технології збирання та комплексної переробки лубоволокнистих рослин: [монографія]. Херсон: ХНТУ, 2015. 414 с.
3. Чурсіна Л.А., Богданова О.Ф., Ляліна Н.П., Резвих Н.І. Товарознавство і стандартизація продукції безнаркотичних конопель: [монографія]. Херсон: ПП Вишемирський В.С. 2012. 308 с.
4. Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 2. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 492 р. // Коропченко С.П., Мохер Ю.В. Підсумки науково-дослідних робіт з механічної переробки конопель на підприємствах малого та середнього бізнесу – 112 с.
5. Жуплатова Л.М. Прогресивні технологічні прийоми приготування трести конопель. Збірник наукових праць інституту луб’яних культур НААН. 2007. Випуск 4. С. 221.
6. Жуплатова Л.М., Кузьменко Л.О. Об использовании химических реагентов в процессе приготовления паренцовой тресты. Селекция, семеноводство, уборка и первичная обработка конопли: сб. науч. трудов. 1990. С. 55-58.
7. Жуплатова Л.М., Кузьменко Л.О. Оптимизация режима замочки соломы конопли в процес се пропаривания. Технология возделывания и обработки конопли: сб. науч. трудов. Глухов: ВНИИЛК, 1991. С. 64-68.
8. А.с. 1680812 СССР, МКИ D 01 C 1׀02 Способ получения тресты из соломы конопли / Л.М. Жуплатова, Е.Л. Пашин, Л.О. Кузьменко (СССР). № 46193833/12; Заявлено 12.12.88; Опубл. 30.09.91; Бюл. № 36. – 2 с.
9. Hocman M. Flax, hemp and allied fibers in the Czech. Euroflax. 2003. № 2. P. 4-5.
10. Dir A. European Subsidy for the Cultivation of Flax and Hemp. Euroflax Newsletter. Poznan, Poland. 2002. № 1 (17). P. 22.
11. Robert Evans, Ross H. Wearne, Adrian F.A. Wallis. CEH bleached radiatapine bisulfate pulp as a sourse of chemical cellulose. Appita. 1990. V.43, № 2. P.130-136.