ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ КРУГЛИХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ХВОЙНИХ ПОРІД

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н.В.ЛИСЕНКО
М.Г. МАРТОСЕНКО

Анотація

Мета. Дослідження теоретичних та практичних основ проведення судово-товарознавчих експертиз з метою визначення ринкової вартості лісоматеріалів, зокрема визначення чинників, що впливають на вартість круглих лісоматеріалів хвойних порід та обґрунтування алгоритму визначення ринкової вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід за допомогою порівняльного методичного підходу.


Методика. Під час проведення досліджень, для визначення ринкової вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід, в комплексі застосовувалися методи, зокрема дедуктивний – під час теоретичного узагальнення проблеми, діалектичний – при пізнанні сутності явища незаконної порубки лісу, дослідженні його загальних тенденцій; монографічний – для детальної конкретизації наукових засад визначення ринкової вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід; індуктивний та дедуктивний – для аргументування сформульованих у ході досліджень висновків, положень та перспектив подальших досліджень.


Результати. Розглянуто питання використання спеціальних товарознавчих знань у практиці розслідування кримінальних справ про незаконні порубки лісових насаджень. Проаналізовано механізм проведення судово-товарознавчої експертизи для визначення ринкової вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід. Обґрунтовано доцільність застосування порівняльного методичного підходу під час проведення судової товарознавчої експертизи із визначенням ринкової вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід. У статті обґрунтовано алгоритм визначення ринкової вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід під час проведення судово-товарознавчої експертизи, який передбачає: ідентифікацію об’єкта дослідження; віднесення об’єкта дослідження до відповідного класифікаційного угрупування; встановлення кількісних і якісних характеристик об’єкта дослідження; вибір методів дослідження та проведення необхідних розрахунків; визначення ринкової вартості об’єкта дослідження за допомогою порівняльного методичного підходу; оцінка одержаних результатів проведеного дослідження з письмовим оформленням його результатів.


Наукова новизна. У роботі вперше узагальнено та викладено комплекс проблемних питань, що виникають при використанні спеціальних товарознавчих знань під час проведення судово-товарознавчих експертиз круглих лісоматеріалів хвойних порід.


Практична значимість. Запропонований та апробований алгоритм визначення ринкової вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід може бути використано під час проведення подібних судово-товарознавчих експертиз.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛИСЕНКО, Н. В., & МАРТОСЕНКО, М. Г. (2020). ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ КРУГЛИХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ХВОЙНИХ ПОРІД. Товарознавчий вісник, 1(13), 147-159. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-12
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Н.В.ЛИСЕНКО, Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України

кандидат технічних наук, завідувачка відділу товарознавчих та гемологічних досліджень

М.Г. МАРТОСЕНКО, олтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Посилання

1. Чураков Д. Б. Противодействие преступным посягательствам на сохранность лесных и иных насаждений (уголовно-правовые и криминологические меры): дис... канд. юр. наук: 12.00.08. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия генеральной прокуратуры Российской Федерации». Москва, 2017. 268 с.
2. Дудоров О. О., Письменський Є. О. Кримінально-правова кваліфікація незаконної порубки лісу: практичний посібник. Сєвєродонецьк, 2017. 213 с.
3. Державний класифікатор продукції та послуг: ДK 016:2010: прийнято та надано чинності Наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457: База даних «Законодавство України». Верхова Рада України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v457a609-10#n184 (дата звернення: 20.01.2020).
4. Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 // База даних «Законодавство України» / ВР України. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF (дата звернення: 20.01.2020).
5. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 № 2658-III // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 (дата звернення: 20.01.2020).
6. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5007-17 (дата звернення: 20.01.2020).