УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК РИБИ ТА МОРЕПРОДУКТІВ : ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.С. ЯРОШЕВИЧ
О.В.ПАХОЛЮК
https://orcid.org/0000-0002-3484-0468

Анотація

Мета дослідження полягає в аналітичній оцінці сучасного стану та напрямів розвитку українського ринку риби й морепродуктів і визначенні як негативних, так і позитивних тенденцій його функціонування.


Методи дослідження. Загальною методологічною основою дослідження стали наукові напрацювання вітчизняних і зарубіжних дослідників у сфері виробництва та споживання риби та морепродуктів в Україні. Зважаючи на динамічність ринку та постійне оновлення інформації, автори статті зосередили свою увагу на аналізі матеріалів наукових фахових видань та інтернет-джерел, які відображають дані статистики, думки спеціалістів, аналітиків та експертів рибовидобувної галузі України. У роботі було використано такі загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, як логічне узагальнення, системний підхід та теоретичний пошук, основані на збиранні та обробці формалізованих даних звітності.


Результати. У статті проведено аналіз стану та перспективи розвитку українського ринку риби та морепродуктів. Визначено основні проблеми функціонування рибної галузі України та сучасний стан її розвитку. Розглянуто тенденції споживання риби та морепродуктів в Україні. У ході проведення досліджень були визначені проблемні аспекти забезпечення населення рибою та морепродуктами, виловленими в акваторії України. На основі результатів дослідження запропоновано шляхи перспективних напрямів розвитку рибної галузі з метою забезпечення населення харчовими продуктами з повноцінним білковим складом.


В Україні склалася негативна тенденція у загальній динаміці розвитку ринку рибопродуктів.  Сировинна база природних водних ресурсів України вичерпується рік від року, загальний обсяг внутрішнього видобутку водних ресурсів забезпечує лише 30% внутрішнього попиту, тому Україна змушена нарощувати обсяги імпорту риби та морепродуктів. Ситуація ускладнюється «тіньовою» складовою ринку, недостатньою увагою та реакцією відповідних органів контролю щодо порушень у рибовидобуванні та митному  контролі імпортованої продукції. Виходом з ситуації є комплекс мір: розвиток власної аквакультури, впровадження інноваційних технологій переробки риби та морепродуктів, позитивні зрушення у роботі державних органів з дерегуляції та детінізації рибної галузі, налагоджуванні фінансової допомоги фермерським господарствам аквакультури.


Практична значимість. запропоновано шляхи перспективних напрямів покращення тенденцій рибної галузі України. Аналіз ситуації, яка склалася на українському ринку риби та морепродуктів допоможе зосередитися на причинах, наслідком яких може бути традиційно сформоване недостатнє споживання водних біоресурсів населенням України.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЯРОШЕВИЧ, Т., & ПАХОЛЮК , О. (2020). УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК РИБИ ТА МОРЕПРОДУКТІВ : ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Товарознавчий вісник, 1(13), 40-51. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-04
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Т.С. ЯРОШЕВИЧ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

О.В.ПАХОЛЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Споживання риби та рибопродуктів в Україні. URL : http: //edclub.com.ua/tegy/ryba-ta-ryboprodukty (дата звернення: 29.11.2019).
2. Україна продовжує нарощувати імпорт рибної продукції. URL : http://agro-yug.com.ua/archives/20030 (дата звернення: 27.11.2019).
3. Голембовська Н., Лебська Т. Розвиток ринку рибних продуктів в Україні. Аналітичний огляд. Галузеві проблеми, події, заходи. 2014. № 4. С. 4-8.
4. Самофатова В.А., Паньків Ю.П. Основні тенденції виробництва і споживання риби та рибної продукції в Україні. Економіка харчової промисловості. 2016. Том 8. Вип. 2. С. 29-32.
5. Самофатова В.А., Фалюта Г.І. Аналіз перспектив розвитку рибопереробної галузі України. Економіка харчової промисловості. 2014. № 3. С. 50-52.
6. Риба та рибопродукти: результати 2018 р. та оцінка на 2019 р. URL : http://edclub.com.ua/analityka/ryba-ta-ryboprodukty-rezultaty-2018-roku-ta-ocinky-na-2019-rik (дата звернення: 27.12.2019).
7. Внутрішній вилов та споживання риби. URL: https://www.unian.ua/economics /agro/10427355-v-ukrajini-za-rik-vil (дата звернення: 30.12.2019).
8. Асоціація рибалок України. URL: http://agro-yug.com.ua/archives/27106 (дата звернення: 20.12.2019).
9. Державна фіскальна служба України : Митна статистика. URL: http://sfs.gov.ua/ms (дата звернення: 20.12.2019).