НАУКОВІ ПОШУКИ ПОДОЛАННЯ ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ЛЕБЕДИНЕЦЬ В. Т
БУРЯЧЕНКО Л. Ю
БАГРІЙ Л. М
ЯРОШИК У. І.

Анотація

Мета. Проведення порівняльного аналізу вмісту йоду в різних видах морських водоростей, в плодах, шкірці та листках грецького горіха та в плодах фейхоа.


Результати. Досліджено можливість використання натуральної йодовмісної сировини у рецептурах різних харчових продуктів з метою підвищення їх біологічної цінності.


Найбільший вміст йоду мають морські водорості – 100-200 мг/100г. При порівнянні вмісту різних видів морських водоростей, то найбільшим вмістом йоду відрізняються бурі водорості (в середньому 0,1-0,2 % на суху речовину).


Встановлено, що за вмістом макро- і мікроелементів, у т.ч. йоду, цистозіра не сильно поступається ламінарії. Потрібно відзначити, що 1 грам (сухої речовини) цистозіри забезпечує добову потребу людини в йоді, марганці, селені. Крім морських водоростей, перспективною сировиною для збагачення харчових продуктів йодом є листя і плоди грецького горіха. Листя і шкірка грецького горіха містять значну кількість йоду,  але у шкірці його вміст у 2,87 рази більший.


Встановлено, що використання даної рослинної сировини у рецептурах розроблених виробів дозволяє компенсувати нестачу в організмі людини біологічно цінних мікронутрієнтів, необхідних для профілактики йододефіцитних станів та забезпечення нормальної функції щитоподібної залози.


Наукова новизна. Проведено порівняльну оцінку вмісту йоду у різних видах морських водоростей, плодах та листках грецького горіха, плодах фейхоа, які рекомендують застосовувати як сировину для виробництва продуктів профілактичного спрямування.


Практична значимість. Морські водорості, фейхоа, листя, шкірка і плоди грецького горіха мають високий вміст біологічно активних речовин, корисних для людини, і, головне, здатні компенсувати дефіцит йоду в організмі людини. Саме тому вони можуть бути використані як сировина для виробництва харчових продуктів профілактичного спрямування для забезпечення нормальної функції щитоподібної залози.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛЕБЕДИНЕЦЬ , В. Т., БУРЯЧЕНКО, Л. Ю., БАГРІЙ , Л. М., & ЯРОШИК, У. І. (2020). НАУКОВІ ПОШУКИ ПОДОЛАННЯ ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ В УКРАЇНІ. Товарознавчий вісник, 1(10), 14-22. вилучено із http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/72
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

ЛЕБЕДИНЕЦЬ В. Т, Львівський торговельно-економічний університет

Лебединець Віра Тарасівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів Львівського торговельно-економічного університету

БУРЯЧЕНКО Л. Ю, Львівський торговельно-економічний університет

Буряченко Любов Юріївна – здобувач кафедри товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів Львівського торговельно-економічного університету

БАГРІЙ Л. М, Львівський торговельно-економічний університет

Багрій Любов Маркіянівна – старший викладач кафедри харчових технологій Львівського торговельно-економічного університету

ЯРОШИК У. І., Львівський торговельно-економічний університет

Ярошик Уляна Ігорівна – аспірант кафедри товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів Львівського торговельно-економічного університету

Посилання

растительного происхождения в хлебопечении / Е. Смертина, Л. Федянина // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2012. – №9. – С. 13-14.
2. Красина И.Б. Листья грецкого ореха – перспективное йодсодержащее сырье для кондитерской промышленности / И.Б. Красина, М.А. Сквиря, Т.Н. Прудникова, Е.Н. Пушкова // Известия вузов. Пищевая технология. – 2007. - №4. – С. 49-50.
3. Аминина Н.М. Состав и возможности использования бурых водорослей дальневосточных морей / Н.М. Аминина, Т.И. Вишневская, О.Н. Гурулева, Л.Т. Ковековдова // Вестник ДВО РАН. – 2007. - №6. – С. 123-130.
4. Подкорытова А.В. Морские водоросли-макрофиты и травы / А.В. Подкорытова. -
М.: ВНИРО. – 2005. – 175 с.

5. Никитин С.В. Определение содержания йода в сушеных слоевищах бурых и красных водорослей методом кулонометрического титрования / С.В. Никитин, С.М. Губский, В.В. Евлаш // Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво: зб. Наук. Праць. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – С. 75-76.
6. Орлова О.Ю. Традиционные и перспективные растительные источники йода для обогащения пищевых продуктов / О.Ю. Орлова, Т.В. Пилипенко, Л.П. Нилова, М.В. Никулина // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Процессы и аппараты пищевых производств». – 2015. - №4. – С.26-34.
7. Красина И.Б. Изучение свойств листьев грецкого ореха для разработки новых видов кондитерских изделий / И.Б. Красина, В.В. Ничепуренко // Известия вузов. Пищевая технологя. – 2004. - №4. – С. 96.
8. Кравченко М. Хімічний і фракційний склад порошку з листя волоського горіха / М. Кравченко, Т. Поп // Товари і ринки. – 2014. - №2. – С. 124-131.
9. Буряченко Л. Ю. Використання морських водоростей в якості біологічно цінної добавки / Л.Ю. Буряченко, В.Т. Лебединець // Товарознавчий вісник: Збірник наукових праць. – Випуск 9. Редкол.: відп. ред. д.т.н. проф. Байдакова Л. І. – Луцьк: Луцький НТУ. - 2016. – С. 101-106.
10. Лебединець В. Т. Розробка рецептури та технології виготовлення овочевих салатів підвищеної біологічної цінності / В.Т. Лебединець, Л.Ю. Буряченко // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія товарознавча / [ред. кол.: Б.Д. Семак, В.В. Гаврилишин, І.В. Донцова та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2016. – Вип. 16. – С. 110-115.
11. Красина И.Б. Эффективность применения помадных конфет в профилактике йод-дефицитных заболеваний / И.Б. Красина, М.А. Сквиря, Ю.В. Иванисова // Успехи современного естествознания. – 2008. - №5. – С. 117.
12. Красина И.Б. Использование листьев грецкого ореха для производства кондитерских изделий / И.Б. Красина, В.В. Ничепуренко // Современные наукоемкие технологии. – 2004. - №2. – С. 117.
13. Кравченко М. Технологічні властивості тістових напівфабрикатів з порошком листя волоського горіха / М. Кравченко, Т. Поп, М. Криворучко // Товари і ринки. – 2015. -
№21. – С. 201-208.
14. Голубева Л.В. Творожные продукты с компонентами растительного происхождения / Л.В. Голубева, О.И. Долматова, Т.А. Найденкина, Е.И. Зыгаллова // Вестник ВГУИТ. – 2015. - №2. – С. 103-107.