БОРОШНО ЗІ СПЕЛЬТИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ, ОЦІНКА ЯКОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. М. АЛАВЕРДЯН
О.П.ЮДІЧЕВА
О.В.РОМАНЕНКО

Анотація

Мета. Визначення тенденцій та економічне обґрунтування розвитку ринку продукції зі спельти, як реліктової культури, на основі порівняння її споживних властивостей з сучасними злаковими культурами; оцінка якості борошна із спельти.


Методика. Під час дослідження використовували методи: мінімуму-максимуму, спостереження, усереднення й узагальнення, розподілення за категоріями, кількісний описовий метод.
Результати. Визначено, що дослідні зразки борошна із спельти мають відмінну якість за органолептичними показниками. Порівняно із контролем - борошном пшеничним, борошно із спельти відрізняється горіховим смаком і ароматом, що позитивно вплинуло на загальну балову оцінку. Під час дослідження смаку і запаху зразків борошна методом профілювання із врахуванням визначених дегустаторами дескрипторів, було зроблено висновки про те, що зразки борошна із спельти органічної мають більш виражену гармонійність смаку і аромату. Визначено чинники, що сприяють вирощуванню спельти вітчизняними підприємствами аграрного сектору і збору врожаю, достатнього для
забезпечення, як внутрішніх потреб, так і формування потужного експортного потенціалу. До них віднесено сприятливі кліматичні умови в Україні, перенасичення ринку злакових борошном з неорганічної пшениці, посилення прагнення населення до здорового харчування і безпосередньо хімічний склад спельти. Зазначено, що на сьогодні, український ринок спельти залишається вузьким і характеризується скороченням обсягів виробництва борошна з неї. В той час світові тенденції споживання продукції зі спельти та сформовані ціни її реалізації в Україні свідчать про економічну доцільність та перспективність розвитку досліджуваного напряму в українському аграрному секторі.
Наукова новизна. Встановлено переваги борошна зі спельти, зокрема, борошна із спельти органічної за органолептичними показниками порівняно із традиційним борошном із пшениці за допомогою сучасних методів сенсорного аналізу. Запропоновано шляхи подальшого розвитку вітчизняного ринку спельтового борошна.
Практична значимість. Одержані результати дослідження органолептичних показників якості, а також порівняння хімічного складу зерна спельти і пшениці можуть використовуватися не тільки фахівцями торгівлі, харчової промисловості, нутриціології, але і в косметології та медицині.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АЛАВЕРДЯН, Л., Юдічева, О., & Романенко, О. (2019). БОРОШНО ЗІ СПЕЛЬТИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ, ОЦІНКА ЯКОСТІ. Товарознавчий вісник, 1(12), 6-17. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-01
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Л. М. АЛАВЕРДЯН, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат економічних наук, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

О.П.ЮДІЧЕВА, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

О.В.РОМАНЕНКО, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат економічних наук, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

1. Українці все більше обирають спельту замість пшениці: Новини від 19.01.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainci-vse-bilse-obiraut-speltu-zamist-psenici.
2. Спельта і полба в органічному землеробстві / О.В. Твердохліб [та iнш.] // Посібник українського хлібороба. – 2013. – С. 154–155.
3. Васильченко А. Спельта: новий напрямок у виробництві пшениць [Електронний ресурс] / А. Васильченко // Агроном. – 2016. - Режим доступу: https://agronom.com.ua/spelta-novyj-napryamok-u-vyrobnytstvi-pshenyts/
4. Спельта / Екород – натуральний огород [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ecorod.ua/tovary/entry/view/19.
5. Химический состав пищевых продуктов: Книга 1: Справочные таблицы содержаний основних пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов / Под ред. проф., д-ра техн. наук Скурихина И.М., проф., д-ра мед. наук Волгарева М.Н. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ВО «Агропромиздат», 1987. − 224 с.
6. Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL) Швейцарсько-український проект «Розвиток органічного ринку і Україні» [Електронний ресурс]. – м.Київ. - 2016. - Режим доступу: www.ukraine.fibl.org, www.fibl.org.
7. Гончар С. Cвоя ніша: хто виробляє «нетрадиційне» борошно та кому його продає [Електронний ресурс]/ С. Гончар // Аgravery. – 2018. - Режим доступу: https://agravery.com/uk/posts/show/cvoa-nisa-hto-viroblae-netradicijne-borosno-ta-komu-jogo-prodae.