ОСНОВНІ ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.П. ДОМБРОВСЬКА
А.Г. ДОМБРОВСЬКИЙ
О.П. СУМСЬКА

Анотація

 Мета. Дослідження державної нормативно-законодавчої бази у сфері телекомунікаційних послуг з метою їх ефективного розвитку.


Методика. При дослідженні використовували базу діючих державних і галузевих стандартів та інших нормативних документів, які визначають вимоги до телекомунікаційних мереж, їх технічних засобів та якості телекомунікаційних послуг.


Результати. Із-за відсутності необхідних національних стандартів під час проектування, сертифікації, експлуатації мереж та обладнання зв’язку в Україні широко використовуються рекомендації ITU і стандарти ETSI. Робота в міжнародних організаціях на етапах обговорення та ухвалення проектів стандартів може полегшити та прискорити розробку національних стандартів шляхом переносу стандартів, отримавши статус міжнародних або європейських, на національний рівень.


Для того, щоб визначити, як необхідно сьогодні і в найближчому майбутньому формувати політику стандартизації українських мереж, потрібно врахувати світовий досвід. Підключення до мережі загального користування повинно відбуватися з використанням основних вимог із забезпечення безпеки, інтегрованості мережі, захисту даних тощо, які викладені в Директивах Європейської комісії (1995/5/ЄС, 98/10/ЄС і ін.). Ці основні вимоги повинні бути конкретизовані відповідними стандартами. В країнах ЄС сьогодні існує перелік гармонізованих технічних норм (Перелік 2002/3 331/04), які охоплюють такі напрямки: орендовані лінії,  доступ до мереж і міжмережна взаємодія, багатооператорський доступ до мережі на абонентському відділі, надання послуг, захист даних, мережа для розподілу послуг мовлення.


Під час дослідження виявлено, що на українському ринку телекомунікацій діє багато стандартів, розроблених ще під час існування колишнього Радянського Союзу. Із-за відсутності фінансування в достатньому обсязі відсутні національні стандарти з багатьох нових технологій (WDM, IP, OMTS, CDMA тощо). Для забезпечення ефективного розвитку  телекомунікаційних послуг слід створити і поступово впровадити нормативно-правову базу із забезпечення питань технічного та криптографічного захисту інформації, гармонізованого з європейськими та міжнародними стандартами.


Наукова новизна. Встановлено та обґрунтовано  необхідність гармонізації вимог державних стандартів з вимогами міжнародних нормативних документів, а також удосконалювання системи стандартизації телекомунікаційних послуг з урахуванням світового досвіду.


Практична значимість. Докладно проаналізовано й розкрито основні засоби державного регулювання та захисту ринку телекомунікацій. Проведений аналіз виявив напрямки розвитку системи стандартизації телекомунікаційних послуг.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Домбровська, О., Домбровсбкий, А., & Сумська, О. (2019). ОСНОВНІ ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ. Товарознавчий вісник, 1(12), 304-315. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-30
Розділ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

О.П. ДОМБРОВСЬКА, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

А.Г. ДОМБРОВСЬКИЙ, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

О.П. СУМСЬКА, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри експертизи, технології та дизайну текстилю Херсонського національного технічного університету

Посилання

1. Звіт щодо діяльності НКРЗ та стану телекомунікацій в Україні за 2017 р. [Електронний ресурс] / Національна комісія з питань регулювання зв’язку України. – Режим доступу: http://www.nkrz.gov.ua/ img/zstored/File/2011_zvit_nkrz.pdf.
2. Аникин О.Б. Мировой рынок телекоммуникаций: современные тенденции, стратегии и перспективы развития [Текст]: монография / О.Б. Аникин . – М.: ГУУ, 2009. – 170 с.
3. Про телекомунікації: Закон України [електр. ресурс] // Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15.
4. Про затвердження порядку аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою: Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1078-11.
5. Апопій В.В. Організація і технологія надання послуг / В.В. Апопій, І.І. Олексин, Н.О. Шутовська, Т.В. Футало. - Л.: Академія, 2006. - 312 с.
6. Самойленко А.А. Технологія та контроль за якістю надання послуг: навч. посіб. / А.А. Самойленко. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. - 244 с.