УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТОВАРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л.І. БАЙДАКОВА
І. М. БАЙДАКОВА

Анотація

Мета. Мета даної роботи полягає у визначенні сучасних методів управління і контролю якості продукції, що дозволяє завчасно виявити проблему зниження якості продукції, та її попередити.
Методика. При проведенні досліджень використовували передбачені діючими державними стандартами методи. Виконали огляд джерел товарознавчої та методичної літератури, здійснили моніторинг і систематизацію отриманих даних.
Результати. З наведеного випливає, що при оцінці якості непродовольчих товарів маємо справу з більш складними взаємозв’язками споживчих властивостей, які визначають загальну якість товару, а виходить, маємо справу з більш складними підходами до її визначення. Крім того, зазначимо, що при оцінці якості непродовольчих товарів необхідне досконале знання споживчих властивостей окремих видів товару і знання методів, з допомогою яких можна отримати об’єктивні дані про стан того чи іншого показника споживчої вартості. 
Наукова новизна. З розвитком науково-технічного прогресу, проблема якості продукції не спрощується, а навпаки, стає дедалі складнішою. Тому вирішувати її традиційними методами, тобто контролем якості, неможливо та недостовірно. Тому, ми пропонуємо системний підхід, реалізація якого можлива в рамках системи управління якістю.
Практична значимість. Побудова графіків якості наглядно дозволяє виявити певні закономірності розподілу результатів і дає можливість не тільки оцінити якість товарів, але й прогнозувати майбутні результати та тенденції наукового прогресу та попередити погіршення, тим самим посилити їх позитивний результат.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Байдакова, Л., & Байдакова, І. (2019). УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТОВАРІВ. Товарознавчий вісник, 1(12), 296-303. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-29
Розділ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

Л.І. БАЙДАКОВА , Луцький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

І. М. БАЙДАКОВА, Полтавський університет економіки та торгівлі

кандидат технічних наук,  доцент кафедри непродовольчих товарів Полтавського університету економіки та торгівлі

Посилання

Байдакова І.М. Якість товарів. Управління якістю / І.М. Байдакова. – Львів: Львівська комерційна академія, 2011. – С.37-39.
2. Байдакова Л.І. та інші. Концепція якості / І.М. Байдакова – Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2013. – С. 47-49.
3. Мельник В.В. Застосування математичного апарату нечіткої логіки в кваліметрії / В.В. Мельник, Н.Є. Гоц // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2011. - №2 (18). – С. 177-182.
4. Дрегуляс Є.П. Аналіз методів управління і контролю якості продукції / Є.П. Дрегуляс, В.В. Рибальченко // Вісник КНУТД. – 2008. - №5. – С. 281-282.
5. Передрій О.І. Визначення похибки комплексної товарознавчої оцінки якості [текст] / О. Передрій // Товарознавчий вісник : збірник наукових праць ЛНТУ. – 2013. – Випуск 6. – С.106-110.
6. Передрій О.І. Трансформація поняття «якість» [текст] / О.І. Передрій, О.В. Пахолюк // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : м-ли V міжнародної науково-практичній інтернет-конференції (м. Полтава, 20-22 березня 2018 р.). ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 36-39.