ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л.А. ЧУРСІНА
Г.Г. ГЛУХОВА
Н.В. НЕЖЛУКЧЕНКО

Анотація

Мета. Визначення основних причин кризового стану вітчизняної галузі трикотажного виробництва та постановка основних завдань, які необхідно розв’язати для відродження та сталого розвитку вітчизняного ринку трикотажних виробів.
Методика. Для досліджень було використано соціологічні методи досліджень.
Результати. Встановлено, що вітчизняна трикотажна продукція займає досить малу частку на українському ринку, необхідно розширювати асортимент продукції, створюючи конкуренцію імпортній продукції сумнівної якості. З цією метою необхідно створити власну сировинну базу для трикотажної промисловості за рахунок відродження вітчизняного льоно- та коноплепереробного комплексу; оновити технічну базу, що дало б змогу збільшити виробничі потужності та підвищити якість продукції до європейських стандартів. Основними тенденціями у розвитку ринку трикотажних товарів в Україні є: скорочення внутрішнього попиту на трикотажні товари вітчизняного виробництва, що обумовлюється низькими цінами імпорту; переважання частки імпортованої продукції, що складає 76 % від загального обсягу ринку трикотажних товарів (Китай, Білорусь, Туреччина); занепад вітчизняної сировинної бази. Вітчизняні трикотажні вироби програють конкуренцію імпортним за критеріями: ціна-якість, відповідність тенденціям моди, повнота асортименту. Великі обсяги контрабанди товарів та демпінгові ціни іноземних конкурентів унеможливлюють успішну конкуренцію з боку вітчизняних товаровиробників; в Україні відсутня державна політика щодо захисту інтересів вітчизняних виробників трикотажних виробів. За відповідних умов актуалізуються завдання пошуку шляхів ефективного регулювання ринку трикотажних виробів в Україні з урахуванням необхідності захисту та стимулювання розвитку вітчизняних виробників на організаційному рівні державної політики. Необхідною умовою конкурентоспроможності вітчизняних трикотажних виробів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, є залучення молодих дизайнерів у сферу виробництва білизняних виробів, які б могли розробити сучасну, модну продукцію. Необхідно залучати покупців до формування не лише торгового, а й виробничого асортименту шляхом опитування продавцями або анкетування Наукова новизна. Встановлено, що пріоритетними напрямками формування внутрішнього ринку трикотажних виробів є захист ринку від контрафактної продукції; дотримання контролю за якістю і ціною імпортованих товарів через процедури сертифікації та ідентифікації й запровадження електронного декларування імпорту; застосування антидемпінгових заходів для захисту внутрішнього ринку від експансії закордонних виробників; зменшення обсягів тіньового обороту.
Практична значимість. Аналіз тенденцій розвитку ринку трикотажних виробів вУкраїні дав змогу визначити необхідні критерії відродження вітчизняного трикотажного виробництва .

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЧУРСІНА, Л., ГЛУХОВА, Г., & НЕЖЛУКЧЕНКО, Н. (2019). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ. Товарознавчий вісник, 1(12), 263-270. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-26
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Л.А. ЧУРСІНА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Г.Г. ГЛУХОВА, Херсонський національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії, екології та безпеки життєдіяльності Херсонського національного технічного університету

Н.В. НЕЖЛУКЧЕНКО, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного
університету

Посилання

Тенденції розвитку ринку трикотажних виробів в Україні [Електронний ресурс]/ Бавико О.Є. // Режим доступу: http: // www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5230.
Супрун Н. П. Аналітичний огляд асортименту та комплексна оцінка якості трикотажних полотен / Н.П. Супрун, Н.І. Осипенко, Ю.І. Островецька // Товарознавство та інновації. – 2012. – Вип. 4. – С. 116-124.
Механічна технологія текстильних матеріалів. Частина ІІ. (Ткацьке, трикотажне та нетикане виробництва) : підручник / А.М. Слізков, В.Ю. Щербань, О.П. Кизимчук. – К.:КНУТД, 2018. – 276 с.
Галик І.С. Товарознавство трикотажних виробів: підручник для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів / І.С. Галик, Б.Д. Семак. – Львів : «Магнолія 2006», 2011 – 221 с.
Іванченко І.А. Сучасні особливості розвитку світового ринку одягу / І.А. Іванченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – № 2 (53). – 2012. – С.42-47.
Нефьодова Ю.В. Напрямки розвитку легкої промисловості України /Ю.В. Нефьодова // Вісник ДонНУЕТ. Серія: Економічні науки. – 2010. – № 3. – С. 20-24.
Гречан А.П. Теоретико-методологічні основи розвитку підприємств легкої промисловості на інноваційних засадах / А.П. Гречан. – К. : КНУТД, 2005. – 208 с.
Дейнеко Л.В. Розвиток внутрішнього ринку легкої промисловості: проблеми та можливості // Л.В. Дейнеко, М. Ю. Завгородня // Український соціум. – 2012. – № 1. – С. 83-98.
Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств в Україні // Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Частка продажу споживчих товарів, які вироблені на території України, через торгову мережу підприємств // Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Проблеми вітчизняної промисловості [ Електронний ресурс]/ Марчук М. М.,Щербак. Режим доступу: http://www.smida.gov.