ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.В. ТКАЧУК
https://orcid.org/0000-0001-5793-5227

Анотація

Мета. Визначення проблем розвитку ринку біопалив та показників експлуатаційних властивостей палив альтернативних для бензинових двигунів із різним співвідношенням присадок.
Методика. При дослідженнях використовували передбачені діючими державними стандартами методи, які дозволяють оцінити показники експлуатаційних властивостей палив.
Результати. Встановлено, що ринок альтернативних палив перебуває на етапі формування, має ряд проблем, які необхідно вирішувати, адже перспективи розвитку такого ринку в Україні значні.
Перед Україною відкривається ємнісний ринок біоетанолу країн Європейського Союзу. Місця провадження діяльності, на яких планується організація виробництва біоетанолу та палива моторного альтернативного, знаходяться в регіонах, де є достатній обсяг цукровмісної та крохмалевмісної сировини. На сьогодні ця сировина експортується в країни, де з неї виготовляють біоетанол. Після налагодження виробництва даного палива у Вінницькій, Київській, Львівській, Тернопільській, Черкаській
та Чернівецькій областях переробно-харчовий сегмент АПК цих регіонів отримає нові імпульси для розвитку, що поступово виведе зі стану стагнації й суміжні із спиртовим виробництвом галузі.Важливою проблемою є використання присадок, які забезпечать хімічну стабільність бензинового біопалива з високими експлуатаційними властивостями, що дасть можливість виробляти та використовувати такі палива з вмістом етилового спирту 30 % і вище, а це, в свою чергу, дозволить суттєво збільшувати частку споживання альтернативних палив в Україні, що є нагальною проблемою сьогодення. Досліджено, що різний вміст присадок по-різному впливає на експлуатаційні властивості альтернативних палив для бензинових двигунів, зокрема на октанове число та хімічну стабільність.
Наукова новизна. Встановлено вплив складу вихідної композиції альтернативного палива на його хімічну стабільність та октанове число. Практична значимість. Альтернативні палива для бензинових двигунів широко використовуються у світі, збільшення вмісту етилового спирту у його складі дає
можливість зменшити обсяг використання нафтового бензину, а це, в свою чергу, призведе до покращення екологічної ситуації довкілля та економії дорогої нафтової сировини .

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТКАЧУК, В. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ В УКРАЇНІ. Товарознавчий вісник, 1(12), 249-255. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-24
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

В.В. ТКАЧУК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Лучечко Ю. Вихід на європейський ринок біоетанолу прискорить модернізацію спиртової галузі / Лучечко Ю. // Економіст - № 9. – 2018. – С. 2-6.
2. Бойченко С. Проблеми хімотології. Проблеми та практика використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів: монографія / С. Бойченко, К. Лейда, В. Матейчик, П. Топільницький / за заг. ред. проф. Бойченка С. – К.: Центр учбової літератури – 2017 – 452 с.
3. Ajanovic A. Biofuels versus food production: Does biofuels production increase food prices? Energy. Volume 36, Issue 4. April 2011. P. 2070-2076.
4. Bentivoglio D., Rasetti M. Biofuel sustainability: review of implications for land use and food price. Rivista di Economia Agraria, Anno LXX, n. 1, 2015. P. 7-31.
5. Popp J., Lakner Z., Harangi-Rákos M., Fári M. The effect of bioenergy expansion:Food, energy, and environment. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Volume 32. April 2014. P. 559-578.
6. Tyner W.E. The integration of energy and agricultural markets. Agricultural Economics. № 41. 2010. P. 193-201.
7. ДСТУ 8696:2016 Паливо альтернативне для бензинових двигунів. Технічні умови. – Київ: ДП «УкрНДНЦ». – 2017. – с.15.
8. Божидарнік Т.В., Ткачук В.В., Речун О.Ю. Проблеми і перспективи формування і розвитку ринку біопалив в Україні // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – с. 45-48.