РИНОК ЗОЛЬНИХ МІКРОСФЕР УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н.В. МЕРЕЖКО
https://orcid.org/0000-0003-3077-9636
В.М. ШКОДА

Анотація

Мета. Аналіз сучасного стану ринку зольних мікросфер в Україні, дослідження основних тенденцій та перспектив його розвитку.
Методика. Під час проведення досліджень використано аналітичні та статистичні методи обробки даних.
Результати. Досліджено сучасний стан ринку зольних мікросфер в Україні. Встановлено, що широке використання золошлакових відходів сприяє використанню мікросфер в усіх сферах промисловості, зокрема в будівництві. Визначено, що на території України функціонує 15 ТЕС та основними вітчизняними виробниками зольних мікросфер є Бурштинська, Придніпровська, Трипільська, Криворізька та Чернігівська ТЕС. Протягом 2014-2018 рр. відмічено зростання імпорту, що пояснюється постачанням вугілля з США та Південноафриканської Республіки, що може спричинити негативні наслідки для вугільної промисловості України і зумовить підвищення середніх цін на вартість електроенергії. Встановлено, що експорт переважає над імпортом. Зольні мікросфери в Україні поки що залишаються не затребуваними кінцевими споживачами, оскільки відсутні підприємства, що широко використовують їх у своєму виробництві. Зольні мікросфери експортуються до Німеччини, Італії, Словаччини, Казахстану,Республіки Корея, Нідерландів, Білорусі, Республіки Молдова, Румунії та Туреччини. Найбільшу частку в експорті в 2018 р. займала Німеччина. У країни Близького Сходу зольні мікросфери з України експортуються здебільшого для потреб нафтогазової галузі, а в європейські країни – для будівельної галузі та виготовлення вогнетривів. Відмічено, що Україна володіє потужними ресурсами сектору, обумовлюючи перспективи використання зольних мікросфер у різних галузях, зокрема, виробництві будівельних матеріалів та виробів, вогнетривкої цегли, теплоізоляційних і звукозахисних матеріалів.
Наукова новизна. Проаналізовано стан ринку зольних мікросфер в Україні з детальним дослідженням виробництва, експортно-імпортних операцій, основних країн контрагентів.
Практична значимість. Результати досліджень є відображенням сучасної кон’юнктури ринку зольних мікросфер України, що може бути використано при подальших дослідженнях.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мережко, Н., & Шкода, В. (2019). РИНОК ЗОЛЬНИХ МІКРОСФЕР УКРАЇНИ. Товарознавчий вісник, 1(12), 212-220. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-20
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Н.В. МЕРЕЖКО, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету

В.М. ШКОДА, Київський національний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету

Посилання

1. ДСТУ Б А.1.1-69-99 Заповнювачі пористі. Терміни та визначення. – К.: ДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів" (НДІБМВ), 1999. – 16 с.
2. Сім‘ячко О.І. Алюмосилікатні зольні мікросфери як перспективний наповнювач будівельних матеріалів і виробів / О.І. Сім‘ячко // Сталий розвиток – стан та перспективи : матеріали міжнародного наукового симпозіуму SDEV‗2018, Львів-Славське, Україна, 28 лютого–3 березня 2018 року. — Львів : Панорама, 2018. — С. 203–204.
3. United Nations Comtrade Database. — URL : http://comtrade.un.org/data.
4. Демченко В. О. Експортно-імпортний потенціал зольних мікросфер в Україні.Товари і ринки. – 2016. – №2. – С. 31–38.
5. International Trade Center. Trade Map. — URL : http://www.trademap.org.
6. Embassy of Ukraine in the USA. — URL :https://www.epravda.com.ua/news/20178269/.
7. Украінська класифікація товарів зовнішньоекономічноі діяльності. URL :
http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam- zed/klasifikatsiya- tovariv/63603.html.