КРЕМНІЙОРГАНІЧНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПАПЕРУ, ОТРИМАНІ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. В. МЕРЕЖКО
https://orcid.org/0000-0003-3077-9636
К.В. ОСАУЛЕНКО

Анотація

Мета. Розробка двошарових кремнійорганічних покриттів для захисту паперу з використанням золь-гель технології та оцінка ефективності їх застосування при експлуатації в умовах підвищеної вологи.


Методика. Дослідження проведені з використанням стандартних загальноприйнятих методик та методу кількісної ІЧ-спектроскопії.


Результати. Розроблено захисні двошарові покриття для паперу з небіленої целюлози із використанням елементів золь-гель технології на основі силоксанів, що містять групи →SiOK та →SiOЕt у функціональному підшарі та поліетилгідридсилоксан – в поверхневому. Дана кількісна оцінка застосування таких покриттів для захисту паперу у вологих умовах. Визначено найбільш ефективні захисні кремнійорганічні покриття та оцінено їх ефективність при експлуатації.


Наукова новизна. Вперше обґрунтовано доцільність застосування технології з використанням золь-гель елементів на стадіях гідролізу та конденсації, що дозволяє ефективно використовувати силоксани з групами →Si – OK та →Si – OC2H5 в якості базових для формування функціональних підшарів на поверхні целюлозовмісних матеріалів.


Практична значимість. Досліджено особливості формування системи силоксанових покриттів для захисту паперу з небіленої целюлози із елементами золь-гель технології. Показана ефективність застосування двошарової системи, що включає можливість зв’язування гідроксильних груп поверхні паперу та додаткового формування гідрофобного захисного шару шляхом застосування силоксанів з різними реакційноздатними групами біля атома кремнію (→SiOK, →SiOEt, →SiOH, →SiH). Обґрунтовано доцільність застосування технологій з використанням золь-гель елементів на стадіях гідролізу та конденсації. Запропоновано схему формування захисних двошарових покриттів для паперу з небіленої целюлози, досліджено її механізм, дана кількісна оцінка та визначено найбільш ефективні системи захисних кремнійорганічних покриттів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мережко, Н., & Осауленко, К. (2019). КРЕМНІЙОРГАНІЧНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПАПЕРУ, ОТРИМАНІ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ. Товарознавчий вісник, 1(12), 202-211. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-19
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Н. В. МЕРЕЖКО, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету

К.В. ОСАУЛЕНКО, Київський національний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету

Посилання

1. Примаков С. П. Технологія паперу і картону/ С. П. Примаков, В. А. Барбаш. – К.: ЕКМО, 2008. – 425 с.
2. Xu F., Tejirian A. Detrimental effects of cellulose oxidation on cellulose hydrolysis by cellulose / Enzyme microd. Technol/ - 2009, №45, - р. 203 – 209.
3. Брок Т. Европейское руководство по лакокрасочным материалам и покрытиям / Т. Брок, М. Гротекляус, П. Миньке. – М.: Пэйнт Медия, 2004. – 548 с.
4. Cappelletto E., Callone E., Campostrini R. Hydrophobic siloxane paper coatings: the effect of increasing methyl substitution. J. Sol-Gel Sci. Technol. – 2012, №62, - Р. 441 – 452.
5. Дані щодо стану світового ринку целюлози [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.pulpandpaperline.com.
6. Осауленко К. В. Кремнійорганічні покриття для захисту паперу. Міжнар. наук.-практ. журн. "Товари і ринки". 2016. № 2 (22). С. 66–72.
7. Астратов М. С. Технологія переробки паперу і картону. Частина І / М. С. Астратов, М. Д. Гомеля, О. М. Мовченюк. – К.: НТУУ «КПІ», 2007 – 231 с.
8. Свідерський В. А. Інструментальні методи хімічного аналізу силікатних систем / В. Свідерьский, Л. Черняк, В. Сольник. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 172 с.
9. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів: матеріали IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Полтава, 20 – 22 березня 2017 року) / Полтавський університет економіки і торгівлі. – Полтава, 2017. – 117-119 с.
10. Пащенко А. А. Кремнийорганические покрытия для защиты от коррозии / А. А. Пащенко, В. А. Свидерский. – Киев: «Техніка», 1988. – 136 с.