ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М.Г. МАРТОСЕНКО
Л.В. БЕРЛІНОВА

Анотація

 Мета. Дослідження теоретичних основ проведення товарознавчих експертиз з метою визначення ринкової вартості обладнання як елементу рухомого майна, зокрема розкрито алгоритм визначення ринкової вартості акумуляторної батареї торгової марки «Sonnenschein» моделі «SOLAR» типу «S12/85A» за допомогою витратного підходу.


Методика. Для визначення ринкової вартості акумуляторної батареї торгової марки «Sonnenschein» моделі «SOLAR» типу «S12/85A» було використано загальноприйняті методи дослідження, зокрема дедуктивний – при теоретичному узагальнення проблеми, монографічний – для детальної конкретизації наукових засад оцінки ринкової вартості об’єкта дослідження, індуктивний – при формуванні висновку.


Результати. Розглянуто теоретичні основи оцінки обладнання як елементу рухомого майна. У статті розкрито поняття оцінки майна та визначено підходи, що застосовують під час проведення товарознавчої експертизи. Охарактеризовано методичні підходи (порівняльний, витратний, дохідний) до оцінки машин та обладнання. Встановлено що кожен із зазначений підходів реалізується за допомогою специфічних методик, які залежать від об’єкта оцінки. Обґрунтовано доцільність застосування витратного підходу під час проведення товарознавчої експертизи із визначенням ринкової вартості акумуляторної батареї. Проаналізовано механізм проведення товарознавчого дослідження для визначення ринкової вартості акумуляторної батареї. У статті обґрунтовано алгоритм визначення ринкової вартості акумуляторної батареї торгової марки «Sonnenschein» моделі «SOLAR» типу «S12/85A» під час проведення судово-товарознавчої експертизи, який передбачав: ідентифікацію об’єкта оцінки; підбір об’єкта відтворення (заміщення); визначення вартості відтворення (заміщення) нового об’єкта; визначення характеристик, які підлягають коригуванню; внесення поправок; визначення фізичного зносу; визначення накопиченого зносу; визначення залишкової вартості відтворення (заміщення) об’єкта оцінки. Представлено приклад визначення ринкової вартості акумуляторної батареї за допомогою витратного підходу, яким встановлено, що ринкова вартість акумуляторної батареї торгової марки «Sonnenschein» моделі «SOLAR» типу «S12/85A» станом на момент проведення експертизи може становити 7393,08 грн.


Практична значимість. Запропонований та апробований алгоритм визначення ринкової вартості акумуляторних батарей може бути використано під час проведення подібних судово-товарознавчих експертиз. Матеріали та напрацювання статті можуть бути використані фахівцями експертних організацій для врахування в роботі під час проведення товарознавчих експертиз.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мартосенко, М., & БЕРЛІНОВА, Л. (2019). ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ. Товарознавчий вісник, 1(12), 190-201. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-18
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

М.Г. МАРТОСЕНКО, Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України

кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Л.В. БЕРЛІНОВА, Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України

головний судовий експерт відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Посилання

1. Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 (редакція від 15.04.2015 р.) [Електронний ресурс]: База даних «Законодавство України» // Верхова Рада України. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF.

2. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

3. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования: учебное пособие; авторский коллектив, общая редакция О. С. Назаров, Э. А.Третьяков – М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2003. – 134 с.

4. Державний класифікатор продукції та послуг: ДK 016:2010: прийнято та надано чинності Наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 (редакція від 01.03.2017 р.) [Електронний ресурс]: База даних «Законодавство України» // Верхова Рада України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v457a609-10#n184.

5. Аккумуляторная батарея Sonnenschein S12/85A // Энергоэффективные технологии, проверенные временем [Електронний ресурс]: Офіційний сайт приватного підприємства «Аванте». Режим доступу:
https://avante.com.ua/catalog/akkumuljatornaja_batareja_sonnenschein_s12__85_a-02501/.

6. Вилкова С. А. Товароведческие экспертизы: теория и практика: учебное пособие. – Энгельс. 1999. – 122 с.

7. Гохберг І. І. Оцінка машин і обладнання: навчально-практичний посібник / Ігор Ісаакович Гохбер; за наук. ред. канд. екон. наук, доц. М.Л. Лапішко; Українське товариство оцінювачів. – Київ, 2014. – 352 с.

8. Оценка стоимости машин и оборудования: учебное пособие/ под общей редакцией В. П. Антонова. – М.: Издательский Дом «Русская оценка», 2005. – 254 с.