ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ГАЗОВИХ БАЛОНЧИКІВ ДЛЯ САМООБОРОНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.А. КАРАВАЄВ
Т.М. КОЛОМІЄЦЬ
О.І. СІМ’ЯЧКО

Анотація

Мета. Проаналізувати асортимент та провести порівняльну оцінку споживних властивостей газових балончиків для самооборони, що реалізуються на ринку України.
Методика. У ході дослідження використовували методи аналізу, узагальнення,порівняння.
Результати. Встановлено, що газові балончики відносяться до спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозогінної та подразнювальної дії. Виробництво і реалізація та застосування газових балончиків регламентуються на законодавчому рівні. Газові балончики класифікують залежно від типу розпилення та характеру впливу на живий організм. Наведено порівняльну характеристику переваг та недоліків газових балончиків різних типів. Описано симптоми впливу на людину різних діючих речовин у складі газових балончиків у разі застосування останніх. У ході дослідження встановлено, що на ринку України представлено широкий асортимент газових балончиків різних виробників, типів, складу, призначення тощо. Зроблена порівняльна оцінка газових балончиків для самооборони вітчизняного та закордонного виробництва за показниками тип розпилення, характер впливу на живий організм, діюча речовина у складі засобу, об’єм балона, час безперервного розпилювання, дальність ефективного застосування, розміри паковання. Встановлено, що на ринку представлені газові балончики з різним типом розпилення, проте переважають моделі аерозольного типу. Більшість досліджуваних зразків позиціонуються як моделі з комбінованою дією на живий організм. Як діюча речовина у більшості зразків (торгові марки Sabre Red, Klever Pepper KO, «Перец») міститься капсаїцин. В асортименті всіх виробників наявні газові балончики різного об’єму, маси, розмірів. Дальність ефективного застосування у газових балончиків торгових марок Sabre Red та Klever Pepper KO вище порівняно з вітчизняними «Перец», «Терен», «Кобра». Найбільший час безперервного розпилювання мають моделі Sabre Red. Виробник Sabre розширює асортимент газових балончиків за рахунок моделей з додатковими зручностями для різних категорій споживачів: велосипедистів, прихильників пробіжок тощо. Окремі моделі Sabre містять у своєму складі маркувальний барвник.
Наукова новизна. Узагальнено дані щодо асортименту та проведено оцінку споживних властивостей газових балончиків для самооборони.
Практична значимість. Розроблено рекомендації щодо вибору споживачами газових балончиків, що реалізуються на ринку України.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Караваєв, Т., Коломієць, Т., & Сім’ячко, О. (2019). ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ГАЗОВИХ БАЛОНЧИКІВ ДЛЯ САМООБОРОНИ. Товарознавчий вісник, 1(12), 147-158. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-14
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Т.А. КАРАВАЄВ, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету

Т.М. КОЛОМІЄЦЬ, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету

О.І. СІМ’ЯЧКО , Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету

Посилання

1. Мукоіда Р. В. Правові основи застосування спеціальних засобів / Р. В. Мукоіда // Юридичний бюлетень. – 2015. – Вип. 1. – С. 100-106. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ub_2015_1_17.
2. Левченко О.Є. Бойові хімічні засоби несмертельної дії: токсикологічні та клінічні аспекти / О.Є. Левченко, Н.В. Курділь, О.В. Іващенко // Медицина неотложных состояний. – 2014. – №7 (62). – С. 24-34.
3. Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування, спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. № 706 [електр.ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-93-%D0%BF.
4. Основні типи газових балончиків для самозахисту [електр.ресурс]. – Режим доступу : https://www.06277.com.ua/list/140921.
5. Технічна специфікація. Предмет закупівлі: Спеціалізована хімічна продукція (Газові балончики) ДК 021:2015-24950000-8 [електр.ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/U2/AppData/Local/Temp/ТС-2.pdf
6. Ликбез по газовым баллончикам // Баллончик. Все о газовых баллончиках [електр.ресурс]. – Режим доступу : http://ballonchik.com.ua/likbez_po_gazovym_ballonchikam_15.html
7. Гордієнко В. В. Газові балончики: що варто знати? / В. В. Гордієнко, М. А. Повар [електр.ресурс]. – Режим доступу : https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/6960-gazovi-balonchiki-scho-varto-znatiss.
8. Газовые баллончики [електр.ресурс]. – Режим доступу : https://ibis.net.ua/products/gazovye-ballonchiki/
9. Дослідження газової зброї, аерозольних балонів і предметів-носіїв та слідів їх застосування [електр.ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/2015060965325/pravo/doslidzhennya_ gazovoyi_zbroyi_aerozolnih_baloniv_predmetiv-nosiyiv_slidiv_zastosuvannya.
10. Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2019 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. №1136 [електр.ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1136-2018-п.