ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА АНТИКВАРНОЇ МАЛОЇ ТА МІНІАТЮРНОЇ ПЛАСТИКИ З КІСТКИ ТА ДЕРЕВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.В. ІНДУТНИЙ
Н.В. КАЛУГА
О.Г. ЗОЛОТАРЬОВА

Анотація

Мета. Дослідження основних засад щодо проведення товарознавчої оцінки антикварної малої та мініатюрної пластики з кістки та дерева, а також здійснення прогнозування їх ліквідаційної вартості.
Методика. Для товарознавчої оцінки антикварної малої та мініатюрної пластики з кістки та дерева було використано стандартні методи регресійного аналізу.
Результати. Описано повний перелік процедур та розрахунків, що необхідні для виконання товарознавчої оцінки антикварних виробів із слонової кістки та цінних сортів дерева, а також для здійснення прогнозування їх ліквідаційної вартості. Продемонстровано значення результатів аналізу поточного стану ринку споріднених предметів для створення колекції еталонів й подальшого її використання для виконання операцій порівняння. Подано приклад розрахунків прогнозованої вартості з використанням запропонованої авторами математичної моделі, що є цілком придатної для практичного використання в завданнях прогнозування вартості високохудожніх виробів з слонової
кістки та цінних сортів дерева на міжнародному ринку. Під час проведення товарознавчої оцінки антикварної малої та мініатюрної пластики з кістки та дерева запропоновано використовувати питомі показники вартості, визначені як відношення вартості предмета до його діагонального брутто розміру. Процедура оцінки якості та прогнозування вартості не враховує емоційного ефекту, який твір мистецтва справляє на потенційного покупця, але вона враховує його фінансові можливості.
Наукова новизна. Запропоновано поділ вартісних показників малої та мініатюрної пластики з кістки та дерева на товарознавчі групи та запровадження питомих показників вартості, визначених як відношення вартості предмета до його діагонального брутто розміру.
Практична значимість. Розроблено порядок розрахунку питомого показника поточної вартості малої та мініатюрної пластики з кістки та дерева: відношення задекларованої вартості до діагонального брутто-розміру предмета, що дозволяє враховувати розміри виробів в процедурах оцінки, адже вони є показовими відносно загальної оцінки технічної складності роботи зі створення предмету.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Індутний, В., Калуга, Н., & Золотарьова, О. (2019). ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА АНТИКВАРНОЇ МАЛОЇ ТА МІНІАТЮРНОЇ ПЛАСТИКИ З КІСТКИ ТА ДЕРЕВА. Товарознавчий вісник, 1(12), 127-146. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-13
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

В.В. ІНДУТНИЙ, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету

Н.В. КАЛУГА, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат хімічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету

О.Г. ЗОЛОТАРЬОВА, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету

Посилання

1. Ильина Н. Японская мифология : энциклопедия / Н.Ильина. – М.: Эксмо, 2007. — 464 с.
2. Гнедич П. Всеобщая история искусств / П.Гнедич. – М.: Эксмо, 2019. – 768 с.
3. Меньшикова М.Л. Сокровища древнего искусства Китая / М.Л.Меньшикова. — СПб.: Государственный Эрмитаж, 2007. – с. 9.
4. Індутний В.В. Аналіз якості і вартості антикварних декоративно-ужиткових й мистецьких творів з бронзи на ринку України / Індутний В.В., Мережко Н.В, Піркович К.А // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20-22 берез. 2017 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2017. – С. 340-344.
5. Індутний В.В. Товарознавча оцінка антикварних монет на ринку України. / В. В. Індутний, Н.В. Мережко, Н.В. Калуга. // Технічні науки та технології: науковий журнал. Чернігів. – 2017.- №4(10). – С. 163-167.
6. Індутний В.В. Застосування функції розподілу М.О.Лоренца в товарознавстві / В.В.Індуний // Товари і ринки. – 2015. – № 2 (20). – С. 168-178.
7. Індутний В.В. Індекс спорідненості Рассела-Рао у стилістичній експертизі памʼяток культури / Індутний В.В., Мережко Н.В. Походяща О.Б. // Науковий вісник Національного музею історії України. – 2018. – №3. – С.578-589.
8. Кендалл М. Статистические выводы и святи / Кендалл М., Стюарт А. – М.: Наука, Физматлит, Т. 2, 1973. — 899 с.
9. Японские нэцкэ и окимоно [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interia-japonica.com/c-netsuke/netsuke04.htm.
10. Індутний В.В. Оцінка культурних цінностей / В.В.Індутний. – Київ : СПД Моляр С.В., 2009. 537 с.
11. Індутний В.В. Оцінка культурних цінностей : підручник / В. В. Індутний. – Київ: КНТЕУ, 2016. – 880 с.
12. Гоулман Д. Емоційний інтеллект. / Деніел Гоулман; пер. з англ. С.Л. Гумацької. – Х. : Віват, 2018. – 512 с.
13. Скульптура из бивня мамонта "Большой медведь". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rusvelikaia.ru/of_mammoth_tusk/33465-kortik-aviatsionnyiy-zlatoust.html.