РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НІКЕЛЮ, КАДМІЮ ТА СВИНЦЮ В ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.В. ЗЛАТКЕВИЧ
О.І. ПЕРЕДРІЙ
http://orcid.org/0000-0002-5464-2020

Анотація

Мета. Метою даної статті є аналіз впливу нікелю, кадмію та свинцю на організм людини, а також вивчення вже існуючого досвіду впровадження норм їх використання в ювелірних виробах задля розробки практичних рекомендацій щодо регламентів, які обмежують використання нікелю, кадмію та свинцю в ювелірних сплавах.


Методика. Використано методи теоретичного пошуку, системного підходу та логічного узагальнення.


Результати. Аналіз даних свідчить, що на українському ринку 20 % ювелірних сплавів не стандартизовані, і питання їхньої якості викликають сумніви. Зокрема, не регламентовано використання потенційно шкідливих елементів. У статті проаналізовано дані щодо впливу нікелю, кадмію та свинцю на організм людини. Особливу увагу приділено впливу шкідливих елементів на дитячий організм, оскільки дитячі ювелірні вироби найчастіше виготовляються саме зі сплавів, що містять кадмій та нікель. Основною складністю вивчення впливу низьких доз кадмію і свинцю на здоров'я людей є те, що результати їх проникнення та накопичення в організмі в дитинстві можуть проявлятися протягом усього життя.


Визначено основні норми регламентів різних держав, які регулюють використання цих металів у ювелірних виробах. Проведено їх порівняння та аналіз, зокрема, визначено, що норми щодо вмісту кадмію та нікелю в регламенті Євросоюзу REACH, американських стандартах ASTM F2999 та F2923, канадському SOR/2018-82 та китайському GB 28480 практично ідентичні. Проте стосовно норм щодо вмісту свинцю значно різняться: європейські та американські норми більш суворі, майже в 10 разів. Доведено необхідність розробки національного регламенту, який сприяв би регулюванню використання нікелю, кадмію та свинцю у ювелірних виробах.


Наукова новизна. Проблема регулювання вмісту шкідливих речовин, зокрема таких металів як нікель, кадмій та свинець, у ювелірних виробах досі не отримала належної уваги в багатьох державах. У даній статті розглянуто основні причини впровадження відповідних регламентів та проаналізовано їх наявність і ефективність у світі.


Практична значимість. Розроблені рекомендації повинні стати поштовхом для регулювання вмісту нікелю, кадмію та свинцю в ювелірних сплавах у світі та зокрема в Україні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Златкевич, С., & Передрій, О. (2019). РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НІКЕЛЮ, КАДМІЮ ТА СВИНЦЮ В ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБАХ. Товарознавчий вісник, 1(12), 116-126. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-12
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

С.В. ЗЛАТКЕВИЧ, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

студентка хімічного факультету Східно-європейського національного університету імені Лесі Українки

О.І. ПЕРЕДРІЙ , Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Thyssen J., Menné T. Metal allergy – a review on exposures, penetration, genetics, prevalence, and clinical implications. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19831422
2. Fernanda Torres, Maria das Graças, Mota Melo, and Antonella Tosti Management of contact dermatitis due to nickel allergy: an update. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047925/
3. M. Nathaniel. Mead CADMIUM CONFUSION: Do Consumers Need Protection? Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3002210/
4. Swedish Chemicals Agency. Dangerous Metals in Jewellery. Available: https://www.kemi.se/global/faktablad/facts-dangerous-metals-in-jewellery.pdf
5. Lead in Jewellery. Available: https://www.dtsc.ca.gov/LeadInJewelry.cfm
6. John F.Rosen Adverse health effects of lead at low exposure levels: trends in the management of childhood lead poisoning. Availale: https://doi.org/10.1016/0300-483X(94)02963-U
7. Bruce P. Lanphear Low-Level Environmental Lead Exposure and Children’s Intellectual Function: an International Pooled Analysis. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1257652/
8. Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (Text with EEA relevance). Available: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/2014-04-10/
9. Canada Consumer Product Safety Act. Available: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-1.68/
10. China: mandatory standarts GB 28480 for jewelry comes into force. Available: https://www.sgsgroup.com.hk/en/news/2013/09/china-mandatory-standards-gb-28480-for-jewelry
11. Chemicals in Jewelry: What’s Safe for International Markets. Available: https://www.sgs.com/en/news/2016/07/chemicals-in-jewelry-whats-safe-for-international-markets
Стасюк І. Огляд асортименту ювелірних виробів релігійного змісту [Текст] / І. Стасюк, О. Передрій // Якість та безпечність товарів : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (м. Луцьк, 25 березня 2017 р.) / М-во освіти та науки України, Луцький НТУ. – Луцьк : Ред.-вид. відділ Луцького НТУ, 2017. – С. 123-124.