ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ АРМОВАНИМИ ЛУБ’ЯНИМИ ВОЛОКНАМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г.А. ТІХОСОВА
О.О. ГОРАЧ
О.С. ЗАБРОДІНА

Анотація

Мета. Здійснити порівняльну характеристику споживних властивостей композиційних матеріалів з луб’яними волокнистими наповнювачами, одержаних на основі термореактивних та термопластичних смол.


Методика. Експериментальні дослідження споживчих властивостей технічної целюлози проводили з використанням стандартних методик і засобів вимірювання, а саме відповідно до чинних стандартів: ISO 7213-81 «Целлюлоза. Отбор проб для испытаний. Международный стандарт», ISO 1762-74 «Целлюлоза. Метод определения содержания золы: Международный стандарт», СТ СЭВ 1491-79 «Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи: Международный стандарт», ISO 178:2010 «Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб: Международный стандарт».


Результати. Проведений аналіз властивостей термопластичних та термореактивних матриць, дозволяє зробити висновок, що для виготовлення композиційних матеріалів армованих натуральними волокнами найбільш перспективним є використання термопластичної матриці. Перехід на термопластичні матриці, можна віднести до сучасних та найбільш перспективних напрямів в наш час, оскільки обумовлений рядом їх переваг над термореактивними.


Наукова новизна. За результатами аналізу літературних джерел та експериментальних досліджень доведено переваги використання термопластичних смол для виготовлення композиційних матеріалів з луб’яними волокнистими наповнювачами, які забезпечують високі споживні характеристики композитів з меншими енерго- та матеріалозатратами.


Практична значимість. Для одержання композиційних матеріалів з луб’яними волокнистими наповнювачами рекомендується заміна термореактивної на основі фенол формальдегідної смоли на термопластичні смоли на основі поліефіру. Для використання фенол формальдегідних смол рекомендовано спеціальна підготовка наповнювачів, яка підвищить адгезію і високі споживні характеристики композиту.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТІХОСОВА, Г., ГОРАЧ, О., & ЗАБРОДІНА, О. (2021). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ АРМОВАНИМИ ЛУБ’ЯНИМИ ВОЛОКНАМИ. Товарознавчий вісник, 1(14), 267-274. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-25
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Г.А. ТІХОСОВА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

О.О. ГОРАЧ, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, докторант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

О.С. ЗАБРОДІНА, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Посилання

1. ISO 7213-81 Целлюлоза. Отбор проб для испытаний. Международный стандарт.
2. ISO 1762-74 Целлюлоза. Метод определения содержания золы. Международный стандарт.
3. СТ СЭВ 1491-79 Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи. Международный стандарт.
4. ISO 178:2010 Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб. Международный стандарт.
5. Чурсина Л.А., Горач О.А., Базык В.П. Характеристика лубяного сырья для использования в техническом текстиле. Материалы и технологии. 2018. №1 (1). С. 66-72.
6. Живетин В.В., Гинзбург Л.Н. Масличный лён и его комплексное развитие. ЦНИИЛКА. Москва. 2000. С. 72-89.
7. Hongsheng Luo. Study on stimulus-responsive cellulose-based polymeric materials. The Hong Kong Polytechnic University. 2012. С. 57.
8. Jaewoong Lee, R.M. Broughton, S.D. Worley, T S. Huang. Journal of Engineered Fibers and Fabrics. Volume 2. Issue 4. 2007. С. 25.
References
1. ISO 595-79. Celljuloza. Otbor prob dlja ispytanij. Mezhdunarodnyj standart. [Cellulose. Sampling for testing. International standart].
2. ISO 1762-74. Celljuloza. Metod opredelenija soderzhanija zoly. Mezhdunarodnyj standart. [Cellulose. Method for determining the ash content. International standart].
3. ST SEV 1491-79. Plastmassy. Metod opredelenija udarnoj vjazkosti po Sharpi. Mezhdunarodnyj standart. [Plastics. Sharpie method of determining toughness. International standart].
4. ISO 178:2010. Plastmassy. Metod ispytanija na staticheskij izgib. Mezhdunarodnyj standart. [Plastics. Static bending test method. International standart].
5. Chursina L.A., Gorach O.A., Bazyk V.P. (2018). Kharakteristika lubyanogo syria dlya ispolzovaniya v tekhnicheskom tekstile [Characteristics of bast raw materials for use in technical textiles]. Materialy i tekhnologii [Materials and technologies]. 2018. №1 (1). P. 66-72.
6. Zhivetin V.V., Ginzburg L.N. (2000). Maslichny’i len i еgo kompleksnoe razvitie [Oil flax and its complex development]. TCNIILKА [CRICALI]. 2000. P. 72-89.
7. Hongsheng Luo. (2007). Study on stimulus-responsive cellulose-based polymeric materials. Hong Kong. The Hong Kong polytechnic university. 2012. P. 57.
8. Jaewoong Lee, Broughton R.M., Worley S.D., Huang T.S. (2007). Journal of Engineered Fibers and Fabrics. Volume 2. Issue 4. 2007. P. 25.