АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНОПЛЯНИХ ВИРОБІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.П. ДОМБРОВСЬКА
Л.А. ЧУРСІНА
О.М. МАНДРА

Анотація

Мета. Метою є вивчення споживних характеристик конопляних виробів,одержаних за інноваційними технологіями. Розробці нових способів отримання конопляних виробів за інноваційними технологіями приділяється значна увага в усьому світі. В роботі доведено, що розширення системи оцінки якості споживних характеристик нових виробів, одержаних зі стебел та насіння конопель, що отримуються за інноваційними технологіями є актуальним питанням.


Методика. Під час дослідження використовували передбачені діючими стандартами методи. Огляд джерел технічної та товарознавчої літератури здійснювали за допомогою інформаційно-аналітичних методів порівняльного та системного аналізу.


Результати. У статті представлено аналіз існуючого стану переробки стебел і насіння конопель в різних країнах світу. Проведено аналіз якості одержаних виробів за різними технологіями. Встановлено, що в Україні, не дивлячись на підвищення технологічної активності виробників конопляного волокна і насіння, майже повністю відсутнє товарознавче оцінювання якісних властивостей одержуваних нових виробів, які впливають на організм людини. В роботі наведено оцінку товарознавчих характеристик конопляної продукції на основі існуючої нормативної бази та визначені завдання з розширення цієї оцінки в залежності від функціонального призначення інноваційних виробів. Особливої уваги потребують дослідження санітарно-гігієнічних властивостей, антисептичних характеристик виробів із конопель, оскільки нормативні документи для їх визначення відсутні. Все це є підґрунтям для подальших досліджень. В перспективі будуть досліджені споживні характеристики з урахуванням санітарно-гігієнічних, антисептичних, фізико-механічних властивостей та енергетичної й лікувальної цінності харчових продуктів з конопель.


Наукова новизна. В роботі виокремлено існуючу систему оцінки якості конопляних виробів на основі застарілої нормативної бази. Показники якості, за якими здійснюється сучасна характеристика конопляних виробів, не відображають функціональне призначення інноваційних товарів із стебел та насіння конопель, у зв’язку з цим не можуть бути використані для визначення їх конкурентоздатності на вітчизняному та світовому ринках. Тому, на основі проведеного аналізу, в роботі доведена необхідність розширення системи показників якості конопляних виробів, які враховували б вплив їх на організм людини, тобто санітарно-гігієнічні, антисептичні, біологічні властивості, а також енергетичну та лікувальну цінність харчових продуктів із конопель.


Практична значимість. Запропоновані дослідження можуть бути використані для створення нормативних документів на конопляні волокна, отримані за інноваційними технологіями. Отримані результати досліджень можуть бути використані при виявленні фальсифікованих конопляних товарів, що перетинають кордон України.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДОМБРОВСЬКА, О., ЧУРСІНА, Л., & МАНДРА, О. (2021). АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНОПЛЯНИХ ВИРОБІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ. Товарознавчий вісник, 1(14), 168-181. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-17
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ

Посилання

Вирощування промислових конопель має стати частиною державної екологічної політики [електронийресурс]. URL:https://bituk.media/specztema/poglyad-na-promyslovi-konopli-cherez-pryzmu-derzhavnoyi-ekologichnoyi-polityky-1-2/.
2.Маринченко І.О. Розроблення ресурсозберігаючої технології одержання трести конопель: дисертація кандидата технічних наук: 05.07.15 / Маринченко Ігор Олексійович. Суми, 2015. –186 с.
3.Ляліна Н.П. Первинна переробка соломи конопель з метою одержання целюлозовмісних матеріалів: дисертація кандидата технічних наук: 05.08.03 / Ляліна Наталя Петрівна. Херсон, 2003. 134 с.
4.Коропченко С.П. Розробка технологічного процесу виділення лубу конопель: дисертація кандидата технічних наук: 09.00.07 / Коропченко Сергій Петрович. Херсон, 2007. 137 с.
5.Безбабченко А.В. Исследование переработки технической конопли после зернового комбайна в однотипную и штапелированную пеньку/ Международ. науч.-практ. конф. «Инновационные разработки производства и переработки лубяных культур», 19-20 мая 2016г.: тезисы доп., Тверь: ФГБНУ ВНИИМЛ, 2016. С. 278-285.
6. Мохер Ю.В.,Баранник В.Г. Актуальні проблеми відродження коноплярства в Україні.Біологія, вирощування, збирання та первинна переробка льону і конопель: зб. Наук. праць. Вип. 3. Глухів: Інститут луб’яних культур УААН, 2004. С. 177-192.
7.Новиков, Э.В.,Проталинский С.Е., Безбабченко А.В. Исследование технологий переработки конопли в однотипное волокно различных характеристик.Изв. Вузов. Технология текстильной промышленности. 2014. No6. С. 42-46.
8. Пашин Е.Л. Совершенствование технологии уборки и переработки конопли. Вестник ВНИИ по переработки лубяных культур. Кострома: Изд-во ВНИИЛК, 2007. No3. С. 76-82.
9. Разин С.Н. Теоретические основы совершенствования механической модификации льна : Монография. Кострома: КГТУ, 2005. 156 с.
10. Дорофеев В.В. Разработка и исследование технологииполучениямодифицированныхлубяныхволоконна базе ударно-волновоговоздействия:дисс.... Наук: спец. 05.19.02 Технология и первичнаяобработкатекстильнихматериалов и сырья. Москва, 2014. 192 с.
11. InnovativeTechnologiesintheHempIndustryURL: https: // cannabiz.media/10-innovative-technologies-in-the-hemp-industry/.
12. Applications of hemp in textiles, paper industry, insulation and building materials, horticulture, animal nutrition, food and beverages, nutraceuticals, cosmetics and hygiene, medicine, agrochemistry, energy production and environment: a review URL:https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-020-01029-2.
Товарознавчий вісник. –2021. –Випуск
14.179
13. Сучасний ассортимент товарів із технічних конопель URL:http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2018/2018_3/jrn/pdf/23.pdf.
14. Вирощування технічної коноплі варто дорегулювати.URL:https://www.epravda.com.ua/columns/2020/10/21/666458/.
15. Анализ рынка технической конопли, ее семян и продуктов переработки из нее в Украине. 2020 год URL:https://pro-consulting.ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-tehnicheskoj-konopli-ee-semyan-i-produktov-pererabotki-iz-nee-v-ukraine-2020-god.
16. Бойко Г.А., Тіхосова Г.А., Кутасов А.В. Технічні коноплі: перспективи розвитку в Україні.Товари і ринки, 2018. No1. С. 110-120.
17. Не смешно, но выгодно. Станет ликонопля украинской «нефтью». URL:https://www.dsnews.ua/economics/ne-smeshno-no-vygodno-kak-konoplya-stanovitsya-ukrainskoy-25062020220000.
18. Сова Н.А. Технологія комплексної переробки насіння промислових конопель: автореф. дисертація канд. техн. наук: спец. 05.18.02 –Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур. Херсон, 2019. 28 с.
19. Стандартизація у галузі коноплярства: стан та перспективи.URL:http://ibc-uaas.at.ua/TEMP/ZBIRNIK/Zbirnik_2/Mokher_.pdf.