ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ КОДУВАННЯ ШПАЛЕР РІЗНИХ ТИПІВ ЗА УКТЗЕД З МЕТОЮ ЇХ ПРАВИЛЬНОГО МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

П. В. ЗАХАРЧЕНКО
О.П. ЮДІЧЕВА
О.К. ПАЛАМАРЧУК

Анотація

Мета. Дослідження алгоритму кодування шпалер за УКТЗЕД з метою їх митного оформлення.
Методика. Під час дослідження використано системний аналіз, методи узагальнення і порівняння даних із проблеми дослідження на основі вивчення джерел літератури.
Результати. Рідкі шпалери – це суха сипуча суміш, що складається зі спеціально підібраних компонентів: волокон бавовни, целюлози, вовни, шовку, акрилу тощо і зв’язуючого компоненту, тобто клею карбоксиметилцелюлози. Вони відрізняються від традиційних шпалер також технологією приготування і нанесенням; їх класифікація і кодування теж має свої особливості. У мережевих магазинах «Епіцентр-К» представлені рідкі шпалери ТМ «Silk Plaster» (виробництво − Латвія), імпортером яких в Україну є ТОВ
«Фасад». Правильність їх кодування забезпечить безперебійне виконання робіт під час декларування, чіткість проведення митного контролю. За ДКПП рідкі шпалери мають код 20.30.12-90.00 «Фарби та лаки, інші, на основі синтетичних полімерів, н. в. і. у.», тобто вони віднесені до секції С «Продукція переробної промисловості». Під час встановлення коду за УКТЗЕД спочатку було встановлено − рідкі шпалери є нехарчовою продукцією і відносяться до хімічної продукції, тобто можуть бути класифіковані у розділі IV «Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості». Цей розділ містить 11
груп. Аналіз приміток та пояснень до розділу IV дає можливість віднести рідкі шпалери до групи 32 «Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки, замазки та інші мастики; чорнило, туш». Відповідно до пояснень до групи 32, рідкі шпалери – це невогнетривкі суміші для підготовлення поверхонь. Отже, код рідких шпалер за УКТЗЕД −3214900090. Наукова новизна. Проведено вивчення рідких шпалер ТМ «Silk Plaster» як об’єкта
класифікації для цілей митного оформлення, обґрунтування рівнів класифікації, надано класифікаційне рішення.
Практична значимість. Правильне визначення коду рідких шпалер ТМ «Silk Plaster» за УКТЗЕД є важливим для тарифного та нетарифного регулювання, під час обробки і підготовки міжнародних документів, статистичних спостережень тощо.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Захарченко, П., Юдічева, О., & Паламарчук, О. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ КОДУВАННЯ ШПАЛЕР РІЗНИХ ТИПІВ ЗА УКТЗЕД З МЕТОЮ ЇХ ПРАВИЛЬНОГО МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ. Товарознавчий вісник, 1(12), 105-115. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-11
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

П. В. ЗАХАРЧЕНКО, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури, віце-президент Академії будівництва України, заслужений працівник освіти України

О.П. ЮДІЧЕВА, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

О.К. ПАЛАМАРЧУК, Київський національний університет будівництва і архітектури

магістр будівельно-технологічного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

1. Експорт та імпорт 2018 – чим заробляємо, на що витрачаємо? [Електронний ресурс] // Новини української економіки / Financer.com. – Режим доступу: https://financer.com/ua/eksport-import-2018. – Назва з екрана.
2. Про приєднання до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів: Указ Президента № 466/2002 від 17.05.2002 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/466/2002. – Назва з екрана.
3. Міжнародна конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів: Конвенція Ради Міжнародного співробітництва від 14.06.1983 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_079. – Назва з екрана.
4. Войтов С. Г. Класифікація товарів як інструмент митно-тарифного регулювання: аспект визначення і контролю / С. Г. Войтов // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9. – С. 42−48.
5. Шпалери. Технічні умови ДСТУ ГОСТ 6810:2004 (ЕН 233−89) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// standartgost.ru/g/ГОСТ%208047-2001. – Назва з екрана.
6. Статистична класифікація продукції. [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_skp_2016.htm. – Назва з екрана.
7. Державний класифікатор продукції та послуг: ДK 016:2010: наказ Держспоживстандарту України від 11. 10. 2010 № 457 [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верховна Рада України. − Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/326-93-%D0%BF. – Назва з екрана.
8. Про Митний тариф України: Закон України від 19.09. 2013 р. № 584-VII [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верховна Рада України. − Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18. − Назва з екрана.
9. Осієвська В. В. Проблеми класифікації деревного вугілля / В. В. Осієвська // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 20−22 березня 2017 року). – Полтава: ПУЕТ, 2017: − С. 45−49.
10. Мартосенко М. Г. Проблеми сучасної класифікації товарів під час проведення експертного товарознавчого дослідження / М. Г. Мартосенко, Н.Ф. Кострикіна // Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Старобільськ, 27−28 листопада 2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2018: − С. 295−299.