ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ МОТОРНИХ ПАЛИВ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н.І. ДОМАНЦЕВИЧ
https://orcid.org/0000-0002-6157-7079

Анотація

Мета. Визначення проблем розвитку ринку моторних палив, окреслення шляхів їх вирішення.


Результати. Встановлено, що ринок моторних палив активно розвивається. Нафтопереробна промисловість є важливою галуззю економіки України. Україна є імпортозалежною країною, а вітчизняна продукція виробляється у незначній кількості та використовується для власних потреб.  Маючи застарілі нафтопереробні заводи, не сприятливий інвестиційний клімат в нашій країні, слід шукати можливості для підвищення об’ємів нафтопереробки, адже забезпечення енергоресурсами повинно лежати в основі національних інтересів країни. В Україні існує 6 нафто-переробних заводів, проте нині працює лише один - Кременчуцький НПЗ.


Вагомим фактором зміни імпортозалежності нафтопродуктів є пошук альтернативних палив, проведення наукових досліджень щодо вдосконалення складу паливних сумішей з використанням біокомпонентів.


Наукова новизна. Встановлено особливості сучасного ринку моторних палив в Україні.


Практична значимість. Зважаючи на проведений аналіз українського ринку моторних палив, можна зробити висновок про перспективність його розвитку, адже промислові потужності в нашій країні є, існує сформована нормативно-технічна база, проте є проблеми із недостатністю вітчизняної сировини, застарілого обладнання НПЗ, тіньовим виробництво неякісних моторних палив та низькою екологічною свідомістю споживачів, які часто керуються низькою ціною, а не високими якісними показниками при виборі палива.


 Вагомим фактором зміни імпортозалежності від закордонної сировини та готових нафтопродуктів є модернізація існуючих НПЗ, збільшення видобутку української нафти,, проведення наукових досліджень щодо нових сумішевих палив з підвищеними експлуатаційними та екологічними властивостями з використанням біокомпонентів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДОМАНЦЕВИЧ , Н. (2020). ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ МОТОРНИХ ПАЛИВ В УКРАЇНІ. Товарознавчий вісник, 1(13), 306-314. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-26
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

Н.І. ДОМАНЦЕВИЧ , Львівський торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Мазуренко В.П. Розвиток світового ринку нафтопродуктів в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / В.П. Мазуренко, О.С. Шапран. - Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/7099/7944
2. Рябцев Г. Причини й наслідки кризи на світовому ринку нафти та їх значення для України [Електронний ресурс] / Г. Рябцев. - Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-4-13.pdf
3. Гальчинський Л.Ю. Факторний аналіз формування цін на світовому ринку нафти Електронний ресурс] / Л.Ю. Гальчинський, І.А. Веременко // Економічний вісник НТУУ «КПІ». - Режим доступу: http://www.ela.kpi.ua/bitstream/ 123456789/8265/1/421-425.pdf
4. Пилипів Н.І. Сучасний стан і перспективи розвитку нафтопереробної галузі України [Електронний ресурс] / Н.І. Пилипів, І.Д. Пятничук. – Режим доступу: http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file
5. Маркевич К. Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України / Аналітична доповідь [Електронний ресурс] / К. Маркевич, В. Омельченко. – К.: Заповіт, 2016. – 118 с. – Режим доступу: http://old.razumkov.org.ua/upload/2016_ENERGY-S.pdf
6. Сапронов Ю.А., Костенко Д.М. Аналіз ринку нафтопродуктів в Україні. [Електронний ресурс] – режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Modre_2012_2_33.pdf
7. Тенденції ринку нафтопродуктів: можливості 2019 року. - [Електронний ресурс] – режим доступу:https://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/tendenciyi-rinku-naftoproduktiv-mozhlivosti-2019-roku.html
8. Нафтопереробний комплекс України: надії нема, але вихід є – "Енергонезалежність" [Електронний ресурс] – режим доступу: https://www.5.ua/ekonomika/naftopererobnyi-kompleks-ukrainy-nadii-nema-ale-vykhid-ie-enerhonezalezhnist-160580.html.
9. Державна служба статистики України. Споживання палива за 2018-2019 рр. [Електронний ресурс] – режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/.