ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМОЧУВАНОСТІ ЛУБУ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ТА КОНОПЕЛЬ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.О. ГОРАЧ
С. С. ГУРЕЄВА
В. ШОТ

Анотація

Мета. Дослідити змочуваність лубу льону олійного та конопель з метою їх подальшого застосування у виробництві композиційних матеріалів технічного призначення.
Методика. Експериментальні дослідження споживчих властивостей лубу льону олійного та конопель проводили з використанням стандартних методик і засобів вимірювання, відповідно до ТУ У25.2-32512498-001-2004 «Маса пресувальна фенольна».
Результати. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень можна зробити висновок, що в цілому застосовані способи обробки лубу льону олійного та конопель позитивно впливають на змочуваність, але вони потребують подальших наукових пошуків. Зроблено висновок, що причиною низької змочуваності лубу льону олійного та конопель є кутикула. Кутикулярний шар не дає у повній мірі змочуватися лубу льону олійного та конопель, тому головним завданням є знаходження  методів та способів, які дозволили зруйнувати кутикулярний шар і надати лубу льону олійного та конопель змочуваності близької до бавовняного волокна 120 г з метою збільшення адгезії між
волокнистим наповнювачем та матрицею полімера, при цьому не пошкодити луб. З цією метою було проведено серію дослідів з визначення змочуваності лубу льону олійного та конопель після заморожування при температурі – 20 С, а також після обробки у мікрохвильовій печі. В результаті проведених експериментальних досліджень змочуваність після заморожування лубу льону олійного збільшилась у двічі, а лубу конопель більше ніж у п′ять разів. Після обробки лубу льону олійного та конопель у мікрохвильовій печі змочуваність зросла в середньому на 12,14 г у лубі льону олійного, а в лубі коноплі на 13,9 г. Таким чином, результати проведених досліджень показали, що в цілому застосовані
способи обробки лубу льону олійного та конопель позитивно впливають на збільшення змочуваності, але вони потребують подальших наукових досліджень. Тому актуальним завданням сьогодення є пошук нових способів та методів обробки лубу льону олійного та конопель для подальшого їх застосування у композиційних матеріалах технічного призначення.


Наукова новизна. Встановлено позитивний вплив заморожування та мікрохвильових дій на показник змочування лубу льону олійного та конопель.
Практична значимість. На основі експериментальних досліджень визначено методи обробки лубу льону олійного та конопель, які дозволяють збільшити змочуваність, а отже збільшити адгезію між збільшення адгезії між волокнистим наповнювачем та матрицею полімера.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Горач, О., Гуреєва, С., & Шот, В. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМОЧУВАНОСТІ ЛУБУ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ТА КОНОПЕЛЬ. Товарознавчий вісник, 1(12), 89-96. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-09
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

О.О. ГОРАЧ, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, докторант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

С. С. ГУРЕЄВА, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського НТУ

В. ШОТ, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Посилання

Бобирь С.В. Розроблення технології переробки стебел трести льону олійного з метою одержання органічного геотекстилю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.18.02 / С.В. Бобирь – Херсон, 2015. – 25 с.
2. Тіхосова Г.А. Наукові основи комплексної переробки стебел та насіння льону олійного: [монографія] / Л.А. Чурсіна, Г.А. Тіхосова, О.О. Горач, Т.І. Янюк. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 356 с.
3. Тіхосова Г.А. Розвиток наукових основ технології первинної переробки стебел льону олійного: дис. доктора техн. наук: 05.18.01 / Тіхосова Ганна Анатоліївна. – Херсон, 2011. – 387 с.
4. Живетин В.В. Масличный лён и его комплексное развитие / В.В. Живетин, Л.Н. Гинзбург. – М.: ЦНИИЛКА, 2000. – 389 с.
5. Живетин В.В. Лён на рубеже ХХ и ХХІ веков: учеб. пособ. / В.В. Живетин, Л.Н. Гинзбург. – М.: ИПО «Полигран», 1998. – 184 с.
6. Kozlowski R. Creen fibre sand their Potential and Research into New Uses / R. Kozlowski, S. Manys // FAO Intercessional Consultationon Fibres, 15-16 November, 1999.
7. Kozlowski R. Composite materials strengthenedby plants natural fibres for motor industry / R. Kozlowski, J. Mankowaski // FAO Intercessional Consultationon Fibres, 15-16 November, 1999.
8. Cappelletto P.L. Fiber valorization of oil seed flax / P.L. Cappelletto // Flax and other Bast Plants: Symposium, 30 September and 1 October 1997. – Poznan, Poland: Institute of Natural Fibres, 1997. – P. 150-151.
9. Mechanical treatment of field retted oil seed flax and hemp. Resulting fibers can restorer cycled fibers quality / Р. Cappelletto, F. Mongardini, M. Sannibale, M. Brizzi, P. Pasini // Nordflax: proceeding and abstractsof the first Nording Conferenceon flax and hemp processing, 10-12 August 1998: heldin Tampere, Finland, 1998. – P. 127-141.
11. Mieleniak B. Low-cost "Соmраk» board based on vegetable fiber / В. Mieleniak // Wood Bas. Pan. Int. 1985, № 1. р.8.
12. Bаg1еу C. Properties of Flax Fibre-Reinforced Composite Materials / C. Bagley, T. d'Anselme, J. Guyader // Works of INF, 1997. - P. 385-386.
13. Kathleen V.D. Research on the use of flax as reinforcement for thermoplastic puiltruded composites / V.D. Kathleen // The 1-st Nordic Conference on flax and hemp processing. - Belgium, 1998. - 7 p.
14. Ордина Н.А. Структура лубоволокнистих растений и её изменение в процессе переработки / Н.А. Ордина. – М.: Лёгкая индустрия, 1978. – С. 17-70.