СИНТЕТИЧНІ ШКІРИ НА ОСНОВІ ВОДНОГО РОЗЧИНИ ПОЛІУРЕТАНУ ТА ЇХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.В. ШЕГИНСЬКИЙ
А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ
О.В. ДЗЮБИНСЬКА

Анотація

Мета. Метою нашого дослідження є оцінка властивостей синтетичних шкір, виготовлених шляхом застосування поліефірного каркасного матеріалу і використання водного розчину поліуретану.


Помітні результати досягнуті в ґалузі виробництва м’яких синтетичних і синтетичних шкір. Синтетичні шкіри добре імітують натуральну шкіру, достатньо м’які, еластичні, мають хороші властивості. До основних недоліків синтетичних шкір слід віднести відсутність належних фізико-механічних властивостей. Дефіцит натуральних шкір, що постійно зростає, призводить до необхідності прискорення розроблення і виробництва синтетичних матеріалів з поліпшеними  властивостями.


Одним із шляхів вирішення цих проблем є застосування нових, екологічно чистих синтетичних шкір з покращеними властивостями. Можливість виробництва таких синтетичних шкір дозволить розширити сучасний асортимент.


Результати. Фізико-механічні властивості синтетичної шкіри визначають її структура та раціональний рецептурний склад є якісними показниками синтетичної шкіри і вказують на підходи щодо регулювання їх властивостей. Результати досліджень синтетичних шкір, одержаних з використанням різних основ, показали наявність необхідних споживних властивостей, що створює умови виробництва широкого асортименту синтетичних шкір з новими наперед заданими споживними властивостями. За результатами експертизи встановлено,   що синтетична шкіра, виготовлена на основі водного розчину поліуретану, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і може використовуватися як у взуттєвій, так і в інших галузях легкої промисловості.


Наукова новизна. Застосування водного розчину поліуретану робить процес виготовлення синтетичних шкір менш трудомісткім та більш економічним (виключаються процеси промивання основи і напівфабрикату від залишків диметилформаміду, а головне процес регенерації водно-диметилформамідної суміші і біологічне очищення стічних вод (який до того ж потребує вартісного обладнання).


Практична значимість. Показники властивостей синтетичної шкіри залежать від обраної основи, лицьового покриття тощо. Одержані результати свідчать про можливість регулювання фізико-механічних  властивостей синтетичної шкіри шляхом зміни співвідношення компонентів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШЕГИНСЬКИЙ, О., ДЗЮБИНСЬКИЙ, А., & ДЗЮБИНСЬКА, О. (2020). СИНТЕТИЧНІ ШКІРИ НА ОСНОВІ ВОДНОГО РОЗЧИНИ ПОЛІУРЕТАНУ ТА ЇХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ . Товарознавчий вісник, 1(13), 279-291. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-24
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

О.В. ШЕГИНСЬКИЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

О.В. ДЗЮБИНСЬКА, Луцький національний технічний університет

асистент кафедри міського будівництва та господарства Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Галько С.В. Класифікація і властивості штучних шкір. Сучасні проблеми товарознавства, 2003. С.144–149.
2. Искусственные кожи для одежды. М.: Легкая индустрия, 1970. 176 с.
3. Кипнис Ю.Б. Регулирование товарных свойств искусственных кож за счет отделки Кожевенно–обувная промышленность. 1991. №9. С.46–47.
4. Дудла І.О. Надійність синтетичних шкір і критерії їх оцінки. Наукові і прикладні проблеми товарознавства в ринкових умовах.1996. С.87–88.
5. Шефтель В.О. Миграция вредных химических веществ из полимерных материалов . М.: Химия, 1978. 168 с.
6. Алдырева М.В. Гигиена труда в производстве искусственных кож М.: Медицина, 1980. 160 с.