ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКООКТАНОВИХ БІОДОБАВОК ПРИ ОДЕРЖАННІ БЕНЗИНІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.В. ТКАЧУК
Ю.МЕЛЬНИК
О.Ю.РЕЧУН

Анотація

Мета. Оцінка впливу оксигенатів на підвищення антидетонаційних властивостей бензинових фракцій, отриманих з різних нафт, визначення необхідної кількості оксигенатів для досягнення октанового числа 80, оцінити вартість товарного бензину з додаванням оксигенатів.


Результати.  До прямогонних бензинів  додавали біодобавки в кількості 10 та 20 %. Проаналізувавши фізико-хімічні показники одержаної бензинової суміші, можна стверджувати, що даний вид палива відповідає вимогам на бензин А-80 згідно ДСТУ 7687:2015. Результати досліджень показали, що найнижча собівартість буде в суміші прямогонного бензину та біоізобутанолу не зважаючи на те, що його вміст в суміші найвищий. Перевага біоізобутанолу полягає ще й в тому, що він не буде викликати розшарування  суміші, а виступить як гомогенізатор. Проте необхідно врахувати вимогу ДСТУ щодо кількості кисню в товарному бензині, яка не має перевищувати 2,7 % (в біоізобутанолі вміст кисню 21,6 %). В зв’язку з цим для виробництва бензину А-80 було розроблено наступну рецептуру для одержання бензину з ОЧ=80. Кількість біоізобутанолу в композиційній суміші варто залишити в кількості 4 %, МТБЕ в кількості 10 %. Тоді загальний вміст кисню буде знаходитись в межах допустимих норм. Вміст риформату в такій суміші буде знаходитись на рівні 29 %. Застосування октанопідвищуючих додатків, таких як ізобутанол та МТБЕ, а також риформат, підвищує октанове число прямогонного бензину, при цьому вартість бензину залишається конкурентноспроможньою.


Наукова новизна. Встановлено вплив біодобавок на експлуатаційні властивості низькооктанового бензину.


Практична значимість. Зважаючи на те, що для сучасних автомобілів необхідне високооктанове паливо з антидетонаційними властивостями, які характеризуються дослідним октановим числом 92,95 та 98. А для автомобілів з бензиновими двигунами зі ступенем стискування до 8, які присутні в автопарку  України, а також для вантажних автомобілів попереднього покоління, є потреба в бензину з більш низьким октановим числом. Використання високооктанових бензинів в автомобілях зі ступенем стискування до 8 є причиною цілої низки поломок: вихід з ладу поршневих пальців, викришування вкладишів шатунних і корінних підшипників; розтріскування ізоляції і вигорання контактів свічок запалювання; прогорання днищ поршнів; підгорання робочих фасок випускних клапанів та їх сідел; прогорання прокладок між головкою і блоком циліндрів; пригорання поршневих кілець та їх підвищене зношування. Проте екологічна безпека та низька собівартість таких бензинів залишаються одним з пріоритетних вимог при виробництві бензинів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТКАЧУК, В., МЕЛЬНИК, Ю., & РЕЧУН, О. (2020). ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКООКТАНОВИХ БІОДОБАВОК ПРИ ОДЕРЖАННІ БЕНЗИНІВ. Товарознавчий вісник, 1(13), 256-269. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-22
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

В.В. ТКАЧУК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Ю.МЕЛЬНИК, Державний аграрний університет Молдови

PhD професор, проректор Державного аграрного університету Молдови

О.Ю.РЕЧУН, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Топільницький П., Гринишин О., Мачинський О.Технологія первинної переробки нафти і газу: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 468 с.
2. Бойченко С., Пушак А., Топільницький П., Лейда К. Моторні палива: властивості та якість. К.: «Центр учбової літератури», 2017.324 с.
3. ДСТУ 7687:2015. Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови. Київ: ДП «УкрНДНЦ». 2015. 15 с.
4. Нгуен Ван Ты. Производство автомобильных бензинов с улучшенными экологическими свойствами: применительно к условиям Республики Вьетнам / диссерт. На соиск. Науч.степ.канд.. тех наук спец. 05.17.07, Уфа, 2008, 130 с.
5. Борзаев Б.Х., Карпов С.А., Капустин В.М. Многофункциональные добавки к автомобильным бензинам. Химия и технология топлив и масел. 2007. № 2. С.18-20.
6. Рассказчикова Т.В., Капустин В.М., Карпов С.А. Этанол как высокооктановая добавка к автомобильным бензинам. Химия и технология топлив и масел. 2004. № 4 (524). C. 3-7.
7. Опарина Л.А., Колыванов Н.А., Н.К. Гусарова, В.Н. Сапрыгина Оксигенатные добавки к топливу на основе возобновляемого сырья. Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2018. Т.8. №1. С. 19-34. DOI: 10.21285/2227-2925-2018-8-1-19-34.
8. Карпов С.А. Повышение экологичных и антидетонационных характеристик автомобильных бензинов введением многофункциональных присадок // Нефтепереработка и нефтехимия. 2006. № 1. С.23-26.
9. Макаров В.В., Петрыкин А. А., Емельянов В.Е., Шамонина А.В., Bаранник В.П., Онойченко С.Н. Спирты как добавки к бензинам. Автомобильная промышленность. 2005. № 8. С. 24.
10. Голич Ю.В., Бойченко С.В., Топільницький П.І. Залежність зневоднення нафт від їх фізико-хімічної характеристики. Нафтогазова галузь України. 2015. № 1. С. 25-30.
11. Гайдай О.О., Зубенко С.О., Полункін Є.В., Пилявський В.С. Екологічні та експлуатаційні характеристики палива моторного біологічного Е-85. Матеріали збірника наукових статей ІІІ Всеукраїнського з’їзду екологів. Вінниця: ВНТУ. С. 308-310.
12. Бойченко С.В., Іванов С.В., Бурлака В.Г. Моторні палива і масла для сучасної техніки: монографія. К.: НАУ. 2005. 216 с.
13. Ткачук В.В. Дослідження сучасних проблем виробництва альтернативних палив для бензинових двигунів в Україні / В.В. Ткачук // Товарознавчий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 12. – 2019. – С.249-256.
14. Ткачук В.В. Оцінка якості світлих нафтопродуктів. Товари і ринки. 2014. № 1. С. 131-138.
15. Tkachuk V., Rechun O., Merezhko N., Bozhydarnik T., Karavaiev T. Assessment of the quality of alternative fuels for gasoline engines. Advances in Design, Simulation and Manufacturing II Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine. – P. 871-881, doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_46/.
16. Матюшина Р.Р., Ахметов С.А., Шириязданов Р.Р., Давлетшин А.Р., Теляшев Э.Г., Рахимов М.Н. Приоритеты в производстве и применении биотоплив на постнефтяном этапе развития топливной энергетики. Нефтепереработка и нефтехимия, № 10. – 2012. – С.35-38.
17. Varfolomeev S.D., Efremenko E.N., Krylova L.P. Biofuel. Uspekhi khimii [Advances in Chemistry]. 2010, vol. 79, no.6, pp. 644–564. https://doi.org/10.1070/RC2010v079n06ABEH004138.
18. Богданов С.Н., Лаврик А.Н., Теребов А.С. Влияние добавок оксигенатов на антидетонационные свойства топлив для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием. ВестникЮжно-Уральского ГУ. 2008. № 23. С. 86-89.
19. Онойченко С.Н, Емельянов В.Е., Александрова Е.В. Использование добавок на основе изопропанола при производстве бензинов. Нефтепереработка и нефтехимия. 2003. № 2. С. 32-36.
20. Царев А.В., Карпов С.А. Повышение экологических и эксплуатационных характеристик автомобильных бензинов введеним оксигенатор. Химическая технология. 2007. Т. 8, № 7. С. 324-328.
21. Яковлев А.А., Мельниченко И.Ю., Баклаева Н.Б, Ивановва А.С. Эффективности применения этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЭ) в производстве высокооктановых автобензинов // Экономика нефтепереработки, июнь 2009. Режим доступа: http://www.epn-consulting.ru/effektivnosti-primeneniya-etil-tret-butilovogo-efira-etbe-v-proizvodstve-vysokooktanovyx-avtobenzinov/]
22. Вильданов Ф. Ш., Латыпова Ф. Н., Чанышев Р. Р., Даминев Р. Р., Каримов О. Х., Мамлиева А. В. Производство этилтретбутилового эфира – перспективное направление использования биоэтанола в России.Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 3. С.145-149.