СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.Є.СЕМЮК
Г.І.ГОЛОДЮК
https://orcid.org/0000-0002-9740-5498
Н.М.ГУРГУЛА

Анотація

Мета. Огляд  сучасного стану ринку целюлозно-папрерової про продукції в Україні дослідження основних тенденцій та перспектив розвитку.


Методика.  Під час проведення досліджень використано аналітичні та статистичні методи обробки даних. В процесі роботи використовувались дані Державного комітету статистики, матеріали статей та Інтернет - конференцій з даної теми дослідження. Грунтується на методах аналізу, синтезу та узагальнення


Результати. Встановлено, що вітчизняна целюлозно-паперова промисловість займає досить малу частку на українському ринку,  необхідно розширити асортимент паперу для друк, створити конкуренцію  імпортній продукції. Слабкий розвиток виробництва первинних напівфабрикатів (целюлози і деревної маси) поставив галузь у повну залежність від імпорту цієї сировини і змушує її орієнтуватись на виготовлення паперу з вторинної сировини - макулатури. Технічний стан целюлозно-паперової галузі суттєво застарів.


Все це впливає на зменшення випуску білих високоякісних видів паперу та невисокій якості продукції.На сьогодні ринок України представлений в основному іноземною продукцією. Вітчизняна ж, або взагалі відсутня, або обсяги її споживання є незначними. Особливо критичною є ситуація з наповненням ринку вітчизняним папером для друку, в зв’язку його низькою якістю, слабкою конкурентоспроможністю та обмеженістю видового та внутрішньовидового асортименту.


Наукова новизна. Проаналізовано стан ринку в Україні та проведено дослідження основних виробників целюлозно-паперових виробів, експортно-імпортні операції країн контрагентів.


Практична значимість. Аналіз тенденцій розвитку ринку целюлозно-паперових виробів в Україні  дає можливість  використання їх  при подальших дослідженнях

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СЕМЮК , С., ГОЛОДЮК, Г., & ГУРГУЛА, Н. (2020). СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. Товарознавчий вісник, 1(13), 216-228. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-18
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

С.Є.СЕМЮК, Луцький національний технічний університет

магістр кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Г.І.ГОЛОДЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Н.М.ГУРГУЛА, Луцький національний технічний університет

здобувач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Концепція загальнодержавної цільової програми розвитку цклюлозно-паперової промисловості України та вітчизняного ринку картонно-паперової продукції на період 2020 року [Електронний ресурс] / оф.сайт Міністерства промислової політики України. – Режим доступу. http://www.kmu.gov.ua/industru/ control/uk/publish/article.
2. Офіційний сайт асоціації «Укрпапір» [Електронний ресурс] / оф.сайт Режим доступу. http://www.ukrpapir.org/nevs.phip.
3. Сумарний обсяг імпорту та експорту окремих груп товарів за кодами ТНЗЕД [Електронний ресурс] / оф.сайт Державної митної служби України – Режим доступу. http://www.kmu.gov.ua/industru/ control/uk/publish/article.
4. Путінцева С.В.Cучасний стан і проблеми світового та українського ринків целюлозно-паперової продукції // Вісник Херсонського національного технічного університету. 2016. №1. С. 126-130.
5. Пріоритети розвитку вітчизняної целюлозно-паперової промисловості [Електронний ресурс] / за даними сайту Урядовий портал. – Режим доступу. htpp: www.kmu.gov.ua/contral/poblisit/article?art_id=91605985.