ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ СТАРОВИННИХ КНИГ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.І.ПЕРЕДРІЙ
https://orcid.org/0000-0002-5464-2020

Анотація

Мета.  Визначити основні етапи проведення та критерії оцінки стародруків при проведенні ідентифікаційної та митної експертиз.


Методика. Загальний підхід до визначення змісту і структури роботи ґрунтується на основі методу системного аналізу. Для підведення окремих підсумків у роботі використано методи аналізу та синтезу,  абстрагування та групування.


Результати. Коротко проаналізовано стан контрабанди та незаконної торгівлі культурними цінностями. Розглянуто класифікаційні ознаки стародруків, за яким класифікують старовинні книги при перетині митного кордону чи в букіністичній торгівлі. Розглянуто особливості проведення ідентифікаційної експертизи старовинних книг як об’єктів культурної спадщини. Подано характеристику ознак, за якими ідентифікуються книги; визначено основні етапи та методи проведення експертизи. Автором подано повну характеристику зовнішніх ознак книг, за якими визначається їх видова приналежність. Визначена, що основною класифікаційною ознакою книг є період друкування. Встановлено, що повну оцінку книги як вартісну, так і ідентифікаційну можна надати лише на підставі комплексного вивчення всіх ознак, їх сукупності. При митній експертизі працівники повинні проводити огляд книги в строгій послідовності: визначити назву, час друку, друкарню, стан збереження, матеріал, вид друку та фарби, наявність поміток і підписів. На визначення вартості стародруків впливають не тільки часові чи матеріальні критерії, а також художні та соціо-культурні. Зокрема, вагоме значення на вартість книг мають приналежність книги певній історичній особі, художня змістова цінність видання, інформаційна насиченість книги і конфіденційність, наявність маргіналій, рідкісність. Сукупність усіх цих та інших ознак може підвищувати початкову вартість книг в декілька разів.


Практична  значимість.  Питання процедури проведення ідентифікаційної експертизи стародруків, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення) та повернутих в Україну після тимчасового вивезення можуть бути використані для вдосконалення чинних методик.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПЕРЕДРІЙ, О. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ СТАРОВИННИХ КНИГ. Товарознавчий вісник, 1(13), 196-205. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-16
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

О.І.ПЕРЕДРІЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1.Imanov, Ramil. Methods and issues of cultural property smuggling combat on the railway transport. Customs Scientific Journal. 2016. No1. 70-82.
2.Марко В.І. Поняття і суспільна небезпечність контрабанди історичних та культурних цінностей. Митна справа. 2010. No1(67). С. 45-49.
3.Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей : підручник. К. : Знання, 2006. 479 с.
4.Індутний В. В. Оцінка культурних цінностей. К. : Друкарня ДГЦУ, 2004.
5.Артюх Т.М., Індутний В.В.Товарознавча оцінка культурних цінностей. Товарознавство та інновації. 2009. No1. С. 23-29.
6.Калашникова О. Л. Порівняльний аналіз міжнародноїта украінськоїсистем реєстрації та ідентифікації культурних цінностей. Митна безпека. 2013. No 2. С. 70–75
7.Передрій О.І., Ємченко І.В. Ідентифікаційна експертиза предметів філателії при їх переміщенні через кордон. Вісник ЛТЕУ. 2018. Випуск 21. С. 115-119. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1221-2018-21-18.
8.Передрій О.І. Особливості ідентифікаційної експертизи монет при їх переміщенні через митний кордон. Товарознавчий вісник. 2016. No9. С. 53-60.
9.Rare books and special collections: Valuation of books and other printed items https://guides.slsa.sa.gov.au/rarebooks/valuation10.Ковальчук Г. Рідкісні українські книги в бібліотечнихфондах: пам’яткознавчий аспект. Бібліотечний вісник. 2007. No 5. С. 29 –36