ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЗАСОБІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ВЗУТТЯМ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.М. АРТЮХ
І.В.ГРИГОРЕНКО
А.С. ТЕРНОВА

Анотація

Мета. Встановлення класифікаційних показників засобів догляду за взуттям та проведення товарознавчої оцінки спреїв для оновлення кольору.


Методика. Дослідження провадились шляхом застосування загальнонаукових методів, порівняльного та системного аналізів, а також застосовано об’єктивні та суб’єктивні методи: діагностичні та інформаційно-аналітичні (математичні, експертні, логічні тощо).


Результати. У статті представлено аналіз базових класифікаційних показників  засобів догляду за взуттям. Проведено аналіз чинних вимог до якості, маркування та пакування об’єкта досліджень. Встановлено, що в  Україні не має жодного спеціалізованого ДСТУ на засоби догляду за взуттям. Майже всі виробники, що представлені на ринку розробляють власті технічні умови, або користуються дотичними нормативними документами. Здійснено товарознавчу оцінку фарб для оновлення кольору вітчизняних та іноземних виробників, що представлені на вітчизняному ринку. Запропонований авторами алгоритм товарознавчої оцінки передбачає етапи: дослідження відповідності маркування; перевірку стану та якості пакування; оцінку показників функціональних властивостей; розрахунок комплексного показника якості методом експертних оцінок. Така схема дозволяє підвищити ефективність формування асортименту в роздрібних мережах.


Наукова новизна. Запропоновано класифікацію засобів по догляду за взуттям за базовими показниками; удосконалено алгоритм товарознавчої оцінки засобів догляду за взуттям, зокрема фарб для оновлення кольору.


Практична значимість. Одержані результати оцінки якості спреїв для взуття та запропонована автором класифікація можуть використовуватись фахівцями під час формування асортименту засобів по догляду за взуттям в торговельних мережах України

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АРТЮХ, Т., ГРИГОРЕНКО, І., & ТЕРНОВА, А. (2020). ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЗАСОБІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ВЗУТТЯМ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ. Товарознавчий вісник, 1(13), 91-107. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-08
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Т.М. АРТЮХ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор технічних наук, професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка

І.В.ГРИГОРЕНКО, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

А.С. ТЕРНОВА, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Посилання

1. Офіційний сайт торгової марки SALTON URL: https://salton.ua/
2. ДСТУ ISO 3668:2019. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб (ISO 3668:2017, IDT) URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=82756
3. ДСТУ ISO 28199-2:2015 Фарби та лаки. Оцінювання властивостей систем покриття, пов’язаних із процесом нанесення. Частина 2. Стабільність кольору, технологічна покривність, повторне розчинення, поглинання надлишку за перерозпилення, змочування, текстура поверхні та нерівномірне фарбування (ISO 28199-2:2009, IDT) URL: http://online.budstandart.com/ua/component/virtuemart/3_3/iinstytuty_6115/dp_%C2%ABukrayins%20kyi_nau_61041/28199-2-2015+82539-detail.html?Itemid=0
4. ДСТУ ISO 2812-4:2015 Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідини. Частина 4. Краплинні методи (ISO 2812-4:2007, IDT) URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=77847
5. Держaвний клaсифікaтoр прoдукції тa пoслуг ДК 016:2010 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v457a609 10
6. ТУ 6 15 984 86 «Засоби рідкі по догляду за взуттям та виробами зі шкіри» URL: https://www.twirpx.com/file/2292018/
7. ГСТУ 3 050 2004 Продукція хімічна (Товари побутової хімії). Маркування URL: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=65667
8. ГСТУ 3 051 2004 Продукція хімічна (Товари побутової хімії). Пакування URL: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=65667
9. СОУ МПП 71.100 077:2004 Продукция химическая (товары бытовой химии). Правила приемки. Изменение №1 URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=65669
10. СОУ МПП 71.100 078:2004 Продукция химическая (товары бытовой химии). Транспортировка и хранение URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=66506