ТОВАРНА НОМЕНКЛАТУРА КОНТРАБАНДИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І.В. ЄМЧЕНКО

Анотація

Мета. Визначення чинників, що сприяють завезенню товарів контрабандним шляхом з певних країн. Виявлення обставин, що створюють підґрунтя для появи ризикових категорій товарів. Встановлення груп товарів, що є потенційно небезпечними щодо потрапляння їх на товарний ринок в різних країнах світу за існуючими на даний час контрабандними схемами.


Методика. При дослідженнях використовували методи на основі системного аналізу статистичних даних. Для підведення підсумків роботи використовували методи аналізу та синтезу інформації, абстрагування та групування.


Результати. Проаналізовані дані контрабандних поставок товарів в розрізі окремих груп і країн. Представлені дані щодо фактів виявлення і вилучення контрабандних партій товарів, наркотичних засобів за останні роки. Окреслені основні схеми завезення товарів в Україну контрабандним шляхом. Представлені чинники, що впливають на зростання обсягів нелегального ринку товарів, та методи і способи потрапляння їх на митні території держав. Наведені сучасні тенденції формування та розвитку нелегального товарного ринку різних держав світу, зокрема України. Наукова новизна одержаних результатів полягає у критичному аналізі шляхів переміщення товарів через митний кордон та потрапляння їх на товарний ринок різних країн, зокрема України.  Проведено аналіз найбільш поширених схем завезення в держави товарів контрабандним шляхом.  Встановлено категорії товарів, що стають найчастіше об’єктами контрабандних операцій.


Практична значимість  полягає у визначенні проблемних питань та встановленні сукупності чинників, що формують потенційну небезпечність товарної контрабанди для економіки держави. Окреслені заходи протидії контрабанді товарів і порушень митних правил.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЄМЧЕНКО , І. (2020). ТОВАРНА НОМЕНКЛАТУРА КОНТРАБАНДИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Товарознавчий вісник, 1(13), 121-130. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-10
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

І.В. ЄМЧЕНКО , Львівський торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Про затвердження Положення про Департамент організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Державної фіскальної служби України : Наказ ДФС України від 08.12.2017 р. № 825
2.Звіт Державної фіскальної служби України за 2018 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf
3. Аналіз обсягів контрабанди в Україні: масштаби, прямі / непрямі втрати бюджету та економіки – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apitu.org.ua/node/119
4. Про стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” : Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
5. Обсяг нелегального ринку сигарет промислового виробництва зріс майже у 7 разів за останні три роки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://korrespondent.net/ukraine/4188854-ukrayna-stala-lyderom-po-kontrabande-syharet-v-es
6. Митний кодекс України : Закон № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. Редакція 22.09.2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page
7. Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів : Указ Президента України від 09.07.2019 р. № 505/2019 Електронний ресурс https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505/2019
8. Кукуруза Г., Ніколаєнко С., Лесик М. Основні схеми контрабандних поставок в Україну. Митний брокер. 2019. № 07-08(263) С. 44-52.
9. Передрій О.І.. Контрабанда наркотичних засобів через митний кордон України / Передрій О.І., Дзюбинський А.В. // Вісник ЛТЕУ. Технічні науки. - 2018. - Випуск 21. - С. 111-114. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1221-2018-21-18