ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОДЕРЖАННЯ ЦЕЛЛЮЛОЗОВМІСНИХ ТОВАРІВ З ТЕХНІЧНИХ КОНОПЕЛЬ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗБИРАННЯ СТЕБЕЛ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г.А. БОЙКО
Г.А.ТІХОСОВА
А.В. КУТАСОВ

Анотація

Мета. Визначення прибутку та рентабельності від реалізації товарів зі стебел технічних конопель після технологій вирощування та переробки зеленцевого збирання та збирання після повної стиглості на насіння.
Методика. При дослідженнях використовували методику, яка ґрунтується на використанні науково обґрунтованих норм продуктивності з урахуванням природних, економічних і технологічних особливостей культури за якими розраховується економічна ефективність.
Результати. Встановлено, що основні показники витрат при зеленцевій технології вирощування технічних конопель становлять 17217,65 грн. та перевищують витрати технології збирання в стадії повної стиглості на насіння – 15792,52 грн. Це пов’язано з тим, що зеленцева технологія дає можливість отримання цінного довгого волокно текстильного спрямування, що потребує додаткових витрат на вирощування. Але, виходячи з розрахунків прибутку та рентабельності від реалізації товарів з технічних
конопель за цими технологіями, товари після технології зеленцевого збирання конкурентоспроможніші – 48723,55 грн/га і 188,65 % ніж товари після технології вирощування до повної стиглості – 14321,22 грн/га і 60,45 %. Більш цінне волокно технічних конопель після зеленцевої технології на вітчизняному та світовому ринку через свої споживні характеристики: низький показник лінійної щільності – 0,67-0,82 текс, високій показник міцності – 20,3-26,5 даН, воно може використовуватися для одержання
котоніну, целюлози, цінних паперів, тонкої пряжі і трикотажних виробів.


Наукова новизна. Вперше визначена економічна ефективність, яка уможливлює одержання волокна зі стебел технічних конопель зеленцевої технології високої якості, придатного для отримання товарів широкого спектра застосування. Доказана недостатня економічна ефективність товарів зі стебел технічних конопель після технології на одержання насіння, за якою отримується волокно низької якості.
Практична значимість. Проведені розрахунки економічної ефективності товарів зі стебел технічних конопель двох технологій дадуть можливість українським переробникам в повному обсязі оцінити ресурсні витрати на отримання цих товарів та визначити прибутки від їх реалізації.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бойко, Г., Тіхосова, Г., & Кутасов, А. (2019). ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОДЕРЖАННЯ ЦЕЛЛЮЛОЗОВМІСНИХ ТОВАРІВ З ТЕХНІЧНИХ КОНОПЕЛЬ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗБИРАННЯ СТЕБЕЛ. Товарознавчий вісник, 1(12), 66-74. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-07
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Г.А. БОЙКО, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, докторант кафедри  товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Г.А.ТІХОСОВА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

А.В. КУТАСОВ, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Посилання

Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підр. – 2-е вид., доп. і пер / В.Г.Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

Примаков О.А. Сучасне коноплярства: особливості, ефективність, перспективи / Примаков О.А. // Агроеліта. – 2018. – Вип. – 71. – С.64-69.

Техническая конопля в Украине и других странах [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://tku.org.ua/page/.

Вировець В.Г. Сучасна колекція конопель (CANNАBIS SATIVA L.) як невичерпне джерело вихідного матеріалу для селекції / В.Г. Вировець, І.М. Лайко, Г.І. Кириченко та ін. // Селекция, технология производства и первичной переработки льна и конопли: зб. наук. праць.– Вип. 4. – Глухів: Інститут луб’яних культур УААН, 2007. – 221с.