ВПЛИВ СПОЖИТКОВОЇ ТАРИ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ РЕДИСКИ СОРТУ ЧЕРВОНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г.О.Бірта
https://orcid.org/0000-0001-6952-7554
Ю.Г. БУРГУ
Є.В. ХМЕЛЬНИЦЬКА
https://orcid.org/0000-0002-2513-3032

Анотація

Мета. Вивчити збереженість коренеплодів редиски Червоний велетень з використанням при її зберіганні  різних видів спожиткової тари.


Методика. При дослідженнях були використані діючі державні методики, зокрема, закладання дослідних партій на зберігання та облік збереженості проводили відповідно з «Методическими указаниями по проведению научно–исследовательских работ по хранению овощей» та «Методическим рекомендациям по хранению плодов, овощей и винограда».


Зберігання коренеплодів проводилося з використанням  наступних видів  спожиткової тари: пакету із поліетиленової плівки товщиною 40 мкм; лотку ПЕТ; пакету поліетиленового з герметичними защіпками з товщиною плівки 30 мкм; лотку із пінополістиролу, закритого харчовою плівкою;  картонної коробки.


Результати. Встановлено, що поліетиленова спожиткова тара дозволяє зберігати редиску сорту Червоний велетень до шести місяців із незначною різницею у збереженості коренеплодів між варіантами досліду. Вихід товарної продукції після шести місяців зберігання був в межах 88,9 - 90,5 %. Встановлено, що найбільш висока  збереженість редиски сорту Червоний велетень досягалася при зберіганні коренеплодів у поліетиленових пакетах із герметичними защіпками з товщиною плівки 30 мкм. Середні загальні втрати за шість місяців зберігання редиски Червоний велетень становили 9,5 %, з яких на долю природних втрат припадає,8,3%, в тому числі  на втрати маси за рахунок сухих речовин (в складі яких переважну кількість займає цукор) припадало всього лише 13,12 %  і 86,88 % - втрати маси за рахунок дихання і випарування міжклітинної вільної води. Встановлено, що картонні коробки малопридатні для тривалого зберігання редиски. Коренеплоди в цьому виді спожиткової тари зберігалася 134 дні,  за 4 місяці зберігання вихід товарної продукції становив 88%. Доля природних втрат  - 10,4%,  при цьому  втрати маси за рахунок витрати сухих речовин становили 25,94 % .


Практична значимість. Запропоновані нами варіанти поліетиленової спожиткової тари  можуть бути використані для тривалого зберігання редиски, що вирішує  проблему цілорічного споживання населенням цього коренеплоду.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БІРТА, Г., БУРГУ, Ю., & ХМЕЛЬНИЦЬКА, Є. (2020). ВПЛИВ СПОЖИТКОВОЇ ТАРИ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ РЕДИСКИ СОРТУ ЧЕРВОНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ. Товарознавчий вісник, 1(13), 6-14. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-01
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Г.О.Бірта, Вищий навчальний заклад Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі

доктор сільсько-господарських наук, професор, завідувач кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 

Ю.Г. БУРГУ, Вищий навчальний заклад Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі

кандидат сільсько-господарських наук, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 

Є.В. ХМЕЛЬНИЦЬКА, Вищий навчальний заклад Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

Посилання

1. Del Aguila, Juan Saavedra, Sasaki, Fabiana Fumi, Heiffig, Lília Sichmann, Ortega, Edwin Moisés Marcos, Trevisan, Marcos José, & Kluge, Ricardo Alfredo. (2008). Effect of antioxidants in fresh cut radishes during the cold storage. Brazilian Archives of Biology and Technology, 51(6), 1217-1223. https://dx.doi.org/10.1590/S1516-89132008000600017.
2. Ayub, Ricardo Antonio, Spinardi, Bruna, & Gioppo, Mariane. (2013). Storage and fresh cut radish. Acta Scientiarum. Agronomy,35(2), 241-245. https://dx.doi.org/10.4025/actasciagron.v35i2.15461.
3. Chandra Dulal, Lee Jung-Soo, Choi Hyun, Kim, Ji. (2018). Effects of Packaging on Shelf Life and Postharvest Qualities of Radish Roots during Storage at Low Temperature for an Extended Period. Journal of Food Quality. 1(12), 2-12, https://doi.org/10.1155/2018/3942071.
4. Dubinina, A., Selyutina, H., Letuta, T., Hapontseva, O., & Frolova, T. (2018). Changes in the nutritive value of the radish of different varieties depending on the storage method. Food Science and Technology, 12(2),46-53 https://doi.org/10.15673/fst.v12i2.942.
5. Методические указания по проведению научно-исследовательских работ по хранению овощей. / Сост. Е.П. Широков и др. Москва.: ВАСХНИЛ. 1982. 34 .
6. Методические рекомендации по хранению плодов, овощей и винограда / под.ред С.Ю. Дженеева, В.И. Иванченко. Ялта: Институт винограда и вина «Магарач», 1998. 151.