ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕРЕРОБКИ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ ФАКТОРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю.В. БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Т.О. КУЗЬМІНА
М.Б. ЄДИНОВИЧ

Анотація

Мета. Аналіз та обґрунтування основних напрямів підвищення якості волокнистої продукції і розробка рекомендацій щодо забезпечення ефективного управління процесом її виробництва.
Методика. Загальною методологічною основою дослідження стали наукові напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері виробництва та управління якістю. Для досягнення мети роботи використано низку загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: логічного узагальнення, системного підходу та теоретичного пошуку.
Результати. За останнє десятиліття парк технічного устаткування лляних підприємств практично не поновлювався, а лише зменшувався, що не сприяє покращенню якості продукції. Капіталовкладення в дану галузь практично не відбувається, не проводиться розробка нового типу обладнання, модернізація та впровадження нових технологій здійснюється з певною затримкою в часі, що не приводить до бажаних позитивних результатів. Якість переробки луб'яних культур безпосередньо впливає на
ефективність діяльності підприємства. Високий рівень якості переробки луб’яних культур
забезпечує зростання рентабельності та конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах ринкової економіки. У статті розглянуто питання пошуку шляхів підвищення об’ємів виробництва і
якості лляної продукції. Визначено риси існуючої на сьогоднішній день структурної схеми
виробництва лляної продукції в Україні з метою розробки адекватних сценаріїв її подальшого розвитку.
Проаналізовано використання підвищення кваліфікації та підтвердження компетентності персоналу для поліпшення якості товарів. Проаналізовано якісні показники луб’яної сировини та продукції. Проаналізовано вплив людського фактору на ефективність технологічних процесів переробки луб’яної сировини. Опрацьовано теоретичні питання напрямків отримання якісної лляної сировини. Отримані дані показують, що для сталого розвитку ринку продукції України, підвищення її
конкурентоспроможності доцільно використовувати принципи формування асортименту товарів на основі льоновмісних матеріалів. Таким чином, удосконалено науковий підхід вирішення теоретичних і практичних питань одержання лляного волокнистого матеріалу, який на противагу існуючим, дозволяє покращити якість волокна.
Наукова новизна. Наукова новизна одержаних результатів полягає в розкритті ролі елементів системи управління якістю у підвищенні рівня виробництва волокнистої продукції.
Практична значимість. Організація промислового переробного комплексу для луб’яної сировини в Україні дозволить відновити роботу багатьох промислових підприємств шляхом використання високоякісної дешевої вітчизняної сировини зі стебел луб’яних культур, що може досить ефективно вплинути на економічну стабільність країни в цілому.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Березовський, Ю., Кузьміна, Т., & Єдинович, М. (2019). ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕРЕРОБКИ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ ФАКТОРІВ. Товарознавчий вісник, 1(12), 58-65. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-06
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Ю.В. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Т.О. КУЗЬМІНА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

М.Б. ЄДИНОВИЧ, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної кібернетики Херсонського національного технічного університету

Посилання

1. Живетин В. В., Гинзбург Л. Н., Ольшанская О. М. Лен и его комплексное использование. – М.: Информ-Знание, 2002. – 400 с.
2. Березовський Ю. В. Технічні рішення процесу переробки лляної сировини / Ю. В. Березовський // Наук.-прак. журн. ”Наука та інновації”. – Т. 13. – № 3. – К.: Видавничий дім «Академперіодика», 2017. – С. 25-37.
3. Березовський Ю. В. Технічні рішення процесу тіпання луб’яної сировини / Ю. В. Березовський // Наук.-прак. журн. ”Наука та інновації”. – Т. 14. – № 1. – К.: Видавничий дім «Академперіодика», 2018. – С. 26-39.
4. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 502 с.
5. Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник. – К.: Знання, 2006. – 471 с.
6. Березовський Ю. В. Вплив людського фактору на підготовку якісної лляної сировини / Ю. В. Березовський // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины”. № 2 (18) – Херсон: ХНТУ, 2011. – С. 89-92.