ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ УСТРИЦЬ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.С. ЯРОШЕВИЧ

Анотація

Метою статті є визначення особливостей та практичних аспектів експертизи двостулкових молюсків – устриць.
Методика. Збір фактичного матеріалу щодо досліджуваної проблеми та його аналіз.
Результати. Дослідження, висвітлені у наукових публікаціях українських науковців, значимі, але стосуються, в основному, механізмів освоєння біоресурсів моря, технічних та екологічних проблем морського промислу, організації устричного фермерства, чинників, які беруть участь у формуванні тонких смакових властивостей цих двостулкових молюсків. Устриці є делікатесним, дієтичним продуктом високої комерційної вартості й належать до небагатьох видів харчових продуктів, які споживають живцем. Устриці підлягають обов’язковій ветеринарно-санітарній експертизі. Особливістю експертизи устриць мікробіологічний та бактеріологічний види контролю для встановлення їх загальної безпечності. В ході досліджень, у першу чергу, визначають органолептичні показники молюсків, які відображають їх свіжість. Далі виконують дослідження на присутність
патогенної мікрофлори, визначають наявність токсинів, проводять бактеріологічні дослідження. Крім тіла молюска, досліджують також рідину, яка заповнює черепашку. Оскільки устриці є придонними організмами, їх первинна мікрофлора відповідає мікрофлорі морського осаду, мулу й води, отже одночасно з мікробіологічним контролем молюсків проводиться контроль морської води з районів їх вирощування і видобування. З причини того, що устричний бізнес в Україні знаходиться на стадії початкового розвитку, державного стандарту, який регламентував би вимоги до якості устриць, не розроблено.
Оскільки Україна є членом міжнародної організації Комісії Кодекс Аліментаріус, за нормативний документ щодо показників якості та безпеки устриць слід використовувати стандарт цієї організації.
Наукова новизна. В статті відображено результати аналізу якісних показників, які відповідають за безпечність вживання в їжу сирих молюсків. Отримали подальшого розвитку дослідження щодо надзвичайної важливості мікробіологічних критеріїв якості сирих молюсків при визначенні їх придатності до споживання та безпеки для споживачів. 
Практична значимість. Відображено аспекти проведення експертизи устриць; обґрунтовано необхідність дотримання гігієнічних правил у процесі природнього видобутку, культивування та зберігання двостулкових молюсків; обґрунтовано необхідність гармонізації вітчизняного законодавства з міжнародним стосовно безпеки устриць як біологічно цінного продукту харчування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ярошевич, Т. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ УСТРИЦЬ. Товарознавчий вісник, 1(12), 49-57. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-05
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

Т.С. ЯРОШЕВИЧ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Французькі устриці [електр. ресурс]. – Режим доступу : https://iz.ru/news/286722.
2. Фодченко І. А. Ветеринарно-санітарна експертиза мідій в Одеській області [електр. ресурс] / І. А. Фодченко, В. В. Касянчук // Зб. наук. праць «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини» (Ветеринарні науки). - Харків : ХДЗА, 2016. – Вип. 32. – Ч. 2. – С. 219 - 230.
3. Шарило Ю.Є. Сучасна аквакультура: від теорії до практики : практичний посібник / Ю.Є. Шарило, Н.М. Вдовенко, М.О. Федоренко. – К.: Простобук, 2016. – 119 с.
4. Холодов В.И. Акклиматизация тихоокеанской устрицы Crassostrea gigas (Th.) в Черном море / В.И. Холодов, А.В. Пиркова, Л.В. Ладыгина // Рыбн. хозяйство Украины. – 2003. – № 2. – С. 6-8.
5. Єсіна Л. М. Аналіз показників безпечності, що встановлені в Україні та країнах ЄС для рибних продуктів / Л. М. Єсіна, Л. М. Горобець // Основные результаты комплексных исследований в Азово-Черноморском бассейне и Мировом океане. – 2011. – № 49. – С. 147 - 157.
6. Моллюски двустворчатые живые и сырые. Codex Stan 292-2008 [електр. ресурс]. – Режим доступу: http://www.proagro.com.ua/ reference/ standard /fish/15234.html.
7. Горшкова О.Г. Санітарно-мікробіологічні і вірусологічні дослідження морської води у рекреаційних зонах Чорноморського узбережжя / О.Г. Горшкова, О.В. Волювач, О.В. Молодіт // Матер. XIII межд. науч.-практ. конф. «Новината за напреднали наука - 2017»,Volume 9. – София: Бялград-БГ, 2017. – С. 13 - 15.
8. Метод. указания по санитарно-микробиол. контролю черноморских мидий и устриц [електрон. ресурс]. – Режим доступу : http:// metodicheskie-ukazanija-po-sanitarno-mikrobiologicheskomu-kontrolyu-chernomorskih-midij-i-html.
9. Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей : ГОСТ 7631-2008. – [Дата введ. 2009-07-01]. – М. : Госстандарт СНД, 2008. – 18 с.