ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ МЕДУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.А. ПАМБУК
І. А. МАРТИРОСЯН
Ю.О. КРУГЛЯК

Анотація

Мета. Удосконалення системи оцінки якості меду бджолиного та її гармонізація з міжнародними вимогами є надзвичайно актуальним завданням для України і потребує негайного вирішення. У зв’язку з тим постає завдання здійснити аналіз внутрішнього та міжнародного законодавства, виявити можливі чинники, стримуючі експорт меду. Тому метою досліджень було провести порівняльний аналіз вітчизняних та світових вимог щодо якості меду для можливості подальшого удосконалення системи оцінювання якості меду натурального та гармонізації національних нормативних документів з міжнародними.
Методика. При дослідженнях використовували таки методики як: збір інформації, її аналітичне опрацювання та теоретичне узагальнення. Для збору інформації використовували порівняльний аналіз таких нормативних документів як: ДСТУ 4497:2005 “Мед натуральний. Технічні умови” та Council Directive 2001/110/EC і CODEX STAN 12-1981 Standard for Honey.
Результати. Встановлено, що національний стандарт має низку відмінностей порівняно з вимогами міжнародних нормативних документів, що потребує негайного узгодження. Виявлена невідповідність стосовно класифікації меду: національний стандарт передбачає поділення меду по сортах і вимоги до першого сорту значно нижче європейських норм; міжнародні стандарти передбачають класифікацію меду за призначенням. Також в національних і міжнародних вимогах не узгоджені: перелік показників якості меду, вимоги до їх кількісного значення і одиниці виміру показників якості меду, що дуже ускладнює порівняння нормативів. Оскільки вдосконалення системи оцінки якості меду бджолиного нерозривно пов’язане з питанням його класифікації, постає необхідність вдосконалення передбаченої в національному стандарті класифікації меду, приведення її у відповідність з міжнародною класифікацією, в тому числі ввести класифікацію меду за призначенням і вимагати від виробників позначати цю інформацію на маркуванні.
Наукова новизна. Проведено комплексний порівняльний аналіз національних нормативів стосовно якості меду з міжнародними вимогами, сформульовано проблеми експорту меду та обґрунтовано необхідність вдосконалення вітчизняної законодавчої бази.
Практична значимість. Розроблено практичні рекомендації, реалізація яких дозволить гармонізувати технічну документацію та стандарти і сприятиме створенню відповідної світовим вимогам системи контролю за якістю меду.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Памбук, С., Мартиросян, І., & Кругляк, Ю. (2019). ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ МЕДУ. Товарознавчий вісник, 1(12), 37-48. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-04
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

С.А. ПАМБУК, Одеська національна академія харчових технологій

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи Одеської національної академії харчових технологій

І. А. МАРТИРОСЯН, Одеська національна академія харчових технологій

старший викладач кафедри товарознавства та митної справи Одеської національної академії харчових технологій

Ю.О. КРУГЛЯК, Одеська національна академія харчових технологій

магістр факультету технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу Одеської національної академії харчових технологій

Посилання

1. Арнаута О. В. Особливості нормативного забезпечення якості та безпечності бджолиного меду в Україна і ЄС на етапах його виробництва та реалізації / О. В. Арнаута, В. А. Томчук, О. В. Бернатович // Науковий вісник ЛНАУ: ветеринарні науки. – 2013. – №53. – С. 5–7.
2. Каганець О. Оцінка меду за міжнародними та національними критеріями /О. Каганець // Продовольча індустрія АПК. – 2010. – № 1. – С. 26–29.
3. Бащенко М.І. Удосконалення системи оцінки якості та безпечності меду бджолиного в Україні / Бащенко М.І., Постоєнко В.О., Лазарєва Л.М. // Вісник аграрної науки. – 2016. – №6. – С. 23-28
4. Якубчак О.М. Аналіз законодавчої бази, що регулює безпечність і якість меду [Електронний ресурс] / Якубчак О. М., Коновалова А. В. // Режим доступу : http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Veterenarna/article/download/3674/3595.
5. Офіційний сайт ДФСУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/
6. Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey, OJ L 10, 12.1.2002, p. 47–52.
7. Codex Alimentarius Commission. Revised Codex Standard for honey, Codex STAN 12-1981 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.codexalimentarius.org/.
8. Мед натуральний. Технічні умови : ДСТУ 4497:2005. – [Чинний від 2005-12-28]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – ІII, 22 с., включ. обкл.: табл.; 29 см. – (Нац. стандарт України).