Рік заснування: 2009.

Проблематика: проблеми якості товарів та нових матеріалів, формування їх споживних властивостей. Публікуються матеріали, котрі розкривають сучасні проблеми товарознавства та технологій виробництва непродовольчих і продовольчих товарів, матеріалознавства, експертизи, регулювання та безпеки у сферах виробництва та торгівлі, проблеми налагодження функціонування підприємств торгівлі, ресторанного та готельного господарства, розробки технологічних циклів для виробництва екологічно безпечної продукції, проблеми захисту навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, технологи, інженери,
товарознавці, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти технічних спеціальностей.

Періодичність: 2 випуски в рік.

ISSN: 2310-5283

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15725-4197 р від 17.09.2009

Ідентифікатор медіа R30-02530 (рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №40 від 11.01.2024 р.) 

«Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання категорії «Б» технічні та економічні науки (спеціальності 181, 182, 132 та 076) (Наказ МОН №886  від  02.07.2020 р.)

Галузь наук: технічні та економічні

Мова видання: українська, англійська

Видання в наукометричних та реферативних базах:

Головний редактор: Пахолюк Олена Василівна, кандидат технічних наук, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Відповідальний секретар: Передрій Оксана Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

 

Том 1 № 16 (2023): Товарознавчий вісник

УДК  66/68+663/664]. 002.6 (075.8)

 

«Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання категорії «Б» технічні та економічні науки (спеціальності 181, 182, 132 та 076) (Наказ МОН №886 від 02.07.2020 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного університету протокол №8 від 30. 03.2023 р.

 

https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17

Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 16 / Редкол.: ред. Пахолюк О.В., відп.секретар Передрій О.І.  Луцьк, 2023. 325 с.

 

У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та безпеки товарів, формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти створення нових матеріалів з метою покращення комплексу властивостей товарів.

Товарознавчий вісник 16

Опубліковано: 2023-03-07

МИТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, О.В. ДЗЮБИНСЬКА, О.В. ШЕГИНСЬКИЙ

98-104

РОЛЬ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ В ОЦІНОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Т. М. ЛОЗОВА, Н. І. ПОПОВИЧ, М. С . БЕДНАРЧУК

141-150

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ РОЗЧИННОЇ КАВИ

С. В. ЯГЕЛЮК, Т. Н. АРТЮХ, А. М. ДАНИЛЬЧУК

224-234

Переглянути всі випуски